Резултати от търсене за Икономика

Университетски подсайтове

Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Факултет икономика на инфраструктурата на УНСС
Факултет "Международна икономика и политика"
Факултет международна икономика и политика на УНСС
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Икономика на природните ресурси"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Икономика на търговията"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"
Катедра "Икономика на туризма"
Катедра "Икономика на туризма"
Институт по икономика и политики
Институт по икономика и политики

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

804 results found
Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики: Осигуряваме стажантски програми във водещи компании и открити лекции с лидери от практиката 29.7.2021 г. ... програмите между катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и EVN България по „Енергиен бизнес“, програмата по „Количествени финанси“ между катедра „Финанси“ и Булбанк, програмата по „Управление на търговски ...
Проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС: Най-големият бизнес университет в България ви очаква присъствено наесен 29.7.2021 г. ... образование се дигитализира, превръща се в икономика на интелекта и ние трябва да сме готови за това. УНСС успя само за два дни да премине към онлайн обучение и впоследствие да доразвие електронната система „Уеб студент“, когато през март 2020 г. бе обявена пандемията. ...
Дипломация и стратегически анализ 29.7.2021 г. ... във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на ...
Търговия 29.7.2021 г. ... дейност в профилирани средни училища по икономика ...
Проба 29.7.2021 г. ... професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата". Разкрити са нови магистърски програми, ...
Магистри УНСС 2021/2022 30.7.2021 г. ... 5 професионални направления Икономика, Администрация и управление, Политически науки, Обществени комуникации и информационни науки и Социология, антропология и науки за културата. Отворени са нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса ...
Допълнителен прием 30.7.2021 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за ...
Клубове 14.7.2021 г. ... икономика и политика Бизнес Приложна информатика и статистика Икономика и инфраструктура Администрация и управление Юридически Клeeeуб Х Пояснение Web 3 Web App 2 App Card 2 Card ...
Научно-изследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 2.7.2021 г. ... от катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" разработва научно-иследователски проект на тема: ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, СОЦИАЛНИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР И МЕРКИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ по договор за научно изследване ...
Структура на ИСК при УНСС 27.7.2021 г. ... и въпроси. Всички 5 центъра: Център по икономика и управление, Център по финанси и счетоводство, Център за факултативно обучение, Школа за чуждоезиково обучение, Център за управление на качеството и международни проекти са подкрепени и биват развивани от много и различни ...
План за действие за 2021/2022 г. 21.6.2021 г. ... 2022 г. Национално състезание по икономика и управление – март 2022 г.   2. МЕНТОРСТВО Експертна подкрепа на учебни бизнес проекти, реализирани чрез учебно-тренировъчни фирми на училищата членове на АИУБ от страна на Института по предприемачество на ...
Павлова 16.6.2021 г. ... УИ "Стопанство", 2006. - 159 с.6. Икономика на природоползването: Учебник за дистанционно обучение. - София: НБУ, 1997. - 343 с. (в съав- торство).7. Количествени методи и модели. - София: НУЦ ИПС при УНСС, 2000 (в съавторство).8. Количествени методи и модели. - 2. ...
ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11.6.2021 г. ... , математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и ...
ПРИЕМ 2021-2022 14.6.2021 г. ... , математика, география и икономика или история и цивилизация ИЛИ С КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ИЗПИТ - ЕДИНЕН ПРИЕМЕН ИЗПИТ    Документи и такси за кандидатстване за редовни изпити и класирания Онлайн подаване на ...
#ИзбирамУНСС 21.6.2021 г. ... „Икономика на инфраструктурата“     Факултет „Международна икономика и политика“ Факултет „Приложна информатика и статистика“ Бизнес факултет  Юридически ...
Специалност Мениджмънт и администрация 20.5.2021 г. ... на прехода към пазарна икономика, налагат усъвършенстване на съществуващите в момента специалности в УНСС и особено онези, които трябва да задоволяват потребностите от нов тип специалисти в публичното управление и в бизнеса. Тези специалности трябва да ...
#СедмицаНаУНСС #ИзбирамУНСС 2.6.2021 г. ... „Икономика на инфраструктурата“    20 май Виртуална разходка в УНСС с правнука на създателя на #НашияУниверситет проф. Стефан Бобчев – ас. д-р Константин Бобчев - премиера Видео - част 3 Представяне ...
Специалност Икономика с преподаване на английски език по Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. От страна на УНСС програмата се води от катедра „Икономикс“. Целта е да бъдат подготвени високо ...
Dual Bachelor Programme for students of Tianjin Foreign Studies University 23.4.2021 г. ... бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. От страна на УНСС програмата се води от катедра „Икономикс“. Целта е да бъдат подготвени високо ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... , ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетика (на снимката долу). Проф. Николова, вашата катедра обучава студенти за секторите, преминали през изключително динамични промени през последните години. Как това се отрази на интереса от ...
Национално състезание по икономика и управление 24.04.2021 г. 7.5.2021 г. ... обстановка Националното състезание по икономика и управление ще се проведе на 24.04.2021 г.   ...
Випускови ръководители 15.3.2021 г. ... на студентите от специалност "Медия икономика" , прием уч. 2017/18 г. - гл. ас. д-р Мария Николова Випусков ръководител на студентите от специалност "Медии и журналистика", прием уч. 2018/19 г. - гл. ас. д-р Илия Вълков Випусков ръководител на студентите от ...
Балообразуване 26.2.2021 г. ... „Икономика“ „Макроикономика“ „Икономика“ „Политическа икономия“ „Икономика на човешките ресурси“ „Застраховане и социално дело“ „Икономическа социология и ...
Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер 20.3.2021 г. ... чрез софтуерните продукти, в различни области от икономиката и обществото: производство, услуги, финанси, социологически и маркетингови проучвания и др. Ключов принос за постигането на устойчиви резултати от обучението има системното използване на съвременна компютърна техника и ...
Заявки за избираеми дисциплини 28.4.2021 г. ... курс на студентите от първи курс, направление „Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС „бакалавър“, редовно обучение за учебната  2021/2022 година 1. Подаване на заявки     –  от 01.02.2021 г. до 23.04.2021 г. 2. ...
20 години специалност "Публична администрация" 28.1.2021 г. ... история, създаването на дисциплината „Икономика на публичния сектор“, която се изучава и днес. Ректорът бе категоричен, че водещата сега специалност „Публична администрация“, която  създава държавния елит и кадрите на местното самоуправление, е формирана с много търсения и ...
История 28.1.2021 г. ... администрация е средище на редица науки – икономика (обща и по отрасли), управление, социология, политология, история, право, психология и др. Това намира отражение в историята на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите български ...
Десета юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти 28.1.2021 г. ... и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито девет прояви участваха над 500 ...
За кандидат-студентите 24.6.2021 г. ... направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и контрол ОКС „Бакалавър“ Форма и продължителност на обучението редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра) Форма на дипломиране Държавен изпит Семестриална такса за държавна ...
За студентите в Първи курс на специалност "Финанси" 23.1.2021 г. ... направление/поднаправление Икономика/Финанси, счетоводство и контрол ОКС „бакалавър“ Форма и продължителност на обучението редовна и дистанционна форма, 4 години (8 семестъра) Форма на дипломиране държавен изпит Семестриална такса за държавна ...
Държавен изпит и защитата на магистърска теза 6.7.2021 г. ... теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ще се проведе на 12.10.2021 г. от 13:00 часа. Изпитът ще бъде присъствен, аудиторията ще бъде обявена допълнително. В деня на изпита всеки да представи един екземпляр от магистърската теза на хартиен носител за комисията.  Краен срок ...
You Tube канал 13.1.2021 г. ... информация за възможностите, които предлага катедра " Икономика на туризма " и УНСС You Tube канал: https://www.youtube ...
Национално състезание по икономика и управление 19.3.2021 г. ... за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г.     Конспект за Националното състезание по икономика и управление     Заявка за участие в Националното състезание по икономика и управление     Разпределението на участниците по ...
Конспект за Националното състезание по икономика и управление 8.1.2021 г. ... ПО ИКОНОМИКА     Теми по Икономикс: Основни въпроси на икономическата система. Елементарна теория на пазара. Пределна полезност и оптимизиране на потребителския избор. Производство. Разходи и приходи на фирмата. Несъвършена конкуренция. Измерване на макроикономиката. Съвкупни разходи ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономика и управление за 2020/2021 уч.г. 21.4.2021 г. ... мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по икономика и управление и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици със ...
Нашата история 8.6.2021 г. ... ръководството на проф. Иван Йорданов е създадена “Икономика и организация на НИРД”, а през 1976 г. “Общ и специализиран контрол” с ръководител проф. Атанас Атанасов. Следват години на сериозни развитие и подем. Началото на 90-те години на миналия век ръководството на университета, начело ...
Следдипломни квалификации 16.6.2021 г. ... мениджмънт    Здравен мениджмънт Икономика на транспорта Икономика и управление на водния сектор Икономика и управление на недвижимата собственост Икономика и управление на фирмата Маркетинг, реклама и бизнес комуникации Медиация Международен туризъм Международни икономически ...
Прием 16.6.2021 г. ... образование Управление на човешките ресурси Учител /икономика/ Финансов мениджмънт Курсовете за специализации се организират целогодишно и се обявяват след прием на учебния план. До края на 2020г. се организират следните Специализации: Експерт-проверител на измами „РАБОТА В ДИГИТАЛНА ...
Публикации и проекти на докторантите 1.7.2021 г. ... и факторен анализ, сп. „Социология и икономика”, бр. 4, 2015 г. Доклади Чорбаджийска, В., Интелектуална собственост в изпълненията на театралните актьори, УНИБИТ, 2015 г., сборник с доклади от Трети национален семинар с международно участие „Интелектуалната собственост – ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2020/2021 уч.г. 20.2.2021 г. ... от XII клас на професионалните гимназии по икономика ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Дата на провеждане: 20 февруари 2021 г. Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София Начало: 12,00 ч.  Времетраене: 150 минути. Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2020/2021 уч.г. 10.2.2021 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2020/2021 уч.г. 7.5.2021 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици ...
Връчване на дипломи 9.11.2020 г. ... икономия“ и „Дигитална ...
Ръководство 21.7.2021 г. ... Светлозар Стоянов Лазаров Факултет "Икономика на инфраструктурата"  Служебен E-mail: svetlozarlazarov@unwe.bg  Телефон: (02) 81 95 240  Кабинет: 4039 Главен експерт по административно обслужване на институтите в УНСС Лидия ...
За ИИП 15.10.2020 г. ... по Икономика и политики е създаден с решение на Академичния съвет № 4/3 – 05.11.2016 г. и Постановление № 54/23.03.2017 г. на Министерския съвет. Приемник е на Института по икономическа политика към УНСС. Основната цел на Института е развитието на научните знания в областта ...
Физкултура и спорт - Икономика, общество и човешки ресурси, II курс 29.9.2020 г. ... 10.10.2020 г. - Физкултура и спорт 13:45 часа - зала Аула (204) - лекция 15:00 часа - практическа част, входът на парк "Кенана", до ...
Физкултура и спорт - Икономика, общество и човешки ресурси, I курс 29.9.2020 г. ... 10.10.2020 г. - Физкултура и спорт 11:45 часа - зала Аула (204) - лекция 13:00 часа - практическа част, входът на парк "Кенана", до ...
Специалност Дигитална икономика - 2 сем. 24.9.2020 г. ... Дигитална икономика - 2 сем. Редовна форма на обучение Цели на обучението: Специалността е свързана с глобалната тенденция на дигитализация на икономиката и цялостното функциониране на обществата. Обучението в нея дава базови знания и разбирания за радикалната промяна във ...
Развитие на интелигентни градове 19.8.2020 г. ... и търговски организации в регионалната икономика и регионалния маркетинг, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост. „По време на обучението си в магистърска степен ще разширите мирогледа си в избраната област; ще получите възможност за ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И УПРАВЛЕНИЕ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Шанхайския университет „Джао Тонг“ 3.8.2020 г. ... „Международна икономика и политика“, УНСС), и Jiao Tong University - School of International and Public Affairs подготвя специалисти с отлични знания за световното икономическо развитие и умения да осъществяват международен бизнес в динамична междукултурна ...
Условия за кандидатстване за допълнителен прием 28.9.2020 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за ...
Фокус група 9.6.2020 г. ... Минчев – Институт за изследване на икономиката (БАН), доц. д-р Венелин Бошнаков – УНСС, катедра „Статистика, УНСС. Експертите дискутираха по няколко основни теми: Миграционни траектории: тенденциите в миграционните движения на завръщащите се мигранти – времеви ...
Дати за провеждане на условни изпити и дисциплини 2.6.2020 г. ... .6.2020 г. 10.00 - 11.00 Основи на туризма Икономика на търговията редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Икономика на туризма Икономика на туризма редовно бакалавър условна сесия 15.6.2020 г. 10.00 - 11.00 Международен ...
Начало 31.3.2021 г. ... в рамките на професионално направление "Икономика" през 2007 година. Целите, заложени в учебните планове за степен „бакалавър” и „магистър”, произтичат от повишената роля и изисквания пред контрола като управленска функция в процеса на европейската интеграция. Тези ...
Специалности 1.6.2020 г. ... и от други специалности от направление „Икономика“, като те следва да полагат допълнителни усилия по време на обучението.  Специалност  „Вътрешен одит с преподаване на английски език“ Основната цел на магистърската програма е осъществяване на съвременно ...
Начало 18.8.2020 г. ... Характеристики и перспективи пред концепцията за Икономика 4.0 и Общество 5.0      •  Развитие на инфраструктурните коридори и осигуряване на глобална свързаност.      •  Мега проекти и глобални инвестиционни решения.     ...
TOC - Supporting and Reforming the Transport Operator's Competence - Developing a unified training package for the transport operator in Europe 22.12.2020 г. ... за образование и Министерството на заетостта и икономиката. TTS осигурява обучение за младежи и възрастни, професионално обучение, стаж и обучение на персонала. TTS предоставя услуги за обучение, изследвания и разработки главно в следните области: транспорт, логистика, автомобилостроене и ...
Контакти 10.5.2020 г. ... . “Осми декември” УНСС Катедра “Икономика на търговията”, каб. 2129 тел: 02/8195212 e-mail:  trade2020@unwe ...
Срокове и такси 9.6.2020 г. ... в международна научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника. Крайни срокове: 30.06.2020 г. – приемане на заявката за участие с резюме на доклада и документ за платена такса за участие 05.10. 2020 г. – краен срок за изпращане на ...
Указания за участие 10.5.2020 г. ... Комуникации”, издавано от факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС с редакционен съвет от утвърдени учени. Работни езици: български, английски, ...
За конференцията 11.5.2020 г. ... научна конференция, организирана от катедра “Икономика на търговията“ – „ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ“. Конференцията ще се проведе  на 20 ноември в УНСС, София. Целта на конференцията е да се събере общността на специалистите от ...
Начало 19.11.2020 г. ... “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ТЪРГОВИЯТА В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ – ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ Под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров 20 НОЕМВРИ 2020 г. ПОКАНА ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ОНЛАЙН В MICROSOFT ...
КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ 3.2.2021 г. ... е студентите се класират и записват за специалност "Икономика на туризма" още със започване на своето обучение в УНСС. КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? 1. ПЪРВИ КОМПОНЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  - С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен ...
Приемни изпити или ДЗИ (матура) 7.6.2021 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за ...
Консултационни часове на преподавателите 16.4.2020 г. ... колеги, ние преподавателите от катедра "Икономика на туризма" сме на ваше разположение за въпроси и информация свързана с учебния процес. - Можете да ни пишете на посочените имейли за връзка с нас - В университетското приложение "Тиймс", също можете да ни откриете - Катедра "Икономика на ...
ОНС "Доктор" 15.3.2021 г. ... колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма", Ви предлагат възможността да станете част от най-елитното обучение в университетското образование, а именно придобиването на образователната и научна степен доктор. - Катедра "Икономика на туризма", предлага на студентите решили да изберат като ...
ОКС Магистър 11.3.2021 г. ... колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви предлагаме възможността да се се обучавате в нашите магистърски програми, чрез които да надградите и доразвиете своите знания. МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ: 1. Междунроден туризъм - редовна форма на обучение. 2. Мениджмънт в туризма - дистанционна ...
ОКС Бакалавър 12.3.2021 г. ... млади колеги, УНСС и катедра "Икономика на туризма" Ви желаем полезни, ползотворни и незабравими студентски години. Представяме на вашето внимание информация, която смятаме, че би била полезна за Вас: - ВАЖНО: УНСС Ви дава уникалната възможност да бъдете подготвени в края на бакалавърското Ви ...
РАЗРАБОТВАНЕ НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ 4.2.2021 г. ... сектор за развитието на интелигентната икономика Бизнес модел, чатбот услуги и цифрови системи за развитие на smart cities Дигитално управление на интелигентни градове. Предизвикателства пред интернет на нещата в областта на големите данните и гражданите. Проблемни аспекти в развитието ...
ОКС МАГИСТЪР "Развитие на интелигентните градове", дистанционна форма, 2 семестъра 9.4.2020 г. ... сектор за развитието на интелигентната икономика; Бизнес модел, чатбот услуги и цифрови системи за развитие на smart cities; Дигитално управление на интелигентни градове. Предизвикателства пред интернет на нещата в областта на големите данните и гражданите; Проблемни аспекти в развитието ...
Министерство на туризма 13.4.2020 г. ... участие на членове от катедра “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”   1. Съвет по законодателство: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев.   2. Междуведомствения съвет за кадрите в туризма: Представител: доц. д-р Николай Георгиев Цонев; Резервен член - доц. д-р ...
За проекта 31.3.2020 г. ... Доц. д-р Николай Цонев, КАТЕДРА”иКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”, УНСС Членове на научния колектив /н.звание, н.степен, име и фамилия, н.организация и звено/: Доц. д-р Мариана Янева, УНСС, катедра „Икономика на туризма”, Доц. д-р Ася Панджерова, УНСС, катедра ...
Конференция Return Migration 4.3.2020 г. ... доклад бе на професор Верица Янеска от Института по икономика в Скопие на тема "Policies for Return Migration in Conditions of Intensive High Skilled Emigration". Бяха представени 13 доклада разпределени в пет тематични панела – завръщащите се мигранти: съвременни теории и изследвания; ...
Почетен председател на КС 4.3.2020 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право, преподавател в Института по творчески индустрии и бизнес на УНСС. Научните интереси на проф. Цакова са в областта на интелектуалната собственост, управление на интелектуалната собственост, интелектуалната ...
Организационен комитет 27.7.2021 г. ... дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Зам.-председател на УС на Българска асоциация по логистика  Доц. д-р Иванка Корбанколева - катедра „Логистика и вериги на доставките“  Доц. д-р Милчо Толев – катедра ...
Програмен комитет 27.7.2021 г. ... дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Зам.-председател на УС на Българска асоциация по логистика  Проф. д-р Ваня Банабакова - Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново  Проф. д-р Мирјана ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 24.2.2020 г. ... .  Светла Бонева е доктор по икономика, доцент в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни проекти“ и ...
проф. д.н. Таня Петрова Парушева 23.4.2021 г. ... . Редовен преподавател е в катедра „Икономика на туризма” на УНСС. Води лекционни курсове и семинарни занятия в бакалавърска и магистърска степен по дисциплините „Хотелиерство и ресторантьорство”, „Социална психология и туристическо поведение”, ...
доц. д-р Иван Цветанов Иванов 24.2.2020 г. ... предприятия от сферата на реалната икономика. В периода 2011-2014 доц. Цветанов е преподавал и в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски”. Работил е и в Комисията за защита на конкуренцията, както и в Министерството на търговията и ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 24.2.2020 г. ... . Виолета Гълъбова е доктор по икономика, редовен доцент в катедра „Икономика на търговията“, факултет „Икономика на инфраструктурата“. Работи в областта на търговията и маркетинга, води лекционни курсове по дисциплините „Маркетинг на ...
АНОНСИ ЗА НАУЧНИ ПРОЯВИ И ПУБЛИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 21.2.2020 г. ... и студентите във факултет "Междунарoнда икономика и ...
Финанси, счетоводство и контрол - II курс, 4 семестър 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501 725 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501 725 11.04.2020 г. 9:00-16:45 Маркетинг Л х.проф. д-р Свободка Класова 304 725 12.04.2020 г ...
Финанси, счетоводство и контрол - I курс, 2 семестър 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула 726 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула 726 11.04.2020 г. 9:00-15:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова Аула 726 12.04.2020 ...
Икономика, общество и човешки ресурси - II курс, 4 семестър 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501 709 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Световна икономика Л доц. д-р Ваня Иванова 501 709 25.04.2020 г. 9:00-15:00 Иконометрия Л доц. д-р Соня Чипева Аула 709 26.04.2020 г ...
Икономика, общество и човешки ресурси - I курс, 2 семестър 9.2.2020 г. ... .04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула 710 05.04.2020 г. 9:00-16:45 Микроикономика Л доц. д-р Лилия Йотова Аула 710 11.04.2020 г. 9:00-15:00 Основи на правото Л проф. д-р Христина Балабанова Аула 710 12.04.2020 ...
Акредитация на докторски програми 23.7.2020 г. ... в НАОА до: ПН 3.8 "Икономика" Политическа икономия 07.07.2014 г., шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г. Икономика и организация на труда 07.07.2014 г., шест години 07.07.2020 г. 07.07.2019 г. Световно ...
Номинации за членове на Aкадемичния съвет на УНСС 3.12.2019 г. ... – декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ доц. д-р Бисер Христов Петков доц. д-р Иванка Андреева Николова доц. д-р Мариана Кирилова Янева проф. д-р Мирослава Атанасова Раковска доц. д-р Нончо Иванов Димитров доц. д-р Силвия Цветкова ...
Ден на доброволеца 22.1.2020 г. ... , анализи и проекти”, „Макроикономика”, „Политическа икономия” и „Икономика” получиха сертификати за доброволци в/от УНСС. Новите доброволци бяха наградени от ректора с кратък курс на обучение по жестомимичен език. Проф. Статев и Минчо ...
Актуално 15.2.2021 г. ... състезание с разработка в областите макроикономика, микроикономика, приложна икономика или финанси. Website: http://www.cerge-ei.cz/talent Февруари 2020 г. I ASECU Youth международна конференция и зимно училище – Круница, Полша Website: http://asecu-youth ...
Европейска олимпиада по статистика 5.3.2021 г. ... конкурсен изпит в УНСС за направление „Икономика“. За специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: · успешно положен приемен изпит по чужд език – английски, френски, ...
ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 25-26. Септември. 2020 12.1.2021 г. ... и 30 години от създаването на катедра „Икономика на туризма“   Уважаеми колеги, в прикачените файлове може да намерите електронната версия на сборника с доклади от проведената конфеенция "Туризмът - отвъд ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... от XII клас на професионалните гимназии по икономика ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Дата на провеждане: 29 февруари 2020 г. Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София Начало: 13,00 ч.  Времетраене: 150 минути. Форма: Състезанието е индивидуално и се ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2019/2020 уч.г. 10.2.2020 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 25.9.2019 г. ... .11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула 710 24.11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И ...
Контакт и заявка за участие 15.1.2021 г. ... за кореспонденция: Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство бул. „8-ми декември“ 1700 София тел.: 02 8195 292; 02 8195 611 e-mail: transport_unwe@abv ...
Юбилейна научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност “Икономика на транспорта” на тема “Транспортна свързаност 2020" 26.8.2020 г. ... колеги, Катедра “Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Юбилейната научна конференция по случай 70 години от създаването на катедра и специалност “Икономика на транспорта” на тема ...
Бизнес администрация III курс 16.9.2019 г. ... .11.2019  9.00-16.45 Регионална икономика Л доц.д-р Г.Николов 505 7302 03.11.2019  9.00-16.45 Регионална икономика У доц.д-р Г.Николов 505 731 16.11.2019  9.00-16.45 Управление на публичния сектор У доц.д-р Ал.Вълков 406 7302 17.11 ...
Администрация и управление II курс 26.11.2019 г. ... .11.2019  9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Е.Пенкова 404 732 17.11.2019  9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Е.Пенкова 404 732 30.11.2019  11.00-18.45 Финанси Л доц.д-р С ...
Администрация и управление I курс 13.11.2019 г. ... .11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л гл.ас.д-р П.Илиев 304 733 10.11.2019 г. 9.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л гл.ас.д-р П.Илиев 304 733 16.11.2019 г. 9.00-16.45 Информационни системи и технологии Л проф.д.ик.н.Е ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.11.2019 г. ... .11.2019  9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула 726 24.11.2019  9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И ...
Икономика IV курс 15.11.2019 г. ... .10.2019  9.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404 707 06.10.2019  9.00-14.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404 707 12.10.2019  9.00-15.00 Бизнес комуникации Л доц.д-р Н ...
Икономика III курс 1.10.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 708 05.10.2019  9.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303 708 06.10.2019  9.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303 708 12.10.2019  9.00-16 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 13.11.2019 г. ... .11.2019  9.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 709 24.11.2019  9.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 709 04.01.2020  9.00-16.45 Основи на финансите Л доц.д-р С.Трифонова 501 709 05.01.2020  9.00-16 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 13.11.2019 г. ... .11.2019  9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов аула 710 24.11.2019  9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И ...
Заседания по панели 9.10.2019 г. ... Доц.д-р Ваня Иванова, УНСС: Кръговата икономика  - лостове и бариери за развитие (case study анализ) 2.    Гл.ас.д-р Петкан Илиев, УНСС: Принципи и параметри на православната финансова система, като елемент на православната икономика (теоретични аспекти) 3 ...
ОНС Доктор 7.6.2019 г. ... и професионално направление 3.8. „Икономика“. С нея се цели подготовката на докторанти с образователна и научна степен „доктор“. Формите на обучение са редовна, задочна и самостоятелна с продължителност 3 и 4 години и приключва със защита на дисертационен труд ...
ОНС Доктор 6.6.2019 г. ... и професионално направление 3.8. „Икономика“. С нея се цели подготовката на докторанти с образователна и научна степен „доктор“. Формите на обучение са редовна, задочна и самостоятелна с продължителност 3 и 4 години и приключва със защита на дисертационен труд ...
Счетоводство и контрол 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.30-10.45 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 106 724 22.6.2019 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 106 724 22.6.2019 13.45-15.15 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401 724 22.6.2019 15.30-16.15 Интелектуална ...
Счетоводство и контрол 1 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 725 22.6.2019 11.00-11.40 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401 725 22.6.2019 12.00-14.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 725 22.6.2019 17.00-19 ...
Икономика 4 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 22.6.2019 11.00-13.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 406 706 22.6.2019 13.00-14.00 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 503 706 22.6.2019 14.00-16 ...
Икономика 3 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 12.30-13.45 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 106 707 22.6.2019 15.15-16.30 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 106 707 22.6.2019 16.45-18.00 Иновации доц.д-р Кр.Керчев 106 707 23.6.2019 9.00-11 ...
Икономика 2 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.30-10.45 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 106 708 22.6.2019 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 106 708 22.6.2019 13.45-15.15 Иконометрия доц.д-р С.Чипева 401 708 22.6.2019 15.30-17.00 Корпоративни ...
Икономика 1 курс, лятна поправка 4.5.2019 г. ... .6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 709 22.6.2019 11.00-11.40 Основи на правото проф.д-р Х.Балабанова 401 709 22.6.2019 12.00-14.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 709 22.6.2019 17.00-19 ...
Счетоводство и контрол 2 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 13.45-15.00 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 724 26.5.2019 9.00-11.00 Въведение в инвестициите гл.ас.д-р М.Главева 404 724 26.5.2019 9.00-11.00 Въведение в инвестициите доц.д-р Пл.Орешарски 404 724 26.5.2019 14.00-16 ...
Счетоводство и контрол 1 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 11.00-13.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 725 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 1 курс преп.д-р В.Йорданов   725 1.6.2019 11.00-12.15 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 725 2.6.2019 9.00-11 ...
Икономика 4 курс 1.5.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 26.5.2019 9.00-11.00 Международен маркетинг доц.д-р Св.Бонева 505 706 1.6.2019 11.00-13.00 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 505 706 2.6.2019 11.00-13 ...
Икономика 3 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 9.30-10.45 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 401 707 1.6.2019 15.30-16.45 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 401 707 2.6.2019 11.00-13.00 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 501 707 8.6 ...
Икономика 2 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 12.15-13.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 708 26.5.2019 11.00-13.00 Основи на счетоводството доц.д-р М.Маркова 406 708 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 2 курс доц.д-р С.Ставрев   708 1.6.2019 12.30-13 ...
Икономика 1 курс 1.5.2019 г. ... .5.2019 9.00-11.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 709 26.5.2019 14.00-16.00 Физкултура и спорт 1 курс доц.д-р С.Ставрев   709 1.6.2019 9.30-10.45 Микроикономика гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 709 2.6.2019 9.00-11 ...
Георги Ескидаров, Зимен семестър на 2018/2019, Икономически университет, Братислава, Словакия 11.4.2019 г. ... се Георги, студент по Икономика и Бизнес в УНСС, втори курс.  Току що се завърнах от Братислава, Словакия, където прекарах един семестър в Икономическия университет, по програма Еразъм. Решението да замина на Еразъм не беше спонтанно. Напротив – добре ...
Рамкови споразумения 22.7.2020 г. ... на Сплит, Факултет по икономика Доц. д-р Силвия Трифонова Университета в Риека, Факултет по икономика Доц. д-р Силвия Трифонова Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България)   Доц. д-р ...
Галерия научно списание 15.3.2019 г. ... функционира към факултет „Икономика на инфраструктурата“ на УНСС.  В редакционния съвет са утвърдени учени. Председател на редколегията е зам. декана по качеството и международната дейност на факултета проф. д. н. Ивайло Христов. Главен редактор е доц ...
Журналистика - събеседване 14.3.2019 г. ... , сигурност и обществен ред). Икономика (национално и световно стопанство). Международни отношения (външна политика, евроинтеграция, отбрана и сигурност). Труд и социална политика. Образование и наука. Здравеопазване. Култура и медии. Деца, младеж, спорт ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 31.5.2021 г. ... декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър". 8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 31 ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 26.2.2021 г. ... днес като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и на заетите в тях, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект. Новото проявление на културните индустрии ...
Специалност Творчески индустрии и бизнес със специализация „Интелектуална собственост и бизнес в културата“ 14.5.2021 г. ... днес като част от модерната икономика на знанието, от нарастването на приноса на тези индустрии в брутния вътрешен продукт и на заетите в тях, както и от други позитивни ефекти в икономически, социален и културен аспект. Новото проявление на културните индустрии ...
Избираеми дисциплини за първи курс 15.3.2021 г. ... втори семестър се избира се една от изброените: Икономика на обществения сектор Количествени методи Математика Регионални геополитически системи Стратегии за е-бизнес Дисциплини водени от катедра "Управление": Стратегии за е-бизнес АНОТАЦИЯ Дисциплината “Стратегии за ...
Самостоятелно обучение 4.10.2019 г. ... (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли)   Условия за кандидатстване: Български и чуждестранни граждани (от държави, членки на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария) могат да кандидатстват за обучение в докторантура на ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) Условия за кандидатстване За докторантура могат да кандидатстват: Български граждани Чужди граждани на държави – членки на Европейския съюз или Европейското икономическо ...
Индивидуално обучение 21.2.2019 г. ... като: държавни служители в Министерството на икономиката, Патентно ведомство, Комисията за защита на конкуренцията, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Агенция „Митници“, ГДБОП и др.; служители, специалисти и експерти в международни междуправителствени и ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... завършилите специалност от професионални направления "Икономика" и "Администрация и управление".   За специалността Целта на обучението в магистърската програма „Интелектуална собственост и бизнес” е да подготви специалисти с икономически и управленски знания за работа във всички сектори ...
Редовно обучение 6.11.2020 г. ... устойчив растеж и конкурентоспособност в условията на икономика, основана на знанието. Новата роля на интелектуалната собственост в модерната икономика изисква нейното добро познаване и компетентно управление. Това поражда необходимостта от подготовка на специалисти, които добре познават интелектуалната ...
Специалност "Творчески индустрии и бизнес" 14.5.2021 г. ... с глобалното преориентиране на икономиките към икономика на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал биват допълнени с ресурсите знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет както на микро така и на макро ниво. Икономическото експлоатиране на ...
Национално състезание „Най-добра бизнес идея” 16.3.2021 г. ... от конкурсен изпит в УНСС за направление „Икономика“. Кандидатите  могат да се класират в специалностите с чуждоезиково обучение или с преподаване на английски език, ако отговарят на условията за владеене на чужд език. Желаещите да се обучават в специалности от други професионални ...
За нас 6.4.2021 г. ... подпомагане трансформацията на националната икономика в иновативна икономика посредством индустриализиране на резултатите в науката в иновативни продукти на бизнеса. Работим за разпространението на знанията по интелектуална собственост чрез наука и обучение, подготовка на кадри в областта, ...
България 8.9.2020 г. ... на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”  Източник: БТПП   Перспективите пред развитието на иновациите в сферата на защитата на правата по интелектуалната собственост и на компютърните иновативни системи в Университета за национално и ...
Национално състезание за творчески разработки по медии и журналистика 11.3.2021 г. ... „Медии и журналистика“ или „Медия икономика“ на катедра „Медии и обществени комуникации“, Университет за национално и световно стопанство   Право на участие имат всички ученици, които завършват средно образование в годината на провеждане на конкурса. Начин на ...
Докторанти 14.1.2021 г. ... (Интелектуална собственост в творческите индустрии) Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) След избиране на докторантска програма, кандидат-докторантът се явява на конкурс.  Зачисляването на успешно издържалите конкурса кандидати се извършва с решение на  ...
Научни публикации в периодика 1.7.2021 г. ... .7-8/1995 г. "Пазарна икономика, маркетинг и индустриална собственост", сп. "Интелектуална собственост", бр.5/1991 г. "Индустриалната собственост - новото име на списанието", сп."Индустриална собственост", бр.8/1990 ...
Специалности в ОКС "Магистър" 21.8.2020 г. ... в областта на световната икономика и обхваща всички направления на икономическата теория. Завършилите специалността имат изключително разнообразни и широкоспектърни възможности за професионална реализация. Те могат да работят като служители и мениджъри в ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс 12.3.2019 г. ... .00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула 724 14.04.2019  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула 724 04.05.2019  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева аула 724 5.5 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 13.3.2019 г. ... .2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула 725 12.05.2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула 725 18.05.2019  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров аула 725 19 ...
Икономика IV курс 5.4.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 706 09.03.2019  - Преддипломен стаж Л доц.д-р В.Иванова аула 706 09.03.2019  9.00-16.45 Макроикономическа теория и анализи Л доц.д-р Ст ...
Икономика III курс 5.3.2019 г. ... .00-16.45 Институционална икономика Л доц.д-р Ал.Вълков 406 707 5.05.2019 9.00-16.45 Институционална икономика Л доц.д-р Ал.Вълков 406 707 11.05.2019  9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 5.3.2019 г. ... .00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула 708 14.04.2019  9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова аула 708 04.05.2019  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е.Георгиева аула 708 05 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 5.3.2019 г. ... .2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула 709 12.05.2019  9.00-16.45 Микроикономика Л гл.ас.д-р Кр.Мархолева аула 709 18.05.2019  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров аула 709 19 ...
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2019/2020 г. 17.2.2020 г. ... от направление“Икономика“ и направление „ Администрация и управление“ 1. Общи условия 1.1. Класирането на студентите в професионално направление “Икономика“ (всички поднаправления) и направление ...
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните икономически отношения 8.2.2021 г. ... направление „Икономика“ 1. Право на участие – ученици, завършващи средно образование през учебната 2020/2021 г. 2. Начин на провеждане – участниците разработват есе на чужд език на тема: „Международни компании на ...
Модул 1: Определяне на обхвата, идентифициране на партньори, изграждане и планиране на партньорство 30.1.2019 г. ... група или регион, неговата икономика, околната среда и/или качеството на живот. Те се срещат по-често в райони, в които гражданското участие е силно или където има опит за работа в партньорство. Финансирането също може да бъде силен мотивиращ фактор. Тук ...
Добри практики в областта на ученето през целия живот 30.1.2019 г. ... да подпомогне развитието на икономика, основана на знанието в Западна Фландрия, TUA West обединява силните страни на генериращите знание институции в региона. Фокусът е върху два основни стълба: Да се улесни сътрудничеството между висшите училища в ...
Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот в България и Фландрия – сравнителен анализ 30.1.2019 г. ... отдалечава от силно централизираната, планирана икономика към отворена, пазарно ориентирана икономика с по-високи средни доходи, сигурно закотвена в ЕС. В този контекст България е изправена пред двете взаимосвързани предизвикателства - повишаване на производителността и справяне с бързите ...
Национална партньорска мрежа 17.2.2019 г. ... .net/bg/contact.php Европейско висше училище по икономика и мениджмънт Уебсайт: https://ehsem.bg/ Контакти: https://ehsem.bg/Home/bg/Contacts Висше училище по сигурност и икономика Уебсайт: https://www.vusi.bg/ Контакти: https://www.vusi.bg/kontakti/ Пловдивски университет „Паисий ...
Образователна и научна степен "Доктор" 4.11.2020 г. ... актуалните проблеми и тенденции в световната икономика, международните икономически отношения и бизнес. Те включват запознаването на докторантите с актуалните български и световни литературни източници по избраната научна тема, както и включването им в научни конференции и (международни) проектни ...
Модул 3 - "История на България" 21.1.2020 г. ... политика. Модернизация и развитие на българската икономика. Засилване на капитализма в селското стопанство. Развитие на индустрията. Икономическата мощ на едрия банков капитал. Развитие на търговията, транспорта и съобщенията. Вътрешната политика на Стамболовисткия кабинет. Образователната и ...
Mодул 3 - "География на България" 23.1.2020 г. ... и профилирана подготовка по дисциплината География и икономика в средното общообразователно училище в България. Литература А. Основна 1.Дончев, Д.,  Хр. Каракашев, География на България за ученици и кандидат-студенти, изд. „Сиела”, 2017г. 2.Каракашев,Хр., Д.Дончев, С.Дерменджиева, Р ...
Бизнес администрация III курс, зимна поправителна сесия 14.2.2019 г. ... .2.2019 12.00-14.00 Регионална икономика гл.ас.д-р Г ...
Администрация и управление I курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... .2.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 404 732 9.2.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие х.преп.д-р Г.Димов 404 732 9.2.2019 14.45-16.00 Икономика и публичен сектор гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 732 10.2 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... .д-р П.Стоянов 401 725 16.2.2019 14.00-16.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула 725 17.2.2019 11.00-13.00 Информатика проф.д.ик.н.Е ...
Икономика IV курс, зимна поправителна сесия 8.2.2019 г. ... .д-р Р.Радев 404 706 9.2.2019 16.00-17.15 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 10.2.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 16.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации доц.д-р Н.Миронова 501 706 16.2.2019 12.45-14 ...
Икономика III курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 9.2.2019 12.00-14.00 Въведение в иконометрията доц.д-р С.Чипева аула 707 9.2.2019 17.45-19.00 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401 707 10.2.2019 11.00-13.00 Икономическа култура х.доц.д-р Ад ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, зимна поправителна сесия 6.2.2019 г. ... .д-р Г.Янков 502 708 16.2.2019 8.00-9.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 708 16.2.2019 10.30-11.15 Интелектуална собственост ас.д-р Д.Папагалска 401 708 16.2.2019 10.30-11.15 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401 708 17.2.2019 9.00-11 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, зимна поправителна сесия 8.1.2019 г. ... .д-р П.Стоянов 401 709 16.2.2019 14.00-16.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула 709 17.2.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р ...
Зимна условна сесия 22.1.2019 г. ... . ДАТА ЧАС ЗАЛА Катедра Икономикс 1. Макроикономика ДО Хасково от 12 ч. 4 5.2.2019 в зала 401 на РЦДО-Хасково 2. Световна икономика ДО Хасково от 12 ч. 1 5.2.2019 3. Европейска интеграция ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2.2019 4. Микроикономическа теория ДО Хасково от 10 ч. 1 5.2 ...
Примерни въпроси за тест за икономисти 26.7.2019 г. ... тест за завършилите професионално направление "Икономика"*   № Въпроси 1 Общата полезност на дадено благо: а) показва удовлетворението на потребителя от консумацията на последната потребявана единица от благото; б) нараства с увеличаване на потребяваното ...
Примерни въпроси за кандидатмагистърски тест 4.2.2021 г. ... най-общ смисъл икономиката на една страна следва да се разбира като: а) природни дадености; б) население в трудоспособна възраст; в) сфера от нейния обществен живот, в която се осъществяват производство, размяна, разпределение и потребление на ...
Бизнес администрация, семестър 5, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 9.00-11.00 Регионална икономика гл.ас.д-р Г.Цолов 404 730 26.1.2019 9.00-10.30 Системи на управленски контрол проф.д.н.М.Ламбовска 406 730 3.2.2019 9.00-11.00 Бизнес комуникации ас.д.н. Ст ...
Администрация и управление, семестър 1, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 8.00-10.30 Икономика и публичен сектор гл.ас.д-р Кр.Мархолева 401 732 20.1.2019 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 406 732 26.1.2019 9.00-11.00 Геоикономика и регионално развитие х.преп.д-р Г ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия 12.12.2018 г. ... .1.2019 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула 725 2.2.2019 10.30-13.00 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 725 3.2.2019 9.00-11.00 Информатика проф.д.ик.н.Е ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 12.00-15.45 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 401 706 20.1.2019 9.00-11.00 Бизнес стратегии доц.д-р Р.Радев аула 706 26.1.2019 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов аула 706 2.2.2019 13.00-16 ...
Икономика, семестър 5, зимна редовна сесия 21.1.2019 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 19.1.2019 15.45-19.30 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401 707 20.1.2019 11.00-13.00 Икономическа култура х.доц.д-р Ад.Миланова 501 707 26.1.2019 15.00-17.00 Въведение в ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия 17.11.2018 г. ... .1.2019 12.00-14.30 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 708 13.1.2019 9.00-12.00 Политология проф.д-р Г.Янков аула 708 19.1.2019 10.30-12.00 Интелектуална собственост проф.д-р Вл.Борисова 401 708 19.1.2019 10.30-12.00 Интелектуална ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия 25.1.2019 г. ... .1.2019 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов аула 709 2.2.2019 8.00-10.30 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 709 3.2.2019 9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по приложна информатика и статистика 2018/2019 уч.г. 19.2.2019 г. ... от XII клас на професионалните гимназии по икономика ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Дата на провеждане: 23 февруари 2019 г. Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София Начало: 13,00 ч.  Времетраене: 150 минути. Форма: Състезанието е индивидуално и се ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по икономикс 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... от 80 средни училища – гимназии по икономика и средни учебни заведения, в които се изучава предметът „Счетоводство”, в резултат на което досега в конкурса са взели участие повече от 1200 ученици от всички краища на страната. Целта на конкурса е да се даде още една ...
Магистърски тези - архив 5.7.2021 г. ... теми в онлайн медиите. Анализ на Капитал, Икономика и Money.bg, 2018, научен ръководител: доц. д-р Стела Ангова Андрей Андреев Деновски, тема: Продуцентски проект за късометражен документален филм на тема: Трейнспотингът като начин на живот, 2018, научен ръководител: доц. д-р Биляна ...
Устойчиво развитие на градския пътнически транспорт на територията на Столична община, 2018 11.10.2018 г. ... в град София. В тази връзка катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" към УНСС организира на 30 ноември 2018 година. КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Бизнес администрация - Хасково, семестър 5 6.11.2018 г. ... .11.2018  09.00-16.45 Регионална икономика Л гл.ас.д-р Г.Цолов 404 7301 04.11.2018  12.30-16.45 Регионална икономика У х.преп.д-р Г.Димов 404 7301 04.11.2018  9.00-12.15 Регионална икономика У гл.ас.д-р Г.Цолов 404 730 10.11 ...
Администрация и управление - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... .10.2018  11.00-18.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 304 732 07.10.2018  09.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 304 732 13.10.2018  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М ...
Финанси, счетоводство и контрол - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... .11.2018 11.0-18.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 725 25.11.2018 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 725 1.12.2018 10.30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л преп.д-р В.Йорданов/преп.Е ...
Икономика - Хасково, семестър 7 16.10.2018 г. ... .10.2018  09.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404 706 14.10.2018  09.00-14.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 404 706 27.10.2018  09.00-15.00 Фирмени инвестиции Л х.проф.д ...
Икономика - Хасково, семестър 5 5.10.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 707 06.10.2018  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 505 707 07.10.2018  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 3 6.11.2018 г. ... .2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 708 14.10.2018  09.00-16.45 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 708 20.10.2018  12.00 ч. Основи на финансите Л доц.д-р С.Трифонова 303 708 21.10 ...
Икономика, общество и човешки ресурси - Хасково, семестър 1 6.11.2018 г. ... .11.2018 11.00-18.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 709 25.11.2018 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 709 1.12.2018 10:30 ч. Физкултура и спорт - 1 курс Л доц.д-р С.Ставрев/преп.Е ...
EДИНСТВЕНАТА В СВЕТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ЯДРЕНА СИГУРНОСТ 14.9.2018 г. ... програма Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните ...
ИТАЛИАНСКА И БЪЛГАРСКА ДИПЛОМА ПО „MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС“ ОТ ДУАЛНАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА НА УНСС И УНИВЕРСИТЕТА ПО МЕЖДУНАРОДНИ НАУКИ В РИМ (UNINT) 11.9.2018 г. ... (Факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT) e предназначена за бакалаври, дипломирали се в различни ...
НОВИ МАГИСТЪРСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ 4.9.2018 г. ... ИКОНОМИКА КОРПОРАТИВНИ СТРАТЕГИИ И ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕС ЛИДЕРСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА ИКОНОМИКА НА ВЪТРЕШНИЯ РЕД ДИГИТАЛНА ИКОНОМИКА Създаването на специалността е в отговор на глобалната тенденция за дигитализация на ...
Важно за кандидат-студентите!<br/> Прием за платено обучение в ОКС "бакалавър" за учебната 2019/2020 г. 2.9.2019 г. ... направление „Икономика“ 629,00 лв. 1.1 Поднаправление „Икономика и бизнес“ 629,00 лв. 1.2 Поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси“ 629,00 лв. 1 ...
Правителство на Фландрия, Департамент „Труд и социална икономика“ (ДТСИ) 5.11.2018 г. ... „Труд и социална икономика“ на Правителството на Фландрия, е основният орган, отговорен за реализацията на активната политика по заетостта, професионалното обучение и ученето през целия живот в провинция Фландрия, Белгия. Департамент ...
Институт за следдипломна квалификация при Университет за национално и световно стопанство (ИСК при УНСС) 5.11.2018 г. ... в следдипломното обучение по икономика, мениджмънт и право, с гарантирано качество според изискванията на европейските стандарти.  Ние разполагаме с висококвалифициран екип от специалисти, готов да осигури съвременно, гъвкаво, продължаващо обучение, ...
Обмен на опит 27.1.2019 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4 ...
Контакти 5.11.2018 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия: Ръководител на партньорския екип: Ариан Робер, ariane.rober@wse.vlaanderen.be Адрес: бул. „Крал Албер II“ № 35, 1030, Брюксел Телефон: +32 2 552 83 ...
Информационни събития 27.1.2019 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-4 ...
За проекта 26.1.2019 г. ... и ИКТ, екологосъобразната икономика; „белия” сектор и сектора на персоналните услуги; преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда; творческия и културния сектори ...
Начало 26.1.2019 г. ... „Труд и социална икономика“, Правителство на Фландрия, Белгия – Партньор ...
На вниманието на некласираните кандидат-студенти! 21.7.2018 г. ... следва: - направленията „Икономика“ и „Администрация и управление“ - 577.50 лв. - направленията „Социология, антропология и науки за културата“ и „Обществени комуникации и информационни науки“, както и ...
Бизнес администрация III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 9.00-.10.30 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 503 806 30.6.2018 11.00-12.30 Системи на управленски контрол проф.д-р М.Ламбовска 404 806 30.6.2018 15.00-16.30 Геодемография доц.д-р К.Петров 503 806 30.6.2018 9.00 ч. Методи ...
Администрация и управление I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 9.00-10.30 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 503 731 30.6.2018 11.30-13.00 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 731 30.6.2018 13.00-14.30 Количествени методи доц.д-р М.Микренска 504 731 30.6.2018 14.30-16 ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505 723 30.6.2018 10.00-11.30 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 723 30.6.2018 11.30-12.30 Основи на счетоводството проф.д-р Д.Фесчиян 304 723 30.6.2018 13.00-14 ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 11.00-12.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 406 723 30.6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505 723 30.6.2018 15.15-16.30 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 723 30.6.2018 16 ...
Икономика IV курс, годишна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .7.2018 11.00-12.30 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 503 705 1.7.2018 13.00-14.30 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 301 705 1.7.2018 14.30-15.30 Преддипломен стаж доц.д-р В.Иванова 301 705 1 ...
Икономика III курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 11.00-12.30 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 406 706 30.6.2018 13.00-14.30 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 504 706 30.6.2018 15.15-16.30 Човешки ресурси х.проф.Ат.Казаков 401 706 30.6.2018 18 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505 707 30.6.2018 13.00-14.30 Маркетинг х.проф.д-р С.Класова 303 707 30.6.2018 15.00-16.30 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 505 707 30.6.2018 16.30-17 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, годишна поправителна сесия 28.6.2018 г. ... .6.2018 11.00-12.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 406 708 30.6.2018 от 15.00 ч. Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 505 708 30.6.2018 14.00-15.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 708 30.6.2018 16 ...
Периодични издания 28.6.2019 г. ... ревю ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ Алманах "Научни изследвания"   CEEOL Forbes BG Wirtschaftsblatt  BG Банкер Бизнес и право   CEEOL Бизнес посоки   CEEOL   EBSCO  Бизнес ...
Международна научна конференция „Развитие на регионите в България – хоризонт 2020“ 6.6.2018 г. ... в областта на регионалното развитие, регионалната икономика и бизнеса. Професор Докова подчерта, че на практика професионалната реализация на възпитаниците на катедра „Регионално развитие“ е същинското удовлетворение от добре свършена работа. След това приветствия към конференцията бяха ...
Научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 22.5.2018 г. ... и иновации“, организирана  от катедра „Икономика на търговията“. Актуалната тематика привлече специалисти от практиката, преподаватели от различни университети, докторанти и студенти. Във форума участваха и ръководителите на катедри „Икономика и управление на търговията“ в ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  13.15-14.30 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 723 23.06.2018  15.45-17.00 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401 732 24.06.2018  9.00-11.00 Парична теория и парична политика I ниво доц.д-р Г.Михайлова-Борисова 404 732 24.06 ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  9.30-10.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401 723 23.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 723 23.06.2018  от 13.30 ч. Икономическа социология х.доц.д-р Ст.Влайков 403 723 24.06.2018  от 15.00 ч ...
Икономика, семестър 8, лятна поправителна сесия 22.5.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 705 23.06.2018  9.00-11.00 Международен стратегически мениджмънт доц.д-р И.Стойчев 406 705 23.06.2018  11.00-13.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 406 705 23.06.2018  14.30-15 ...
Икономика, семестър 6, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  10.45-12.00 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 401 706 23.06.2018  17.00-18.15 Икономическа политика гл.ас.д-р Е.Харманджиев 401 706 23.06.2018  18.15-19.30 Иновации доц.д-р Кр.Керчев 401 706 24.06.2018  9.00-11 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 4, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  12.00-13.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 707 23.06.2018  14.30-15.45 Европейска интеграция доц.д-р Е.Георгиева 401 707 24.06.2018  15.00 ч. Физкултура /туризъм + танци/ х.преп.Е.Попова РЦДО 707 24.06.2018  9.00-11 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 2, лятна поправителна сесия 21.6.2018 г. ... .06.2018  9.30-10.45 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401 708 23.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 708 23.06.2018  13.00-15.00 Основи на управлението гл.ас.д-р Л.Иванова-Станкова 303 708 24.06.2018  15.00 ч ...
Акценти 1.6.2021 г. ... и глобални клиенти в цялата гама от секторите на икономиката.   На 6.04.2021 Партньорите от Deloitte България изнесоха  майсторски клас  пред студенти от ФСФ на тема „МСФО 16 „Лизинг – Основни ефекти“ Студентите и гостите  бяха приветствани от проф. Снежана ...
ОКС БАКАЛАВЪР „Регионално развитие”- редовна форма 11.5.2018 г. ... в областта на: теоретичните основи на регионалната икономика, управление и политика; методология и методика на регионалния анализ и изследвания диагностика и оценка на регионалната система и вземане на управленско решение за нейното развитие; консултиране за решаване на проблеми, възникващи в ...
Alumni 7.6.2018 г. ... поколенията и споделяне на опит и добри практики в икономика 4.0. Цели на Алумни клуб към катедра „Регионално развитие“ Основната цел е да изгради свързаност и приемственост между випуските от студенти завършели специалност „Регионално развитие“, „Регионален мениджмънт и ...
Национален конкурс "Млад икономист 2021" 8.3.2021 г. ... в УНСС за направление „Икономика“. За специалностите с чуждоезиково обучение (без специалност “Политология“) или с преподаване на английски език, кандидатите се класират, ако отговарят на едно от следните условия: · успешно ...
Финанси, счетоводство и контрол II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .05.2018  12.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 3.6.2018  11.00-13.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 501 723 9.6.2018  14.15-16.45 Световна икономика доц.д-р В ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс, 2 сем. 7.6.2018 г. ... .2018  11.00-13.30 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401 723 03.06.2018  9.00-11.00 История на икономическите теории доц.д-р Р.Андреев 505 723 09.06.2018  11.00-13.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 723 10.06 ...
Икономика IV курс, сем.8 13.6.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 705 26.5.2018 9.00-11.00 Право на Европейския съюз доц.д.н.Ж.Драганов 501 705 27.5.2018 9.00-11.00 Макроикономическа теория и анализи доц.д-р Ст.Ралева 406 705 02.06 ...
Икономика III курс, сем.6 27.3.2018 г. ... .06.2018  13.30-16.00 Икономика на обществения сектор доц.д-р Л.Йотова 401 706 03.06.2018  9.00-11.00 Институционална икономика доц.д-р Ал.Вълков 406 706 16.06.2018  16.00-19.45 Иновации доц.д-р Кр ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 7.6.2018 г. ... .05.2018  12.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 707 03.06.2018 9.00-11.00 Прогнозиране и планиране доц.д-р И.Славова 501 707 09.06.2018  10.30-14.15 Световна икономика доц.д-р В.Иванова 401 707 10 ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2 7.6.2018 г. ... .2018  8.30-11.00 Микроикономика доц.д-р Л.Йотова 401 708 09.06.2018  9.00-11.00 Математика II част доц.д-р М.Микренска 501 708 10.06.2018  9.00-11.00 Икономика на труда доц.д-р Т.Тодоров 501 708 16.06.2018  9 ...
40 години катедра Икономическа социология 7.11.2018 г. ... на българската икономика в пространството на либералния и държавния капитализъм     Георги Найденов, Калоян Харалампиев   Пазари и социални мрежи     Социологически поглед върху институцията на ...
Най-нови учебници 1.12.2019 г. ... е по-голям, отколкото към икономиката, е напълно естествено тя да бъде обречена на икономическо изоставане. И това е така, защото при такава ситуация социалната енергия на обществото лакомо се поглъща от политическата сфера. В нея обаче императивно властват ...
Магистърска програма "Бизнес с недвижими имоти" 2.3.2018 г. ... от направление „Икономика", изпитът включва въпроси от икономикс, основи на правото, финанси, счетоводство и статистика. За кандидатите от други направления, въпросите от теста проверяват тяхната обща икономическа и правна култура. Примерни тестове ...
ОКС Магистър 26.2.2018 г. ... „Икономика на човешките ресурси“ Специализация „Управление на човешките ресурси“ Основната цел на магистърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ със специализация „Управление на човешките ресурси“ е  да ...
Програма за Държавен изпит 28.2.2018 г. ... на студентите от специалност “Икономика на човешките ресурси”, ОКС “Бакалавър”   Демографски основи на пазара на труда. Населението в трудоспособна възраст като основен източник на предлагането на труд Показатели и подходи за изучаване ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 28.2.2018 г. ... от ОКС "Бакалавър", специалност "Икономика на човешките ресурси "   Обучението на студентите от ОКС "Бакалавър", специалност ''Икономика на човешките   ресурси"    завършва   с    провеждане    ...
Текст а начална страница 21.2.2018 г. ... страната с разкрита специалност “Икономика на интелектуалната собственост”, а катедра “Творчески индустрии и интелектуална собственост” е единственото учебно-научно звено за подготовка на икономически кадри по тази специалност.     ...
Петя Петрова - Вроцлав, Полша 16.2.2018 г. ... курс – специалност „Медия икономика“. Едно от предизвикателствата през моето обучение, беше именно закодирано в Еразъм+ програмата. Имах удоволствието да бъда през летния семестър на 2016/2017 година в гр. Вроцлав, Полша като студент в Университета на Долна ...
Често задавани въпроси 23.4.2021 г. ... ИЛИ математика, ИЛИ география и икономика, ИЛИ история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, ...
Руска периодика 12.2.2018 г. ... дело ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ АПК: Экономика, управление БИКИ (Бюллетинь иностранной коммерческой информации ) Вестник Московского Университета Серия 6: Экономика Вестник СПбУ Серия 5: ...
Счетоводство и контрол II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 7204 18.03.2018  09.00-16.45 Парична теория и парична политика I ниво У ас.д-р Ел.Ралинска 404 7204 24.03.2018  09.00-16.45 Икономика на ...
Счетоводство и контрол I курс, сем.2 13.4.2018 г. ... .02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 723 25.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 723 17.03.2018 09.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 404 723 18.03 ...
Икономика IV курс, сем.8 28.2.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 705 24.03.2018 11:30 Разяснения за преддипломен стаж Л доц.д-р В.Иванова   705 31.03.2018  9.00-15.00 Международен стратегически мениджмънт Л доц.д-р И.Стойчев 406 705 01.04 ...
Икономика III курс, сем.6 2.4.2018 г. ... .03.2018  09.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л.Йотова 406 706 18.03.2018  09.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л.Йотова 403 706 21.04.2018  09.00-16.45 Иновации Л доц.д-р Кр ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс, сем.4 13.4.2018 г. ... .03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 7019 18.03.2018  09.00-16.45 Икономика на предприятието у гл.ас.д-р И.Иванов 505 707 31.03.2018  9.00-16.45 Европейска интеграция Л доц.д-р Е ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс, сем.2 13.4.2018 г. ... .02.2018  9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 708 25.02.2018  09.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 708 17.03.2018 09.00-15.00 Основи на правото Л проф.д-р Х.Балабанова 404 708 18.03.2018 09 ...
Българска периодика 15.2.2019 г. ... ревю ИКОНОМИКА, БИЗНЕС, ФИНАНСИ Forbes BG Wirtschaftsblatt  BG Банкер БНБ Банките в България – бълг. език Застраховател Икономика Икономист Икономическа ...
Примерна дипломна работа 6.2.2018 г. ... „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА“ КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ“   ДИПЛОМНА РАБОТА на тема: ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... студентите от направление“Икономика“ и направление „ Администрация и управление“ 1. Общи условия. 1.1. Класирането на студентите в професионално направление “Икономика“/всички поднаправления/ и направление „Администрация и ...
Контакти 28.1.2021 г. ... към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията. Участници от други факултети в УНСС, както ...
Програма за Държавен изпит 6.2.2018 г. ... интереси. Политика и икономика. Политика и право. Властта. Подходи за анализ, типове определения. Властта, сила, влияние, манипулация, авторитет. Легитимност и легалност на властта. Властта в политическите теории на ХХ век: К. Маркс, М. Вебер,  ...
Правила за провеждане на Държавен изпит в ОКС „Бакалавър” 30.1.2018 г. ... „Международна икономика и политика“ Катедра “Политология”   Правила за провеждане на държавен изпит за ОКС “Бакалавър”, специалност “Политология“ Настоящите правила се основават ...
Цветков 26.1.2018 г. ... по доход чрез квантилни редове. //Икономика, 1986, № 2, с. 70-77. Някои проблеми на статистическите изследвания при оценка на ефектите от политиката по заетостта. // България на Балканите и с Европа: Минало, настояще и бъдеще: Научна конференция (Равда), 2007, Т. 2, с. ...
Състав 9.3.2021 г. ... "МИО и бизнес" Факултет "Международна икономика и политика"  Служебен E-mail: bboeva@gmail.com  Телефон: (02) 8195 345  Кабинет: 2003 Проф. д-р Боян Любомиров Дуранкев Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" Факултет ...
Сесия за Бизнес администрация, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 502 806 17.2.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 503 806 18.2.2018 09.00 ч. Публична власт и политики проф.д-р Г ...
Сесия за Администрация и управление, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 10.00-11.15 Икономика и публичен сектор ас.д-р Кр.Мархолева 401 731 11.2.2018 11.00-13.00 Основи на публичната администрация гл.ас.д-р Вл.Вълков 404 731 17.2.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р М ...
Сесия за Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 10.2.2018 14.00-16.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501 723 11.2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 505 723 17.2.2018 9.00-11 ...
Сесия за Икономика, семестър 7, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-11.00 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е.Георгиева 404 705 10.2.2018 16.15-17.30 Паричен икономикс доц.д-р Е.Сотирова 401 705 11.2.2018 9.00-11.00 Поведенчески икономикс доц.д-р Ат.Атанасов 404 705 17.2.2018 9 ...
Сесия за Икономика, семестър 5, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 10.2.2018 8.30-9.45 Микроикономическа теория доц.д-р В.Пиримова 401 706 17.2.2018 09.00 ч. Икономическа култура проф.д-р Благой Колев 301 706 11.2.2018 9.30-11.30 Въведение в ...
Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна поправителна сесия 5.1.2018 г. ... .2.2018 8.30-11.15 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 707 17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост ас.д-р Х.Стрижлев 401 707 17.2.2018 14.30-16.00 Интелектуална собственост проф.д-р Б.Борисов 401 707 18.2.2018 9.00-12 ...
Сесия за Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна поправителна сесия 15.2.2018 г. ... .2.2018 9.00-12.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 708 10.2.2018 12.00-14.00 Математика I-ва част доц.д-р М.Микренска 501 708 11.2.2018 12.00-15.00 Стопанска история доц.М.Димитров 505 708 17.2.2018 11.30-14 ...
Научно списание 20.4.2021 г. ...    Към факултет „Икономика на инфраструктурата“ от 2010 г. успешно функционира списание „Инфраструктура & Комуникации”. През юни 2017 г. излезе поредният му брой. В редакционния съвет са утвърдени учени. Главен редактор е доц. д-р ...
Модул 3 - Български език и литература и история на България 9.1.2018 г. ... Модернизация и развитие на българската икономика. Засилване на капитализма в селското стопанство. Развитие на индустрията. Икономическата мощ на едрия банков капитал. Развитие на търговията, транспорта и съобщенията. Вътрешната политика на Стамболовисткия кабинет. ...
Mодул 3 - "Български език и литература" или "Математика" или "География на България" или "История на България" 21.1.2019 г. ... подготовка по дисциплината География и икономика в средното общообразователно училище в България. Програмата за кандидатстудентския изпит по География на България в УНСС е обсъдена и приета на заседание на катедра „Публична администрация и регионално развитие” с ...
Шкодрев 14.12.2017 г. ... на индексния метод и неговите познавателни възможности. //Икономика, 1989, № 7, с. 79-90.6. (Не)научните понятия в езика на статистическата (не)наука. //Статистиката и предизвикателствата на информационното общество през XXI век: Науч. конф. с межд. уч. (Варна), 2006, с. 319-326.7. Относно някои дискусионни въпроси ...
Тотев 14.12.2017 г. ... - 2000) Роден е в София. Завършил е земеделска икономика в Агроикономическия факултет (1928), правни науки в Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (1934) и икономически науки в Корнуелския и Харвардския университет в САЩ (1939) с магистратура по науките и докторат по философия. Бил е преподавател ...
Мишев 20.6.2018 г. ... на изследователски проекти по програма “Икономика” - 1986 - 1990 г. Министерство на икономическото развитие - Съвместител в министерството, като началник отдел”Информация и анализи” през периода 1995 - 1997 г. Национална агенция за оценяване и акредитация при Министерски съвет ...
Имамов 24.12.2017 г. ... колебания в паричните разходи на домакинствата. //Икономика, 1985, № 5, с. 49-63.4. Възможности за изследване равнището и динамиката на цените чрез домакинските бюджети като фактор, лимитиращ потребителските разходи на домакинствата. //Статистика, 1983, № 5, с. 46-60.5. Използване на статистически ...
Величкова 24.12.2017 г. ... в икономическите изследвания. Основни публикации:1. Икономика на България. - София: Наука и изкуство, 1974 (авт. колектив).2. Обща теория на статистиката със статистика на вътрешната търговия. - София: Наука и изкуство, 1979. - 503 с. (авт. колектив).3. Приложение на корелационния и регресионния анализ при ...
Бизнес администраяция, семестър 5, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 9.00-11.00 Регионална икономика доц.д-р Г.Николов 505 806 20.1.2018 11.00-13.00 Управление на промените доц.д-р М.Кузманова 505 806 21.1.2018 9.00-11.00 Системи на управленски контрол проф.д.н.М.Ламбовска 403 806 27.1.2018 9.00-11.00 Бизнес ...
Администрация и управление, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 11.00-13.00 Геоикономика и регионално развитие доц.д-р Г.Николов 505 731 14.1.2018 9.00-11.00 Основи на публичната администрация гл.ас.д-р Вл.Вълков 406 731 20.1.2018 9.00-11.00 Основи на управлението доц.д-р М.Кузманова 406 731 27.1.2018 16 ...
Финанси, счетоводство и контрол, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .1.2018 15.00-17.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 20.1.2018 11.30-14.15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 723 21.1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.д-р М.Димитров 501 723 27.1.2018 9.00-11.00 Основи ...
Икономика, семестър 7, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .д-р Ат.Атанасов 501 705 3.2.2018 9.00-11.00 Икономика на Европейския съюз доц.д-р Е ...
Икономика, семестър 5, зимна редовна сесия 7.12.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Преподавател Зала 706 13.1.2018 15.00-19.15 Човешки ресурси х.проф.д-р Ат.Казаков 401 706 20.1.2018 9.00-11.00 Икономическа култура ас.д-р В.Балканска 505 706 21.1.2018 9.00-11.00 Социална политика доц.д-р Е.Масларова 505 706 27.1 ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 3, зимна редовна сесия 17.1.2018 г. ... .д-р С.Класова 501 707 20.1.2018 14.15-17.00 Макроикономика гл.ас.д-р Д.Дамянов 401 707 21.1.2018 9.00-11.00 Основи на финансите доц.д-р С.Трифонова 304 707 3.2.2018 8.30-11.45 Статистика доц.д-р С.Чипева 401 707 4.2.2018 9.00-11.00 Политология проф.д-р Г ...
Икономика, общество и човешки ресурси, семестър 1, зимна редовна сесия 15.11.2017 г. ... .доц.д-р Ст.Влайков 406 708 14.1.2018 13.00-15.00 Икономика на предприятието гл.ас.д-р И.Иванов 501 708 20.1.2018 8:30-11:15 Основи на икономическата теория доц.д-р М.Марикина 401 708 21.1.2018 9.00-12.00 Стопанска история доц.М.Димитров 501 708 27.1.2018 9.00-11.00 История на ...
Правила за провеждане на защита на магистърска теза в катедра „Икономика на туризма“ 14.11.2017 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” Приет с решение на ФС на факултет                Утвърждавам: „Икономика на ...
ПУБЛИКАЦИИ 3.3.2018 г. ... инвестирането Иван Георгиев, Издателски комплекс УНСС Икономика на предприятието Иван Георгиев, Виолета Хутова, Георги Попов, Донка Андреева, Йорданка Йовкова, Юлия Маринова, Яким Каменов, Николинка Игнатова,Николай Щерев, Радко Радев, Димитър Благоев, Издателски комплекс УНСС Управление на човешките ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 24.10.2017 г. ... от XII клас на професионалните гимназии по икономика ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Дата на провеждане: 17 февруари 2018 г. Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София Начало: 12,00 ч.  Времетраене: 150 минути. Форма: Състезанието е индивидуално и се провежда под ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 16.1.2018 г. ... мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 24.10.2017 г. ... от 80 средни училища – гимназии по икономика и средни учебни заведения, в които се изучава предметът „Счетоводство”, в резултат на което досега в конкурса са взели участие повече от 1200 ученици от всички краища на страната. Целта на конкурса е да се даде още една ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици ...
Финанси, счетоводство и контрол I курс 11.12.2017 г. ... .11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 723 19.11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И ...
Икономика IV курс 3.10.2017 г. ... .10.2017  09.00-15.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 503 705 29.10.2017  09.00-14.00 Икономика на Европейския съюз Л доц.д-р Е.Георгиева 503 705 04.11.2017  09.00-15.00 Фирмени инвестиции Л х.проф.д.ик.н.И ...
Икономика III курс 26.9.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 706 07.10.2017  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303 706 08.10.2017  09.00-16.45 Микроикономическа теория Л доц.д-р В.Пиримова 303 706 14.10.2017  09.00-16 ...
Икономика, общество и човешки ресурси II курс 11.12.2017 г. ... .12.2017  11.00-17.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 707 03.12.2017  09.00-14.00 Макроикономика Л гл.ас.д-р Д.Дамянов 501 7019 09.12.2017  11.00-18.45 Макроикономика У гл.ас.д-р Д ...
Икономика, общество и човешки ресурси I курс 11.12.2017 г. ... .11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 708 19.11.2017  09.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И ...
Бизнес администрация III курс 26.9.2017 г. ... .10.2017  09.00-16.45 Регионална икономика Л доц.д-р Г.Николов 304 8007 29.10.2017  09.00-16.45 Регионална икономика У доц.д-р Г.Николов 304 806 25.11.2017  09.00-16.45 Бизнес комуникации Л ас.д-р Ст.Коев 403 8007 26.11.2017  09.00-16 ...
Администрация и управление I курс 11.12.2017 г. ... .10.2017  11.00-18.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 404 731 08.10.2017  09.00-16.45 Икономика и публичен сектор Л ас.д-р Кр.Мархолева 404 731 14.10.2017  09.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р М ...
Програмна акредитация 18.9.2017 г. ... доклад в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,88 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”,6 500 ОКС  “Магистър”(редовна идистанционна форма) 15.07.2013 г.,шест години 15.07.2019 г. 15.07.2018 г. 3 ...
Допълнителен прием на бакалаври през м. Септември 2020 г. за платено обучение в ОКС "Бакалавър" 7.5.2021 г. ... език и литература, математика, география и икономика или история и цивилизация. За кандидат-студенти, чиято диплома за средно образование е издадена преди въвеждането на държавни зрелостни изпити (2008 г.) и нямат оценка от държавен зрелостен изпит по български език и литература, за ...
Международни магистърски програми в УНСС 1.9.2017 г. ... ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ Магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността“ със специализация „Ядрена сигурност“ е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните ...
Магистърски специалности с преподаване на английски език в УНСС 31.8.2017 г. ... и приложни знания  по проблемите на глобалната икономика и регионалните бизнес практики. Те изучават съвременните теоретични концепции и добрите практики на глобалния стратегически мениджмънт, лидерството, глобалното управление на веригата на доставки, управлението на човешките ресурси в ...
Нови магистърски специалности в УНСС 31.8.2017 г. ... връзки на България в глобализиращата се световна икономика. ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Магистърската специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“ е логическо продължение на бакалавърските специалности  „Финанси и ...
Важно! Допълнителен прием в ОКС "бакалавър". 23.8.2017 г. ... език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски); или -  да положат конкурсен изпит в УНСС в електронен и/или хартиен формат по определен график.   Документи за кандидатстване: - заявление до ...
МЕЖДУНАРОДНА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА ПО ИКОНОМИКА НА ОТБРАНАТА И СИГУРНОСТТА СЪС СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ „ЯДРЕНА СИГУРНОСТ“ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 3.8.2017 г. ... програма е единствената в света специализирана програма по ядрена сигурност. Тя е резултат от споразумение за сътрудничество в областта на образованието и научните изследвания между УНСС и Международната агенция за атомна енергия (IAEA). Подкрепена е от Международната образователна мрежа по ...
MЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК дуална магистърска програма между УНСС и Университета по международни науки в Рим (UNINT) 30.7.2020 г. ... и бизнес“ (факултет „Международна икономика и политика“, УНСС) и Факултета по икономика на Университета за международни изследвания в Рим, Италия (University of International Studies of Rome, UNINT), e предназначена за завършили различни професионални направления. Тя има ...
Публикации 19.7.2017 г. ... развитие и конкурентоспособност на българската икономика Икономическа политика за устойчиво развитие на България 1 част Икономическа политика за устойчиво развитие на България 2 част SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND COMPETITIVENESS МАКРОИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ...
Изследователски проекти 20.6.2018 г. ... развитие и конкурентоспособност на българската икономика (Програма „Идеи” на МОН)  Декември 2008 – декември 2011 Публикация на резултатите от проекта NEEDS ( New Energy Externalities Development for Sustainability) March 2005 – February ...
Ръководство 19.7.2017 г. ... . д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта"; гл.ас. д-р Щерьо Ножаров-член на УС, катедра "Икономикс" ...
За нас 3.8.2017 г. ... . д-р Христина Николова-член на УС, катедра "Икономика на транспорта",  гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на УС, катедра ...
Начало 3.8.2017 г. ... член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" - УНСС гл.ас. д-р Щерьо Ножаров - член на управителния съвет преподавател в катедра "Икономикс" - УНСС Контакти: Web: http://www.ucsd.unwe.bg/ E-mail: ucsd@unwe.bg Ph/Fax: +359 2 8195646 Cell ...
Новини по проект "Завръщащите се мигранти..." 31.12.2020 г. ... в контекста на множество научни дисциплини – икономика, социология, политология, антропология, психология, право, демография, статистика, география и други[1]. Например макро перспективата се възприема както от някои влиятелни икономически миграционни концепции – неокласическата ...
Цели на проекта 19.7.2017 г. ... и бизнес мрежи и националната икономика. Анализ на мотивациите за завръщане, процесите на реинтеграция на завърналите се мигранти в България, проблемите при включването им  в икономическия и социалния живот на страната. Стратификационен анализ и очертаване на ...
Доктор хонорис кауза 1.8.2017 г. ... КРУГМАН – САЩ НОБЕЛОВ ЛАУРЕАТ ЗА ИКОНОМИКА 2013 ЖАН-КЛОД ТРИШЕ – ФРАНЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА 2009 ПРОФ. Д-Р ФРАНСИС ГЪРИ – АВСТРАЛИЯ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА ...
НАЧАЛО 29.7.2019 г. ... НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ноември 2019 г., УНСС, ...
Годишна поправителна сесия - Икономика IV курс 30.6.2017 г. ... .Р.Радев 502 1.7.2017 17.00-18.30 Икономика на ЕС доц.Е.Георгиева 505 1.7.2017 12.00-13.30 Макроикономическа теория и анализи доц.Ст.Ралева (ас.Д.Дамянов) 503 2.7.2017 15.00-16.30 Международен маркетинф доц.Св.Бонева 502 2.7.2017 9.00-10 ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация III курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 16.30-18.00 Регионална икономика доц.Г.Николов 303 1.7.2017 9.00-10.30 Системи на управленски контрол проф.О.Симеонов (Проф.Ламбовска) 505 2.7.2017 13.30-15.00 Управление на промените доц.М.Кузманова 505 2.7.2017 10.30-12.00 Финансови ...
Годишна поправителна сесия - Икономика III курс 30.6.2017 г. ... .Чипева 501 1.7.2017 10.30-12.00 Икономика на обществения сектор доц.л.Йотова 501 1.7.2017 10.30-12.00 Икономика на обществения сектор гл.ас.И.Беев 501 1.7.2017 15.30-17.00 Икономическа култура  гл.ас.М.Мишева 404 2.7.2017 12:00 Икономическа ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол II курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 15.00-16.00 Геоикономика и регионално развитие доц.Г.Николов 303 1.7.2017 11.00-12.15 Европейска интеграция доц.Е.Георгиева 401 1.7.2017 8.30-9.30 Екология и устойчиво развитие доц.Н.Найденов 304 2.7.2017 16.30-18.00 Икономика на ...
Годишна поправителна сесия - Икономика II курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 16.30-18.00 Икономика на предприятието гл.ас.И.Иванов 505 2.7.2017 10.30-12.00 Интелектуална собственост доц.Вл.Борисова 505 2.7.2017 10.30-12.00 Интелектуална собственост х.преп.Д.Папагалска 505 2.7.2017 10.30-12 ...
Годишна поправителна сесия - Счетоводство и контрол I курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 16.30-18.00 Икономика на труда доц.Т.Тодоров 501 2.7.2017 15.00-16.30 Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 404 2.7.2017 9.00-10.30 Информатика х.ас.Д.Дановски 406 1.7.2017 12.00-13.30 История на икономическите теории гл.ас ...
Годишна поправителна сесия - Бизнес администрация I курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 15.00-16.00 Геоикономика и регионално развитие доц.Г.Николов 303 1.7.2017 10.30-12.00 Икономика и публичен сектор доц.Ат.Атанасов 403 2.7.2017 9.00-10.30 Информационни системи и технологии проф.Е.Денчев 406 1.7.2017 16.30-18 ...
Годишна поправителна сесия - Икономика I курс 30.6.2017 г. ... .7.2017 16.30-18.00 Икономика на труда доц.Т.Тодоров 501 2.7.2017 15.00-16.30 Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 404 2.7.2017 9.00-10.30 Информатика х.ас.Д.Дановски 406 1.7.2017 12.00-13.30 История на икономическите теории гл.ас ...
Организационен Комитет 13.2.2021 г. ... счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on Science ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... счетоводство и одит, Полтавски университет по икономика и търговия, Полтава, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Луцк, Украйна Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on Science ...
Програмен съвет 26.7.2019 г. ... Мая Фредотович – Декан на Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика, Университет на гр. Риека, Хърватия Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на ...
Програмен комитет 13.2.2021 г. ... Мая Фредотович – Декан на Факултета по икономика, туризъм и бизнес, Университет на гр. Сплит, Хърватия Проф. д-р Марио Печарич – Факултет по икономика, бизнес и туризъм, Университет на гр. Сплит, Хърватия и Факултет по икономика и бизнес, Университет на гр. Риека, Хърватия Проф ...
За конференцията 29.7.2019 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ноември 2019 г., УНСС, ...
Лятна редовна сесия - спец.Икономика IV курс 14.6.2017 г. ... .06.2017 9 - 12 Макроикономическа теория и ана Доц. СТ. РАЛЕВА 406 704 17.06.2017 11 ч. МЕЖДУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ Доц. СВ ...
Държавни изпити 5.7.2021 г. ... провеждане на държавен изпит МЕДИЯ ИКОНОМИКА:  конспект за държавен изпит често задавани въпроси регламент за провеждане на държавен изпит МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ - "Връзки с обществеността", "Бизнес журналистика и продуцентство": Първа поправителна ...
ОКС Магистър 14.5.2021 г. ... и в магистърската програма „Приложна икономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“. Повече информация за магистърските специалности на катедра "Финанси" може да намерите тук и тук ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър". Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 07.06.2017, ...
Бизнес журналистика и продуцентство 15.7.2021 г. ... в контекста на глобализиращата се световна икономика КАНДИДАТСТВАНЕ За магистърска програма "Бизнес журналистика и продуцентство" можете да кандидатствате чрез конкурс по документи и/или полагане на конкурсен изпит в електронен формат. Повече информация за прием ще откриете ...
доц. д-р Симеон АСЕНОВ 30.3.2017 г. ... работа на факултет „Международна икономика и политика” (2015). Член на ФС на факултет „Международна икономика и политика” (2006) и на Общото събрание на УНСС (2007). Ползва английски, френски и руски език. Член е на Европейския консорциум за политически ...
проф. д-р Георги ЯНКОВ 30.3.2017 г. ... г. е Директор на филиал „Икономика и управление” – гр. Хасково. По време на неговия мандат филиалът е акредитиран от НАОА, издадено е Постановление на Министерски съвет на Република България за неговото легитимиране, открит е нов учебен корпус и студентски ...
доц. д-р Блага БЛАГОЕВА 30.3.2017 г. ... , факултет „Международна икономика и политика“, УНСС. Научните й интереси са в областта на политическата философия, политическата култура, политически комуникации и технологии. Автор е на монографии, студии, статии и доклади по посочената проблематика. Чете ...
ОНС "Доктор" 30.7.2021 г. ... А - Задължителни дисциплини за ПН 3.8. Икономика Учебна програма по дисциплината "Икономикс" Учебна програма по дисциплината "Методология и методика на научните изследвания" Учебна програма по дисциплината "Статистически методи и иконометрични модели в изследователската ...
Кои сме ние 18.4.2017 г. ... по учебната работа на факултет "Международна икономика и политика" доц. д-р Христина Дончева доц. д-р Ивка ЦАКОВА гл. ас. д-р Николай КРЪСТЕВ ас. д-р Ивайла СТОЕВА ас. д-р Александър Димитров ас. д-р Иван ...
Институти 19.11.2020 г. ... по икономика и политикиИнститут по интелектуална собственост и технологичен трансферИнститут по предприемачествоИнститут за следдипломна ...
Заседания на ФКООК 14.5.2021 г. ... Петров – студент, специалност „Икономика на отбраната и сигурността“                         8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ               ...
Акредитация 18.2.2020 г. ... – студенти, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.                         8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална организация АДС ІІІ. ...
Летен семестър, Икономика IV курс 11.5.2017 г. ... П/Г Дата Час  Дисциплина Тип Преподавател Зала 704 02.04.2017 г. 11:00 Лекция /изисквания/ за преддипломен стаж   доц.д-р В.Иванова 304 704 18.03.2017 г. 11.00-15.00 Международен стратегически мениджмънт Л доц.д-р И.Стойчев 404 704 19.03 ...
Летен семестър, Икономика III курс 23.5.2017 г. ... .05.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л доц.д-р Л.Йотова 406 705 14.05.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на обществения сектор Л гл.ас.д-р И.Беев 406 705 27.05.2017 г. 11.00-16.45 Институционална политика Л доц.д-р Ал ...
Летен семестър, Счетоводство и контрол II курс 26.5.2017 г. ... .04.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 7203 29.4.2017 г. 9.00-16.45 Основи на счетоводството У ас.д-р Я.Даскалов 304 7203 30.4.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието У гл.ас.д-р И ...
Летен семестър, Счетоводство и контрол I курс 11.5.2017 г. ... .03.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 723 12.03.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на труда Л доц.д-р Т.Тодоров 501 723 18.03.2017 г. 9.00-16.45 Основи на управлението Л доц.д-р Цв.Стоянова 505 7204 19.03 ...
Летен семестър, Икономика II курс 23.5.2017 г. ... .04.2017 г. 9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 505 706 02.04.2017 г. 9.00-16.45 Световна икономика Л доц.д-р В.Иванова 505 706 08.04.2017 г. 9.00-16.45 Икономика на предприятието Л гл.ас.д-р И.Иванов 501 7017 09.04.2017 г ...
Летен семестър, Икономика I курс 11.5.2017 г. ... Всеки студент от специалност "Икономика" I курс трябва да избере една от следните дисциплини за трети семестър: Екология  Политология.  До 20 юни 2017 г. да се заяви съответната дисциплина в Учебен отдел на РЦДО-Хасково. ...
Акценти 26.5.2021 г. ... .н. Стати Статев, на тема: „Икономиката на България и Европейския съюз – наука и бизнес“. Форумът беше организиран от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в партньорство със следните водещи национални и международни университети и ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... факултет“, факултет „Икономика на инфраструктурата“, факултет „Приложна информатика и статистика“, и факултет "Международна икономика и политика", на техните заседания, проведени съответно на 10.12.2014 г., 02.12.2014 г., 09.12.2014 г., 24.11.2014 г., ...
Национален конкурс за написване на есе на социалнополитическа тема за специалностите от направление „Политически науки“ 30.3.2021 г. ... отношения“ или „Европейска политика и икономика“, САМО ако отговарят на условията за владеене на чужд език, съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за прием на УНСС. 12. Участниците, спечелили конкурса не се освобождават от такси при кандидатстване, и от задължението да подадат документи ...
Важно! Първокурсниците от направление "Икономика" задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 24.3.2017 г. ... втори курс на студентите от направление “Икономика“   1. Общи условия 1.1. Класирането на студентите в професионално направление “Икономика“ (всички поднаправления) от първи курс за избираеми дисциплини във втори курс (трети и четвърти семестър), се извършва, съобразно ...
Поправителна зимна сесия, Бизнес администр. I курс 10.1.2017 г. ... .ас.В.Вълков 406 730 05.02.2017 г. 11-13 Икономика и публичен сектор доц.Ат.Атанасов 501 730 11.02.2017 г. 9-11 Геоикон. и регион.развитие проф.С.Докова 505 730 12.02.2017 г. 9-11 Основи на управлението -1Ч доц.М ...
Поправителна зимна сесия, Икономика IV курс 7.2.2017 г. ... .И.Георгиев 503 704 11.02.2017 г. 13-15 Икономика на Европейския съюз доц.Е.Георгиева 503 704 12.02.2017 г. 9-11 Бизнес стратегии доц.Р ...
Поправителна зимна сесия, Икономика III курс 10.1.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 705 04.02.2017 г. 9.00-11.00 Микроикономическа теория доц.В.Пиримова 502 705 05.02.2017 г. 9-11 Човешки ресурси проф.Ат.Казаков 502 705 05.02.2017 г. 13-15 Икономическа култура гл.ас.М.Мишева 502 705 11.02 ...
Поправителна зимна сесия, Икономика II курс 10.2.2017 г. ... .02.2017 г. 9.00-10.15 Макроикономика ас.Д.Дамянов 401 706 05.02.2017 г. 9-11 Основи на финансите доц.С.Трифонова 505 706 05.02.2017 г. 13-15 Екология и устойчиво развитие доц.Н.Найденов 303 706 05.02.2017 г. 13-15 Политология проф.Г ...
Поправителна зимна сесия, Икономика I курс 7.2.2017 г. ... Поток Ден Час  Дисциплина Преподавател Зала 707 04.02.2017 г. 11 ч. Основи на икономическата теория проф.Тр.Спасов 501 707 05.02.2017 г. 9-11 Икономическа социология х.доц.Ст.Влайков 501 707 11.02.2017 г. 10-13 Математика I част доц.М ...
ПРИЕМ 2021 11.2.2021 г. ... В НАЦИОНАЛНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЕСЕ В НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" ОРГАНИЗИРАНИ ОТ УНСС. ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЕПИ И С ОТЛИЧЕНИ РАЗРАБОТКИ В НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ. ИСТОРИЯ  АКАДЕМИЧЕН ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 4 сем.на обучение, 3-ти семестър 28.11.2016 г. ... .02.2017 12 - 14 ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО Доц. Л. ЙОТОВА 301 28.01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 22.01.2017 9 - 11 МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ ...
Магистри, специалност "Публични финанси"-Хасково, 3 сем.на обучение, 2-ри семестър 28.11.2016 г. ... .02.2017 12 - 14 ИКОНОМИКА НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО Доц. Л. ЙОТОВА 301 28.01.2017 9 - 11 Количествени методи и модели Проф. В.ПАВЛОВА 403 22.01.2017 9 - 11 МАРКЕТИНГ В ПУБЛИЧНИЯ ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 3 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 9 - 11 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА Проф. С.ДОКОВА 505 805 15.01.2017 9 - 11 Системи на управленски контрол Проф. О. СИМЕОНОВ 501 805 15.01.2017 9 - 11 Системи на управленски ...
Зимна сесия, специалност Бизнес администрация 1 курс 28.11.2016 г. ... .01.2017 11 - 13 ИКОНОМИКА И ПУБЛИЧЕН СЕКТОР Доц. АТ. АТАНАСОВ Аула204 730 21.01.2017 11 - 13 ИНФОРМ. СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИ Проф. Е.ДЕНЧЕВ 501 730 14.01.2017 9 - 11 ОСНОВИ НА ...
Зимна сесия, специалност Икономика 4 курс 27.1.2017 г. ... .01.2017 11 - 13 Икономика на Европейския съюз Доц. Е. ГЕОРГИЕВА Аула204 704 28.01.2017 11 ч. Паричен икономикс Доц. Е.СОТИРОВА 503 704 15.01.2017 9 - ...
Зимна сесия, специалност Икономика 3 курс 24.1.2017 г. ... .01.2017 9.3 - 11 ВЪВЕДЕНИЕ В ИКОНОМЕТРИЯТА Доц. С.ЧИПЕВА 501 705 14.01.2017 9 - ...
Зимна сесия, спец.Икономика 2 курс 22.1.2017 г. ... .2017 9 - 13.15 МАКРОИКОНОМИКА Ас. Д. ДАМЯНОВ 401,402 706 22.01.2017 9 - 11 МАРКЕТИНГ Проф. С.КЛАСОВА 501 706 29.01.2017 9 - 11 ОСНОВИ НА ...
Зимна сесия, специалност Икономика 1 курс 22.1.2017 г. ...         Час             Дисциплина Преподавател Зала 707 14.01.2017 9 - 11 ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ Х.доц. СТ. ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър". Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 15.02.2017, който ...
Кандидат-студенти 5.1.2019 г. ... специалност „МЕДИЯ ИКОНОМИКА” Магистри: специалност "ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА" Магистри: специалност "БИЗНЕС ЖУРНАЛИСТИКА И ПРОДУЦЕНТСТВО" ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ Ако имате въпроси или затруднения, можете да ни пишете по всяко време във ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... . д-р Ал.Вълков 301 23.10.2016 Икономика на благосъстоянието 09.00 - 16.45 Л доц. д-р Л.Йотова 301 12.11.2016 Публична администрация 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Хр.Христов                  301 ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... . д-р Ал.Вълков 301 23.10.2016 Икономика на благосъстоянието 09.00 - 16.45 Л доц. д-р Л.Йотова 301 12.11.2016 Публична администрация 09.00 - 16.45 Л проф. д-р Хр.Христов                  301 ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 3.11.2020 г. ... икономически системи. Децентрализирана икономика. Централизирана икономика. Принципи на функциониране на пазарната икономика. Пазарна система и пазарни структури: пазар на съвършена конкуренция; пазар на несъвършена конкуренция. Смесена икономика. Икономическа роля на държавата при ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 23.10.2016 г. ... от XII клас на професионалните гимназии по икономика  ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Дата на провеждане: 25 февруари 2017 г. Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София Начало: 12,00 ч.  Времетраене: 150 минути. Форма: Състезанието е индивидуално и се ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 23.10.2016 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ученици ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 3.12.2016 г. ... повече от 80 средни училища – гимназии по икономика и средни учебни заведения, в които се изучава предметът „Счетоводство”, в резултат на което досега в конкурса са взели участие повече от 1200 ученици от всички краища на страната. Целта на конкурса е да се даде още една ...
Въпросник по дисциплина "Икономическа социология" 13.11.2018 г. ... социология. Ранни социологически възгледи за икономиката. „Социологическият империализъм” (О. Конт). Позитивисткият еволюционизъм (Х. Спенсър). Исторически материализъм (К. Маркс). Класическа политическа икономия и икономическа социология. Класически програми за развитието на ...
Допълнителен прием - септември 2016 г. 12.9.2016 г. ... поръчка Брой места платено обучение Икономика 4 5 Счетоводство и контрол 3 5 Бизнес ...
Важно за кандидат-студентите! УНСС обявява допълнителен прием през м. септември 2016 г. 30.9.2016 г. ... език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски). Документи за кандидатстване: - заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - ...
<b style="color:red">Важно за кандидат-студентите! Допълнителен прием</b> 30.9.2016 г. ... български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд език (английски, френски, немски, испански или руски). Документи за кандидатстване: - заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); - оригинал на диплома за завършено средно образование или - ...
<center>Допълнителен прием</center> 5.8.2016 г. ... български език и литература, математика, география и икономика, история и цивилизация и чужд  език (английски, френски, немски, испански или руски).   2. Документи за кандидатстване: заявление до ректора (по образец, валиден само за УНСС); оригинална диплома за завършено средно ...
Консултативен съвет 4.3.2021 г. ... . д-р Диана Илиева Копева Катедра "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: 1070 . . . . . . Проф. д-р Николай Христов Щерев Катедра "Индустриален бизнес" Бизнес ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... на техническите науки, Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния ...
Програмен съвет 13.7.2016 г. ... Болоня, Италия Проф. д-р Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. д-р А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален ...
За конференцията 13.7.2016 г. ... Университет на гр. Сплит, Факултет по икономика, Република Хърватска; -          Полтавски университет по икономика и търговия, Украйна; -          Луцки национален технически университет, ...
Годишна поправителна сесия - ОКС "магистър" 13.7.2016 г. ... СЕСИЯ на студентите от специалност „Икономика на търговията“, ОКС „магистър“, срок на обучение 1 г. и  1.5 г. преподавател дисциплина дата и час зала Доц. д-р Бисер Петков Борсова търговия Управление на риска   02.07 ...
Конферентни такси 24.6.2016 г. ...       BIC: BNBGBGSD, Катедра “Икономика на транспорта”, Факултет “Икономика на инфраструктурата”, ...
Конференции и семинари 19.10.2016 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката" при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научно-практическа конференция на тема: „Мобилност за един свързан ...
За конференцията 28.6.2016 г. ... на транспорта на национално ниво, катедра „Икономика на транспорта“ предвижда да проведе конференция по темата за мобилността. Ориентацията на този научен форум е предимно практическа, като целта е да се анализират и дискутират промените, които протичат в национален мащаб и да се предложат ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ-БАН   ПАРИ В ПЛИК: ДВОЙСТВЕНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ Доц. д.с.н. Таня Чавдарова, СУ „Св. Климент Охридски“   ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ...
Сборник "Икономическа социология 4.0" 4.3.2018 г. ... ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“ Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ-БАН   ПАРИ В ПЛИК: ДВОЙСТВЕНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ Доц. д.с.н. Таня Чавдарова, СУ „Св. Климент ...
Поправителна сесия 13.7.2016 г. ... , специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко Коралиев 20.06.2016 ...
МП “Бизнес психология и социология” 16.9.2020 г. ... в професионално направление “Икономика” магистърска програма по Икономическа социология и психология със специализация “Бизнес психология и социология”. В нея могат да се обучават по държавна поръчка студенти, завършили бакалавърска степен в ...
МП "Социални изследвания, анализи и проекти" 16.9.2020 г. ... и информационни науки” и „Икономика“, специалност „Икономическа социология”. Срещу заплащане могат да се обучават а) студенти, завършили бакалавърска и магистърска степен в професионални направления, акредитирани от НАОА с оценка от 6.00 до 10.00 в ...
Срокове и такси 11.7.2016 г. ... научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Програма Организационен комитет Указания за участие Срокове и такси Заявка Адрес за контакти гр. СофияСтудентски градбул. “Осми ...
Указания за участие 31.5.2016 г. ... декември”УНССКатедра “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Организационен комитет 31.5.2016 г. ... на катедра “Икономика на търговията” Зам.-председателдоц. д-р Силвия Терезованаучен секретар на катедра “Икономика на търговията” Членове:проф. д-р Йорданка Владимировапроф. д-р Септемврина Костовадоц. д-р Виолета ...
Програма 31.5.2016 г. ... “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Тематични напрвления 31.5.2016 г. ... “Икономика на търговията”, каб. 2129тел: 02/8195212, e-mail: Trade2016@unwe ...
Международна научна конференция „Омниканална търговия и иновации“ 31.5.2016 г. ... “Икономика на търговията”    Уважаеми колеги, дами и господа Катедра “Икономика на търговията“ при Университета за национално и световно стопанство, гр. София има удоволствието да Ви покани за участие в ...
РЕДОВНА ИЗПИТНА СЕСИЯ 13.7.2016 г. ... , специалност „Икономика на търговията“, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС ЗАЛА 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко ...
Стажантски програми 19.10.2016 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА“ Катедрата има сключени договори за сътрудничество с редица държавни и частни компании, които извършват дейност в транспортния сектор. Договори с министерства и държавни компании: Министерство на ...
Организационен комитет 20.2.2019 г. ... дейност, факултет "Икономика на инфраструктурата", УНСС, Ръководител катедра "Логистика и вериги на доставките" и Председател на УС на Българска асоциация по логистика Доц. д-р Мария Воденичарова – заместник председател на Организационния ...
Въпросник за държавен изпит 6.4.2017 г. ... “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА “ПОЛИТОЛОГИЯ”   Утвърдил: доц. д-р Миланка Славова, Зам-ректор по обучението в ОКС „бакалавър“ и продължаващо обучение   К О Н С П Е К Т за ...
Важно! Студентите от всички поднаправления на направление "Икономика", първи курс, задължително подават онлайн заявки за избираеми дисциплини за втори курс 28.4.2016 г. ... от направление “Икономика“   1. Общи условия 1.1. Класирането на студентите в професионално направление “Икономика“ (всички поднаправления) от първи курс за избираеми дисциплини във втори курс (трети и четвърти семестър) се ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ... на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър". 8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до ...
Програмна акредитация 11.9.2020 г. ... в НАОА до: 3.8. Икономика бакалавър, магистър Оценка 9,90 19 500 13 000 ОКС  “Бакалавър”, 6 500 ОКС  “Магистър” (редовна и дистанционна форма) 22.03.2019 г., шест години 22.03.2025 г. 22.03 ...
Международни комуникации 16.4.2016 г. ... и журналистика”, „Медия икономика”, „Международни отношения“, „Европеистика”, „Политология”, „МИО”, като остава отворена и за кандидати с други  бакалавърски специализации.   2. Допълнителни ...
Международни отношения: международна публична администрация 6.8.2018 г. ... във външната и световната политика и икономика; регионалните, евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Завършилите магистърската програма разширяват и задълбочават знанията и уменията си в главните насоки, съществени за работата в сферата на ...
Национална сигурност 6.8.2018 г. ... във външната и световната политика и икономика; регионалните,: националния и международния бизнес; евроинтеграционните и световните институции; неправителствения сектор. Основна цел на програмата: Целта на обучението за придобиване на ОКС “магистър” е подготовка ...
Магистърска програма по “Икономика на търговията” 24.3.2016 г. ... Магистърската програма по “Икономика на търговията” е ориентирана към  създаване на кадри с висок потенциал за реализация в областта на търговския бизнес. Срокът на обучение е: два семестъра за завършилите ОКС „бакалавър“, специалност ...
ОКС 'бакалавър" Икономика на търговията 24.3.2016 г. ... на търговията" е специалност в УНСС, създаваща кадри с икономическа  квалификация и отговаряща на реално съществуващи потребности от специалисти за търговския бизнес. Специалността покрива професия, оформена и непрекъснато утвърждаваща се като значима в бизнес ...
Международни отношения 6.8.2018 г. ... във външната и световната политика и икономика, регионалните, евроинтеграционните и световните институции, неправителствения сектор ...
График за провеждане на консултации на студенти, специалност "Икономика на търговията", ОКС "магистър" 18.5.2016 г. ... , специалност „Икономика на търговията, 1 г., II -ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ. 1 Организация на сделките по търговско посредничество доц. д-р Янко Коралиев 15.03.2016 г ...
Начало 10.3.2016 г. ... , и деканът на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ проф. д-р Димитър Димитров.България е втората страна, която се включва в проекта. „Ценим високо сътрудничеството с ...
Заявление за избор на теми за магистърски тези 23.4.2021 г. ...   В катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ изборът на магистърски теми за защита на магистърска теза (ЗМТ) се осъществява чрез подаване на заявление. Заявлението се подава /сканирано с подпис/ до 15.03.2021 г. на имейл адреса на научния ...
Списъци избираеми дисциплини за ОКС „бакалавър“, 4 курс 12.11.2019 г. ... обучението на специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" за 4 курс през учебната 2019/2020 г. се предвижда изучаването на избираеми дисциплини. Те са обособени в групи от по две дисциплини, като от всяка група се избира по една дисциплина.   ...
Държавни изпити и защити на магистърси тези 26.8.2020 г. ... за ОКС "бакалавър" на специалност "Икономика на транспорта". На 24 септември 2020 г., от 10.00 ч. в зала ............ще се проведе Защита на магистърски тези на специалностите:      "Икономика на транспорта"       "Транспортен ...
Правила за провеждане на защита на магистърски тези 18.2.2016 г. ... в специалностите към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Тези правила определят реда и начина за подготовка и провеждане на дипломни защити за студентите от ОКС „Магистър“ на катедра „Икономика на транспорта и ...
Преддипломен стаж за ОКС "бакалавър" 19.10.2016 г. ... стаж, разработени от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“     Преддиплоният стаж се провежда в VІІІ семестър на бакалавърска степен на обучение, като неговата продължителност е 50 часа извънаудиторна заетост. Той е основна предпоставка за ...
Конспект за ДИ за ОКС "бакалавър" 19.2.2016 г. ... студентите от специалност „Икономика на транспорта”   1. Същност и особености на транспорта в системата от отрасли на икономиката. 2. Транспортна система и насоки за нейното усъвършенстване. Технико-икономически особености на отделните видове ...
Правила за провеждане на ДИ за ОКС "бакалавър" 15.2.2021 г. ... И СВЕТОВНО СПОПАНСТВО КАТЕДРА "ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА" Приет с решение на ФС на факултет                                          „Икономика на ...
Примерни магистърски теми за ОКС "магистър" 20.2.2021 г. ... тези към катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"    Организация и управление на различните видове транспорт. Предприемачество в транспортния бизнес. Финансов мениджмънт и оценка на бизнеса. Финансов анализ на транспортната фирма ...
доц. д-р Светла Богданова Бонева 16.2.2016 г. ... Светла Бонева е доктор по икономика, редовен преподавател в катедра „Международни икономически отношения и бизнес“ на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска и магистърска степен по „Европейска икономика“, „Управление на инвестиционни ...
СК2 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 2 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Количествени ...
Ръководство 4.3.2021 г. ... . директор Проф. д-р Диана Илиева Копева Катедра "Икономика на природните ресурси" Бизнес факултет  Служебен E-mail: dkopeva@unwe.bg  Телефон: (02) 8195 294  Кабинет: ...
Контакти 25.2.2020 г. ... и докторантите от специалностите към факултет „Икономика на инфраструктурата“ в УНСС да се обръщат за въпроси към научните секретари на съответните водещи специалностите катедри, които са в организационния комитет на конференцията. Участници от други факултети в УНСС, както и външни за УНСС ...
Важни дати 3.2.2021 г. ... НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на инфраструктурата“, в т.ч. и външни за УНСС участници Подаване на онлайн заявка за участие в конференцията (Онлайн заявката е приложима за студенти и докторанти, които НЕ се обучават по специалности към факултет „Икономика на ...
Организационен комитет 28.1.2021 г. ... . д-р Силвия Терезова - декан на факултет "Икономика на инфраструктурата", Научен секретар на катедра "Икономика на търговията"   Гл. ас. д-р Мирослав Стефанов – Научен секретар на катедра „Логистика и вериги на доставките“   Доц. д-р Мартин Осиковски - Научен ...
Програмен комитет 28.1.2021 г. ... Председател на Програмния комитет, Декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" Доц. д-р Мария Воденичарова - Заместник-декан по научноизследователската дейност на факултет "Икономика на инфраструктурата" Проф. д-р Мирослава Раковска - Зам.-ректор по учебната дейност, Ръководител катедра "Логистика и ...
Тематични направления 27.2.2020 г. ... на веригата на доставките 4) Транспортът в глобалната икономика 5) Национална и регионална сигурност 6) Туристически бизнес                           Ще се приемат и доклади, които касаят и други теми, при спазване на изискването за ...
За конференцията 28.1.2021 г. ... и комуникации“ е традиционна за факултет „Икономика на инфраструктурата“ в Университета за национално и световно стопанство. Конференцията е приемник на Международната студентска научна конференция „Инфраструктурата: бизнес и комуникации”, в чиито девет прояви участваха над 500 ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ 8.6.2021 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА” КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА” Приет с решение на ФС на ...
Учебна практика 9.2.2016 г. ... ОКС “бакалавър”, специалност “Икономика на търговията”  Учебната практика на студентите от специалността се провежда през осми семестър. Продължителността на учебната практика е 50 часа. Тя е включена в учебния план на специалността в извънаудиторната заетост на ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (МАГИСТЪРСКА ТЕЗА) В ОКС „МАГИСТЪР“ 18.1.2016 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВОФАКУЛТЕТ “ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА”КАТЕДРА “ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”   Приет с решение на ФС на ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... по предложение на декана на факултет "Международна икономика и политика", утвърдена от заместник-ректора по обучението в ОКС "Бакалавър". 8. Комисията изготвя протокол за резултатите от оценяването и предложения за съставяне на предварителен списък на първенците в конкурса в срок до 10.06.2016, който се ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... Димитър Панайотов Димитров - декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“ доц. д-р Бисер Христов Петков доц. д-р Светла Драганова Цветкова доц. д-р Силвия Цветкова Терезова проф. д-р Таня Петрова Парушева проф. д-р Филип Иванов Тодоров проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов доц. д-р ...
Резултати от заключителния етап на Националния конкурс по счетоводство 5.12.2015 г. ... Миланова Рабина от Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов” – Велинград На пето място - Петър Петров Пеков от Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров” - Видин Наградените ученици получават грамота от Обединена редакция за книги и ...
Алумни клуб 22.12.2018 г. ... г., в град София, се учреди Алумни клуб Социология, икономика, психология в УНСС от бивши и настоящи възпитаници от специалностите: Социология, Икономическа социология и Икономическа социология и психология. Алумни клубът има за цел развитието и насърчаването на ползотворните взаимоотношения между бивши и ...
Специалности 19.2.2016 г. ... .1 Аграрен бизнес Х     Х               2.2 Банково дело и международни ...
ПРОГРАМА 16.11.2015 г. ... Миленкова, ЮЗУ   НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА Мария Маринова, студент IV курс ЮЗУ   ГРИЖАТ ЛИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ? Д-р Велина Балканска, УНСС ТРУДЪТ И НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА Юлиана Гальова, студент IV курс ...
Г Р А Ф И К за провеждане на консултации на студенти, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1,5 г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... , ОКС „магистър“, специалност „Икономика на търговията, 1,5 г., II-ри семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА КАБ.   1     Приложение на математически методи в търговията   доц. д-р Силвия ...
ПИ- Регионално развитие- 5 сем. бак. 6.2.2018 г. ... .2.2018 г. 13,00 - 14,30 Регионална икономика Доц. д-р К.ПЕТРОВ   822/  10.2.2018 г. 14,30 - 16,00 Системи на управленски контрол Проф. д-р О. СИМЕОНОВ   822/  11.2.2018 г. 11,00 - 12,30 Публична ...
График за провеждане на консултации, ОКС "магистър", спец. "Икономика на търговията", 1г., 1-ви семестър 30.10.2015 г. ... , специалност „Икономика на търговията, 1 г., I-ви семестър № УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА ПРЕПОДАВАТЕЛ ДАТА И ЧАС КАБ.     1       Приложение на математически методи в ...
Допълнителен прием за отделни незаети бройки. 7.8.2015 г. ... „Политически науки“ и поднаправление „Икономика и управление с преподаване на английски език“      1.      Условия за кандидатстване: Желаещите да участват в допълнителния прием трябва да имат диплома за средно образование с минимален ...
Регламент за провеждане на националното състезание по приложна информатика и статистика 15.2.2016 г. ... XII клас на професионалните гимназии по икономика  ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО Дата на провеждане: 27 февруари 2016 г. Място на провеждане: в сградата на УНСС (Тестови център), гр. София Начало: 12,30 ч.  Времетраене: 150 минути. Форма: Състезанието е индивидуално ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за творческа изява на ...
Регламент за провеждане на националния конкурс по счетоводство 5.11.2015 г. ... 80 средни училища – гимназии по икономика и средни учебни заведения, в които се изучава предметът „Счетоводство”, в резултат на което досега в конкурса са взели участие повече от 1200 ученици от всички краища на страната. Целта на конкурса е да се даде още ...
Тематичен въпросник за националното състезание по икономикс 17.7.2015 г. ... икономически системи. Децентрализирана икономика. Централизирана икономика. Принципи на функциониране на пазарната икономика. Пазарна система и пазарни структури: пазар на съвършена конкуренция; пазар на несъвършена конкуренция. Смесена икономика. Икономическа роля на ...
Регламент за провеждане на националното състезание по икономикс 20.1.2016 г. ... от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по Обща икономическа теория (икономикс) и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за ...
Контакти 10.2.2021 г. ... - директор на професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград; pgit_vd@abv.bg Мариета Георгиева - директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин; thti_vd@yahoo ...
Национални състезания и конкурси 31.3.2021 г. ... 2021 г. Национално състезание по икономика и управление - 24 април 2021 г ...
Членове 16.6.2020 г. ... . Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново 6. ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин 7. ПГТ „Пенчо Семов“ – Габрово 8. Неврокопска професионална гимназия „Димитър Талев“ – Гоце Делчев 9. ФСГ ...
Ръководство 22.6.2020 г. ... директор на Професионална гимназия по икономика и туризъм „Алеко Константинов“, гр. Велинград, pgit_vd@abv.bg 3. Мариета Георгиева - директор на Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Видин; thti_vd@yahoo.com Секретар на ...
Организационен комитет 17.7.2015 г. ... отношения на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. к.е.н. Садовская Ирина Борисовна – Ръководител на Катедрата по счетоводство и одит, Луцки национален технически университет, Украйна Проф. д-р Маргарита Александрова – Зам.-декан на Финансово-счетоводния ...
Програмен комитет 17.7.2015 г. ... , Италия Проф. Марио Печарич - Факултет по икономика, Университет на гр. Сплит, Република Хърватска Проф. А.А. Нестуля – Ректор на Полтавския университет по икономика и търговия, Украйна Проф. д.е.н. Божидарник Тарас Викторович – Декан на Бизнес факултета, Луцки национален технически ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   15 декември 2015 г., София, УНСС Конференцията се ...
ЮБИЛЕЙНА КОНФЕРЕНЦИЯ "ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ 4.0" 7.11.2018 г. ... се създава нова специалност„Икономика” първоначално с 1, а от 2005 г. с две  специализациии – по Икономическа социология и по Икономическа психология. Нашата катедра е единствената, която обучава студенти в 2 професионални направления (ПН) ...
Дистанционна форма на обучение в РЦДО-Хасково 7.5.2021 г. ... Хасково приема студенти в специалностите: Икономика Счетоводство и контрол Мениджмънт и администрация Приемни изпити или ДЗИ (матура) КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ? С ОЦЕНКА ОТ ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ (МАТУРА) за завършилите средно образование след 2007 г. по основен предмет: ...
Актуални проблеми на трафика на хора на Евгени Диков 7.5.2015 г. ... при УНСС, зам.-декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и в.и.д. ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност (вдясно), и модераторът на срещата гл. ас. д-р Георги Петрунов от катедра "Икономическа социология" В презентацията си ...
Творчески индустрии и бизнес 4.5.2015 г. ... глобалното преориентиране на икономиките към икономика на знанието, където класическите икономически ресурси като труд и капитал биват допълнени с ресурсите знание и творчество като основни ресурси за икономическия просперитет както на микро така и на макро ниво. Особеност на икономиката ...
Докторски програми 9.12.2016 г. ... производство (Бизнес в културата); Икономика и управление (Бизнес с интелектуална собственост).     С условията за кандидатстване и сроковете за подаване на документи, можете да се запознаете тук ...
<span style="display:none">Други</span> 14.12.2017 г. ... в УНСС, втори курс, направление „Икономика и бизнес”, съдържащ твърдения за допуснати нарушения спрямо голям брой студенти при провеждане на 09.06.2017 г. на изпит по „Геоикономика и регионално развитие”, и след като се запозна с относимата към случая ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... , „Финансово-счетоводен факултет”, факултет „Икономика на инфраструктурата”, „Бизнес факултет”, „Общоикономически факултет” и факултет „Международна икономика и политика”.               Докладите са представени от доц. Виолета ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... .06.2015 г. Икономика на благостоянието 11:00 - И доц. Лилия Йотова 204 Поправителна сесия 13.06.2015 г. Публична администрация 10:00 - ПИ проф. Христо Христов 303 04.07.2015 г. Анализ ...
ПФ4 - 4 сем., заедно с ПФ3 - 3 сем. 10.6.2016 г. ... 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Маркетинг в публичния ...
ПФ4 - 3 сем., заедно с ПФ3 - 2 сем. 20.6.2016 г. ... 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Поправителна сесия 3 - ти семестър Публична администрация ПИ проф. ...
ПФ4 - 2 сем., заедно с ПФ3 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Публични финанси' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Публични финанси И проф. Румен ...
СКПБ - 4 сем. 9.6.2016 г. ... 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Магистърски ...
СКПБ - 2 сем. 12.6.2016 г. ... 'Магистър след ПБ', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 2 - ри семестър Спецкурс по ...
СК3 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 3 - ти семестър Количествени методи ...
СК3 - 2 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 3 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 28.05 ...
СК4 - 4 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 4 - ти семестър Количествени методи и модели И проф. ...
СК4 - 3 сем. 9.6.2016 г. ... .06.2016 г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2014 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 3 - ти семестър Спецкурс по счетоводство в К проф. Даниела Фесчиян 28.05 ...
СК4 - 2 сем. 15.5.2016 г. ... г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 1 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала 2 - ри семестър Финансово счетоводство К гл.ас. Лиляна ...
СK4 - 1 сем. 9.6.2016 г. ... г. ОКС 'Магистър', Направление 'Икономика'/ Специалност 'Счетоводство и контрол' 4 семестъра 2015 - 2 Г/П Дисциплина Л/У Преподавател Дата Час Зала Редовна изпитна сесия 1 - ви семестър Основи на ...
Примерни теми за магистърска теза на специалност „Дигитална икономика” ОКС „Магистър“. 10.3.2021 г. ... и политики за развитие на дигиталната икономика: цели, инструменти за постигане и резултати Проф. Росица Чобанова r.chobanova@unwe.bg 8. Оценка на развитието на дигиталната икономика: инструментариуми за оценка и резултати от прилагането им Проф. Росица Чобанова r ...
Учебен план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество`,приет от Факултетния съвет 10.2.2015 г. ... направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES Образователно-квалификационна степен:   МАГИСТЪР MASTER Професионална ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 10.2.2015 г. ... .8.54 ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА POLITICAL ECONOMY OF CREATIVE ECONOMY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ECONOMIC AND LAW ...
ОКС "Бакалавър" 21.9.2016 г. ... икономия  и неговите връзки с   икономиката, политиката и правото; обществено устройство, икономическа теория, регулативна политика (вътрешни  и международни регулации); устойчиво развитие, политическа етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: редовно обучение, 4 ...
ОКС "Магистър" 10.2.2015 г. ... , спец. „Политическа икономия на креативната икономика“. НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРИ 1. Студентите могат да се явят на защита на дипломна работа (магистърска теза) след успешното полагане на всички изпити от учебния план. 2. Справка за полагането на изпитите по учебен план се прави от ...
График за записване на студентите от ОКС "бакалавър", за летен семестър на учебната 2017/2018 г. 5.2.2018 г. ... .02.2018 г. трети курс „Икономика“ „Маркетинг“ 14.02.2018 г. „Счетоводство и контрол“ 15.02.2018 г. 2.   за всички специалности 19.02. - 20.02 2018 г. четвърти курс 3 ...
Защитили PhD 9.2.2021 г. ... на учителя в професионалните гимназии по икономика в България доц.д-р Поля Кацамунска 2011 Веряна Боева Целеви форми на съвременно партньорство на български технически висши училища доц.д-р Люба ...
Бакалаври 28.5.2019 г. ... подход се изучават дисциплини от направленията икономика, управление, политология, социология, психология, право и др. Завършилите специалността придобиват фундаментални и специализирани знания в областта на: теоретичните основи на икономиката и управлението на публичния сектор; методология и ...
История 6.11.2019 г. ... администрация е средище на редица науки – икономика (обща и по отрасли), управление, социология, политология, история, право, психология и др. Това намира отражение в историята на обособяването и развитието на катедра „Публична администрация“ в УНСС. УНСС е сред първите ...
ИЗПИТНА ПРОГРАМА за конкурс за докторантура в УНСС по специалност Икономика и управление /Стопанска логистика/ 3.10.2017 г. ... в различните сфери и отрасли на националната икономика. Особености на логистиката в различните сфери и отрасли на националната икономика. Логистичен аутсорсинг. Логистичен сектор. Тема 3. Същност и елементи на логистичната система. Области на управленски решения и управленски дейности в ...
СПИСЪК НА ДОКТОРАНТИТЕ ПО НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ /СТОПАНСКА ЛОГИСТИКА/ КЪМ КАТЕДРА “ЛОГИСТИКА” 21.6.2021 г. ... ДОКТОРАНТ ВИД ДОКТОРАНТУРА СРОК НА ОБУЧЕНИЕ ТЕМА НА ДИСЕРТАЦИЯТА НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ СТАТУС             Цветомир Георгиев Стоянов Задочна 03.2005 - 03.2012 Организация на ...
докторанти - обучение 15.1.2015 г. ... програма „Икономика и управление (стопанска логистика)“ е единствена в страната и като такава има уникални специфични характеристики в контекста на българската академична среда. В катедра “Стопанска логистика” цялостната научноизследователска дейност е насочена към ...
Магистър 17.6.2021 г. ... нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на непрекъснатото осъзнаване на стратегическото значение на логистиката за конкурентоспособността на фирмите. Катедрата осигурява обучението по ...
Специалност „Бизнес логистика и вериги на доставките” в ОКС магистър (специалността е акредитирана от Европейската асоциация по логистика – ELA, European Logistics Association) 17.6.2021 г. ... нарастващите потребности на съвременната икономика от специалисти и мениджъри в областта на логистиката в резултат на повишаване на нейното стратегическо значение за конкурентоспособността на фирмите, като предостави съвременни знания и  развие необходимите умения за ...
График за конкурсните изпити 2.12.2014 г. ... направление 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика) 02.02.2015г. 08:30ч. 4013 Регионално развитие Народно стопанство (Регионална икономика и администрация) 03.02 ...
Учебен план Социология "стар" 24.11.2014 г. ... ІІ част 60 30 30 90 6 изпит 10 B00000C0210 Икономика на труда 60 60   ...
Квалификационна характеристика на специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... Задължителни учебни дисциплини: Микроикономика; Философия; Политология; Въведение в социологията; Основи на управлението; Академично писане; Макроикономика; Основи на правото; Информатика; Интелектуална собственост и авторско право; Социална психология; Медии и политика; Статистика; ...
Учебен план Социология "нов" 21.9.2017 г. ... КУЛТУРАТА / Поднаправление „Социология/икономика и общество“ SOCIOLOGY, ANTHROPOLOGY AND HUMANITIES / Subfield „Sociology/Economics and Society“ Област на висше образование: Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ...
Учебен план Икономическа социология "стар" 10.2.2016 г. ... направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES Образователно-квалификационна ...
Квалификационна характеристика на специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... Qualification Бакалавър по икономика Bachelor of economics Област на висше образование Area of Study 3. Социални, стопански и  правни науки 3. Social, economic sciences and law Професионално направление Field of Study 3.8.1. ...
Учебен план Икономическа социология и психология 2014-2015 "нов" 10.2.2016 г. ... направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ECONOMIC AND LAW SCIENCES Образователно-квалификационна ...
Учебни планове 22.12.2018 г. ... пред студентите, избрали специалностите в направление "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология" или направление "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология" ...
ВЪПРОСНИК по дисциплината "Икономическа култура" - 2017 г. по второ, преработено и допълнено издание 13.11.2018 г. ... към труда. 4. Макс Вебер и взаимодействието между икономика, власт, култура и демография. Религиозните етики на будизма, юдеизма, индуизма, конфуцианството, исляма и християнството. Протестантството и неговите водещи идеолози – Мартин Лутер/1483-1546 г./, Жан Калвин /1509 – 1564 г./ и ...
Професионални направления и специалности в ОКС "Магистър" 13.7.2021 г. ... направление "Икономика": 2.1. Счетоводство и контрол х х х 2 2.2. Управление на маркетинга с преподаване на английски език х  Специалности за завършили ОКС  "професионален бакалавър": № по ...
Държавни изпити 16.6.2021 г. ... 26.06.2021 г. от 10:00 часа, ОНЛАЙН специалност "Икономика":  03.07.2021 г. от 14:00 часа, ОНЛАЙН специалност "Счетоводство и контрол": 03.07.2021 г. от 9:00 часа, присъствен, в сградата на РЦДО Хасково Заявления за явяване на държавните изпити и две снимки паспортен формат се подават ...
Професионални направления и специалности в ОКС"Бакалавър" 14.5.2018 г. ... направление "Икономика" 2.1. Икономика 2.2. Счетоводство и контрол Сфери за реализация  Специалност ИКОНОМИКА: В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката. Завършилите ...
ЛЯТНА СЕСИЯ сесия 2020/2021 г.: 7.6.2021 г. ... изпитна сесия Икономика, общество и човешки ресурси спец. "Икономика" I курс II курс III курс IV курс Финанси, счетоводство и контрол спец. "Счетоводство и контрол"              ...
Такси за обучение ОКС "Бакалавър" в РЦДО Хасково 13.7.2021 г. ... "Икономика, общество и човешки ресурси", "Финанси,счетоводство и контрол")                                          ...
Летен семестър 2020/2021 г. 28.1.2021 г. ... часове, зали и др. Икономика I курс   Физкултура и спорт   II курс  Физкултура и спорт    III курс        IV курс    ...
Регионален център за дистанционно обучение 14.5.2018 г. ... по специалностите “Икономика”, "Мениджмънт и администрация” и „Счетоводство и контрол“. Освен в бакалавърска, РЦДО – Хасково приема студенти и в няколко специалности от магистърска форма на обучение. РЦДО  ...
Обучение 9.4.2020 г. ... специалността са: „Геоикономика и регионално развитие“, „Териториално и административно устройство“, „Регионална икономика“, „Геодемография“, „Устойчиво развитие на регионите“, „Държавни ...
Разписание - Финанси, счетоводство и контрол-3 курс 29.1.2018 г. ... направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: ...
Проекти 9.6.2021 г. ... към приоритетни сектори в икономиката", Барселона, Испания "Innovative vocational training orientated to priority economic sectors", Barcelona, Spain (01.06.2006 - 31.06.2007)   2006 Програма "АУПТ" Агенция по заетостта - Световна ...
График за записване за летния семестър на бакалаври 27.1.2017 г. ... .02.2017 г. първи курс  „Икономика,общество и човешки ресурси“ 14.02.2017 г.  „Икономика и инфраструктура“  „Финанси, счетоводство и контрол“ 15.02.2017 г. 2.  „Икономика,общество и човешки ...
Партньори на УНСС в България 18.3.2021 г. ... и финанси (ВУЗФ) Висше училище по сигурност и икономика Висше училище по телекомуникации и пощи (ВУТП)Военна академия „Г. С. Раковски“ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието Главна дирекция „Пожарна безопасност ...
Магистърска програма "Икономика на съобщенията" 29.6.2014 г. ... дисциплини Разработка на магистърска теза Правила за защита на магистърска теза Теми за магистърска теза Дати и ...
Многостранни проекти 15.12.2014 г. ... за развитие на предприемачеството и регионалната икономика, Ирландия Centre for Enterprise Development and Regional Economy, Waterford Institute of Technology (Ireland)   Европейски център за изследвания и инициативи, Италия Centro Studi ed Iniziative Europeo ...
ОКС "Бакалавър" специалност "Икономика на съобщенията" 13.11.2014 г. ... в 3 курс Изучавани дисциплини Обучение в 4 курс Изучавани дисциплини Избор на специализация Дипломиране Правила за провеждане на държавен изпит Конспект за държавен изпит Теми за дипломен проект Дати и ...
Учебен план на магистратура по `Политическа икономия на креативната икономика`, приет от Факултетен съвет 12.6.2014 г. ... .8.54 ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ НА КРЕАТИВНАТА ИКОНОМИКА POLITICAL ECONOMY OF CREATIVE ECONOMY Професионално направление: 3.8 ИКОНОМИКА ECONOMICS Област на висше образование: 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ SOCIAL, ECONOMIC AND LAW ...
Обосновка на учебния план на магистратура по `Политикономия на гражданското общество` 12.6.2014 г. ... и управлението на граждански структури. Връзките „икономика – политика” могат да бъдат улеснени, направени по-ефективни и изведени изцяло на терена на прозрачността и отчетността единствено чрез активната роля на различните граждански формирования – фондации, сдружения, клубове, асоциации, социални ...
Обосновка на учебния план на магистратура `По политикономия на креативната икономика` 12.6.2014 г. ... на учебния план по Политикономия на креативната икономика     Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” е свързана с най-новите направления на политикономическо знание, свързано с особеностите на икономиката на ...
Двумесечен достъп до електронните ресурси на CABI 9.6.2014 г. ... медицина, обществено здравеопазване, приложна икономика, науки за храните и хранене, почвознание, и пр. С над 7,5 милиона документа от 1973 г. насам. http://www.cabdirect.org/   Global Health - Единствената в света база данни, специализирана в областта на общественото здравеопазване с 2,5 ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 2.4.2021 г. ... науки“, Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“, Поднаправление “Икономика и управление с преподаване на английски език“ 07.09, 08.09. 2. Направление „Администрация и управление“, Поднаправление „Икономика и ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 2.4.2021 г. ... отношения“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ - и по чуждия  език, с който са приети. 3.2. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на шифрите на специалностите в съответното направление/поднаправление. 3.3. Ако броят на ...
Съвременните стопански предизвикателства имат своята социална профилактика - генериране, обновяване, изучаване и прилагане на политико-икономическото знание Проф. д.ик.н. Пано Лулански 1.4.2014 г. ... и социална неефективност; мрежовата икономика породи нови форми на капиталообразуване с неикономическа основа: човешки, социален, интелектуален, организационен и др. капитал; социалното и икономическото съжителстват в органично преплетен контур; плурализмът и откритостта в ...
„ПОЛИТИКОНОМИЯТА Е НОВАТА МОДА В СВЕТОВНИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ” 1.4.2014 г. ... и политиката за функционирането на икономиката. Това стимулира отказа у нас на изучаването на политическа икономия, независимо че тя продължаваше да се изучава например във Франция и Италия например, а десетилетие по-късно и в САЩ и Великобритания се засилиха нагласите за ...
ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ИНТЕРЕСА КЪМ ПОЛИТИЧЕСКАТА ИКОНОМИЯ В УНСС 1.4.2014 г. ... социологическите науки, много доктори по икономика, философия, социология, история, политология, политическа икономия, финанси, журналистика, филология. Сред докладчиците имаше член-кореспондент на БАН, 14 професори, 14 доценти, 8 главни асистенти, 10 асистенти, 1 докторант, 2-ма ...
За Специалността 28.1.2021 г. ... в Цюрих, в Лондонското училище по икономика, в университета в Сидни, в Кралския колеж в Лондон и в Харвардския университет. Политическа икономия се преподава в Принстънския, Йейлския, Станфордския, Джорджтаунския, Кеймбриджския, Чикагския, Калифорнийския, Колумбийския, ...
Интервю на член кор. проф. д.ф.н. Васил Проданов за в. “ИКОНОМИСТ” 26.3.2014 г. ... и политиката за функционирането на икономиката. Това стимулира отказа у нас на изучаването на политическа икономия, независимо че тя продължаваше да се изучава например във Франция и Италия например, а десетилетие по-късно и в САЩ и Великобритания се засилиха нагласите за ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на креативната икономика” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... „Политическа икономия на креативната икономика”  е предназначена за всички  студенти завършили ОКС бакалавър в област „Социални, стопански и правни науки“. Значение на магистратурата в това направление. Магистратурата по „Политическа икономия на креативната икономика” ...
Магистърска програма ”Политическа икономия на гражданското общество” в ОКС „Магистър“ 26.3.2014 г. ... на гражданските структури. Връзките „икономика – политика” могат да бъдат улеснени, направени по-ефективни и изведени изцяло на терена на прозрачността и отчетността единствено чрез активната роля на различните граждански формирования – фондации, сдружения, клубове, асоциации, ...
Професонален стаж 9.6.2017 г. ... , „Социология“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ участваха в изследване на тема „Практика и резултати по наказателни производства за престъпления против транспорта през периода 2010 г. – 2014 г.“ - http://www.prb ...
Бизнес информатика 12.3.2014 г. ... Информатика”, студентите от направление “Икономика” задължително изучават: Оптимизиране на Бази от данни и управление на производителността; Информационна сигурност на бизнес информационни системи; Архитектура ориентирана към услуги; Управление на корпоративни и индивидуални ...
Публична лекция на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков по повод неговата 70-годишнина 23.5.2014 г. ... г., но и дали ще се възстанови социалната икономика, която е дала възможност на българите със свободни професии да натрупат колективно състояние за милиарди златни франкове (част от тях и досега лежат на депозит в швейцарски банки). Идеята за социална икономика беше провалена – ...
доктор 15.1.2015 г. ... на логистиката  (докторска програма „Икономика и управление (Стопанска логистика)“ в лицето на обучаващото си звено – катедра „Стопанска логистика“, което прави специалността уникална за страната. Вследствие на това тя е изключително атрактивна за представители на бизнеса ...
График конкурсни изпити 12.12.2013 г. ... направление 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика) 04.02.2014г. 08:30ч. 4013 Публична администрация и регионално развитие Народно стопанство (Регионална икономика и ...
Изпити бакалаври 29.6.2015 г. ... ГР. ПЛОВДИВ ПРЕДВАРИТЕЛНО Икономика и публичен сектор- доц. Атанас Атанасов, гр. Пловдив на 21.06.15 г. от 11.00 часа, 1 ауд Управление на човешките ресурси- доц. Надя Миронова, гр. Пловдив на 07.06.15 г. от 13.00 часа Информационни системи и технологии- гл ...
Проекти по ОП Развитие на човешките ресурси на ЕСФ 10.7.2020 г. ... направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието доц. д-р Марчо Марков Катедра: Икономикс 18.05.2013 18.03 ...
На вниманието на студентите от специалност „Икономика на туризма и свободното време с преподаване на английски език“ 8.10.2013 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира тържествено откриване на съвместната магистърска програма „Икономика на туризма и свободното време“, между УНСС и UNIVERSITE DU LITTORAL COTE D`OPALE (ULCO), Франция. Мероприятието ще се проведе в зала „Научни ...
ВАЖНО: За студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат през учебната 2013/2014 г. 2.10.2013 г. ... на досегашното поднаправление „Икономика и бизнес“ на нови поднаправления („Икономика общество и човешки ресурси“; „Икономика и бизнес“ и „Икономика и инфраструктура“) студентите от първи курс на учебната 2012/2013 г., които ще прекъснат учебната 2013/2014 г., ...
Разписание - Финаси,счетоводство и контрол- 3 курс 9.7.2016 г. ... направление: Икономика Специалност: Финанси, счетоводство и контрол Степен на обучение: Бакалавър   Курс: 3 Семестър ...
Бакалаври 24.3.2019 г. ... . Финанси, счетоводство и контрол- 4 курс    Администрация и управление  спец. Регионално развитие- 4 ...
Такси за обучение - София 6.7.2017 г. ... (всички икономически специалности) 231.00 лв. 231.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 231.00 лв. 231.00 лв ...
Контакти 25.3.2018 г. ... , Висше училище по сигурност и икономика /ВУСИ/ тел. 032 345 619;   ,  0882 392 749 Милена Иванова   0886217788 София 1700, УНСС тел. 02 8195612, 02 8195701  e-mail: rcdo_plovdiv@unwe ...
Направления и специалности 17.5.2018 г. ... направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално развитие“    ИЗБЕРЕТЕ ...
За РЦДО-Пловдив 7.10.2015 г. ... направление „Икономика“, специалност „Финанси, счетоводство и контрол“ Професионално направление „Администрация и управление“, специалност „Регионално развитие“  Паралелно с това, ...
Учебен график - Пловдив 10.9.2013 г. ... и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Документ за платена такса: Таксата за обучение се внася по банков път - в банков клон на всяка ...
Международни проекти 2013 г. 11.11.2013 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев Катедра :Икономика на природните ресурси 01.03.2011 01.03.2014     2. 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г. 18.7.2013 г. ... д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 17.12.2009 17.12.2012 2. ДИД 02/4 от  16.12.2009 “Устойчиво потребление в България – промяна на моделите” доц. д-р Даниела Иванова (катедра “Икономика на ...
Съвместна магистърска програма между УНСС и Universite du Littoral Cote d’Opale, Франция, “Икономика на туризма и свободното време” 5.7.2013 г. ... на туризма и свободното време” С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   От академичната 2013/2014 г. УНСС стартира прием в ОКС „Магистър“ по съвместна магистърска програма “Икономика на туризма и свободното време” с преподаване на английски език с ...
Календарен план-график за записване в трети курс след класиране по специалности 25.8.2016 г. ... и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 07/09 2. Поднаправление “Икономика  и управление с преподаване на английски език“ 08/09 3. Направление „Администрация и ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... науки“ и поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ - и по чуждия  език, с който са приети. 3.2. При класирането приоритет има посочената от студента последователност на шифрите на специалностите в съответното направление/поднаправление. 3.3 ...
Същност и предимства 14.2.2018 г. ... шосе“ 13, Колеж по икономика и администрация (КИА) тел. 032 345 619; 0882 392 749, Милена Иванова София 1700, УНСС тел. 02 8195612, 02 8195701  e-mail: rcdo_plovdiv@unwe ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Икономическа социология и психология" 22.12.2018 г. ... действия и социални отношения в икономиката. Рационализация на модерния икономически живот. 4. Социологическата критика на икономическата теория (Е. Дюркем). Специфичният предмет на социологията. Правилата на социологическия метод. Механична и органична солидарност. ...
Въпросник за държавен изпит, специалност "Социология" 22.12.2018 г. ... и имиграция. 17. Общество, икономика и пазар. Икономиката като структурен елемент на обществото. Пазарът като институция за регулиране на размяна. Пазарни правила. Пазарни актьори и пазарно поведение. Пазарни структури – съвършена конкуренция, олигопол, ...
Преподавателка от катедра „Икономика на търговията“ ще контролира цените на лекарствата 28.3.2013 г. ... от катедра „Икономика на търговията“ доц. д-р Силвия Терезова е избрана с решение на Министерския съвет от 21 март за член на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Доц. Терезова е научен секретар на катедрата и води ...
Специалност "Бизнес информатика и комуникации" 12.3.2014 г. ... от две от най-атрактивните области икономика и IT сектора. Това прави студентите, завършили специалността, много търсене, много търсене като специалисти добре познаващи различни икономически области и които могат да се включат успешно с добри предложения за софтуерни ...
Програма за изпит по "Икономикс" за докторанти по всички научни специалности 22.3.2021 г. ... от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! Като: - Отговора на поставените въпроси следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално ...
ОКС Бакалавър 22.12.2018 г. ... и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Човешки ресурси; Социална политика; Икономическа ...
Правила за провеждане на Държавен изпит 22.3.2021 г. ... от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! Като: - Отговора на поставените въпроси следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално ...
Програми за Държавен изпит по "Икономикс" 22.3.2021 г. ... от конспекта (един от дял микроикономика или въведение; и един от дял макроикономика или международна икономика). ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е да се пише и по двата въпроса!!! Като: - Отговора на поставените въпроси следва да съдържа интерпретация, а не да се ограничава до формално ...
Такси за обучение 8.4.2017 г. ... обучение Икономика и бизнес 231.00 лв. Финанси, счетоводство и контрол 231.00 лв. Администрация и управление 231.00 лв. Таксата за обучение се внася по банков път - в Банка "ТЕКСИМ-БАНК" АД ...
ОКС "Магистър" 22.3.2021 г. ... програма по „Приложна икономика и финанси" (редовна форма на обучение съвместно с катедра „Финанси“ на УНСС) - само в платена форма. В процес на подготовка и одобрение е и магистратура "Икономика и право", разработена съвместно с колегите от ...
„Приложна икономика и финанси“ 19.5.2020 г. ... програма по „Приложна икономика и финанси“ прилага опита на аналогични или подобни като наименование и/или съдържание програми в престижни световни университети: Харвардски университет, Университета на Барселона, Лондонското училище по икономика и ...
„Икономика“ 19.5.2020 г. ... разкриването на специалност „Икономика“, наред със спазването на традициите, се прилага качествено нов подход при формиране на профила на специалността. Това се отразява главно в структурата на учебния план, в който се акцентира на няколко ...
"Макроикономика" 19.5.2020 г. ... специалност „Макроикономика“ се обучават и формират специалисти с висока степен на квалификация в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Подготовката на студентите осигурява професионални знания и умения за ...
За катедрата 19.5.2020 г. ... – на  „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите ...
ОКС "Бакалавър" 23.4.2021 г. ... подготовката на бакалаври по специалност "Макроикономика" и специалност "Икономика" с преподаване на български и на английски език, в редовна и дистанционна форма на обучение. От учебната 2020/2021 г. стартира и обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на ...
OKS 28.2.2013 г. ... в  „Икономикс“, а специалността – в „Макроикономика“. Едни от най-добрите преподаватели и учени от катедрата са изпълнявали отговорни функции, свързани с ръководството на университета, на Общоикономическия факултет и на редица университетски институции. Най-големите авторитети на катедрата акад. ...
Специалности 2.7.2021 г. ... И СПЕЦИАЛНОСТИ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ИКОНОМИКА   Икономика на отбраната и сигурността със специализация „Ядрена сигурност“ с преподаване на английски език – 3 сем. Завършили специалност от всички професионални направления, владеещи английски език. Изисква се един от ...
Специалности 12.3.2021 г. ... 2. Икономика с преподаване на английски език             3. Финанси и счетоводство с преподаване на английски език             4. Бизнес ...
Такси 1.7.2021 г. ... лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие" и "Публична администрация") 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  ...
Такси 1.7.2021 г. ... лева) Направления: Редовно Икономика (всички специалности) 250.00 лв. Администрация и управление  (всички специалности) 250.00 лв. Социология, антропология и науки за културата  (всички специалности) 350.00 лв. Политически науки ...
Медия икономика 15.6.2021 г. ... "Медия икономика" можете да кандидатствате с полагане на следните модули от единния приемен изпит (ЕПИ) на УНСС: Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения: Официална Facebook страница: www.facebook ...
Контакти 3.6.2021 г. ... телефон: (02) 8195 578 Факултет „Международна икономика и политика“: телефон: (02) 8195 507, (02) 8195 572 Общоикономически факултет: телефон: (02) 8195 407 Бизнес факултет: телефон: (02) 8195 617 Факултет "Икономика на инфраструктурата": телефон: (02) 8195 637; (02) 8195 ...
ДДОКФ02/2 11.12.2012 г. ... предимства на равнище фирма,сектор и национална икономика.  Емпиричните доказателства ще бъдат дирени в българската практика и по конкретно програмния подход, следван при усвояване на финансов ресурс от ЕС Описание на очакваните резултати, в т.ч. публикации Основният ...
ДКТ 02/55 11.12.2012 г. ... регион за земеделските култури, които са важни за икономиката на съответния регион. Ще се оценят икономическите въздействия на микро и макро ниво в резултат на очакваните промени в земеделието в бъдеще (2030-2050). Проектът предвижда и анализ на уязвимостта на регионите (от социално-икономическа гледна ...
ДО 02-302 11.12.2012 г. ... , породени от дела на сивата икономика в сектора Изследване на корелацията между капацитета за усвояване на еврофондовете и дефицита по текущата сметка на платежния баланс Изготвяне на финален доклад, съдържащ резултатите от извършеното изследване, ...
ДО 02-289 11.12.2012 г. ... БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Срок на проекта Декември 2008-декември 2011г Кратко описание ИЗЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕЛИ Формиране на конкретни показатели (качествени и количествени) за измерване на ...
Приключили проекти на УНСС, финансирани от националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г. 11.12.2012 г. ... на българската икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 4. ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в ...
Поредица "Издания на Съвета на настоятелите на УНСС" 7.1.2015 г. ... , на нобелови лауреати по икономика или на известни общественици, икономисти, политици, мениджъри, представители на бизнеса." "Тиражът на изданията да не надвишава 300 бр." Решения на Съвета на настоятелите на УНСС към ...
Проект BG051PO001-3.3.06-0032 5.12.2012 г. ... ОНС „доктор“, както следва: „Икономика“, „Администрация и управление“, „Социология, антропология и науки за културата“, „Право“ и „Политически науки“. Общата цел на проекта е подготовката на висококвалифицирани докторанти, способни да развиват и обогатяват ...
Проект FOLPSEC bg 5.12.2012 г. ... (Словакия), Институт по икономика и индустриално инженерство към Сибирското отделение на РАН и Новосибирски държавен университет (Русия), Национален икономически университет в Тернопол (Украйна) Ръководител на проекта Проф. д.ик.н. Станка ...
доц. д-р Румен Йорданов Брусарски 20.11.2012 г. ... университетски център “Икономика на публичния сектор”. Специализирал е в Германия, Великобритания, Холандия, Франция, Италия, Испания, Португалия и Словакия. Член е на Съюза на икономистите в България ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 20.11.2012 г. ... по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”. Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, ...
доц. д-р Мариана Кирилова Янева 12.1.2015 г. ... по научна специалност „Икономика и управление (Туризъм)” и образователна и научна степен “доктор по икономика”. Научните интереси на доц. Янева са в областта на управленското консултиране в туризма, деловите и публичните комуникации, туроператорската, ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... Емил Асенов е доктор по икономика. Завършил е висшето си образование в Софийския университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, ...
доц. д-р Емил Асенов Атанасов 20.11.2012 г. ... Емил Асенов е доктор по икономика. Завършил е висшето си образование в Софийския университет, специалност „Право“.  В катедра „Финансов контрол“ води учебни курсове по дисциплините „Теория на финансовия контрол“, “Контрол във финансовия сектор“, ...
доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян 20.11.2012 г. ... .От 2000 година е доктор по икономика. Доц. д-р Даниела Фесчиян  има три специализации във водещи Английски университети по проблемите на Счетоводството и анализа в банките , Счетоводството в публичния сектор и Международните счетоводни стандарти н ...
проф. д-р Даниела Милчова Фесчиян 27.2.2020 г. ... . Даниела Фесчиян е доктор по икономика (2000), избрана е за доцент (2005) и за професор (2014). Преподавател e в катедра "Счетоводство и анализ" от 1992 г. Била е научен секретар (2002 -2015), зам.-декан на ФСФ (2006-2010), зам.-директор на РЦДО (от 2015), член ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 6.3.2015 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на ...
доц. д-р Даниела Николова Иванова 20.11.2012 г. ... Иванова e доцент в катедра “Икономика на природните ресурси”. Води учебни курсове по Управление на качеството, Стандартизация и сертификация и Стокознание. Ръководител е на магистърска програма по Бизнес администрация със специализация „Управление на ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 20.11.2012 г. ... Виолета Гълъбова е доктор по икономика. Работи в областта на търговията, маркетинга, ценообразуването и пазарните проучвания в търговския бизнес.  Била е член на Академичния съвет на УНСС ( 1998-2002), а понастоящем е зам.декан на Факултет ...
доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова 13.12.2017 г. ... Виолета Гълъбова е доктор по икономика. Работи в областта на търговията, маркетинга, ценообразуването и пазарните проучвания в търговския бизнес.   Доцент Гълъбова е специализирала в Канада (Едмънтън), Испания (Овиедо) и Англия (Лондон). Била е ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 16.2.2016 г. ... Биляна Томова е доктор по икономика на културата и медиите. Възпитаник е на УНСС, специалност „Макроикономика“. Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и гост-преподавател в НАТФИЗ ...
доц. д-р Биляна Иванова Томова 20.11.2012 г. ... Биляна Томова е доктор по икономика на културата и медиите. Възпитаник е на УНСС, специалност „Макроикономика“. Доц. д-р Биляна Томова е редовен преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“ на УНСС и хоноруван лектор в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Води ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния ...
проф. д-р Христо Христов - Заместник-председател на Контролния съвет 6.3.2015 г. ... Христо Христов е доктор по икономика. Преподавател е в катедра “Публична администрация и регионално развитие” и води учебните курсове по дисциплините: “Основи на публичната администрация”, “Управление на инфраструктурните проекти”, “Управление на публичния ...
проф. д-р Виолета Димитрова Цакова - Председател на Контролния съвет 29.2.2016 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Творчески индустрии и интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове пред бакалаври, магистри и докторанти на ...
доц. д-р Виолета Цакова - Председател на Контролния съвет 20.11.2012 г. ... Виолета Цакова е доктор по икономика и магистър по право с юридическа правоспособност. Редовен преподавател е в катедра „Интелектуална собственост” на УНСС. Води лекционни курсове в бакалавърска, магисърска и докторска степен по дисциплините „Интелектуална ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... Павлов - Бизнес факултет доц. д-р Иван Иванов - Икономика на инфраструктурата доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 26.11.2020 г. ... - факултет „Юридически”, Институт по икономика и политики, сигнали, жалби и други въпроси от дейността на Контролния съвет; -          проф. д-р Мария Маркова - факултети „Финансово-счетоводен” и „Управление и ...
Специалност „Стратегическо планиране” 21.6.2021 г. ... е съобразено както с изискванията на бъдещата икономика и общество, така и с теоретическите и практическите достижения в областта на стратегическото планиране на социално-икономическите системи. Брошура Основните цели на обучението в специалността са студентите да: получат необходимите по ...
Специалност „Маркетинг” 13.3.2017 г. ... свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически ...
Специалност „Енергиен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 31.3.2017 г. ... Qualification МАГИСТЪР ПО ИКОНОМИКА MASTER OF ECONOMICS Област на висше образование Area of Study 3. СОЦИАЛНИ, СТОПАНСКИ И  ПРАВНИ НАУКИ 3. SOCIAL, ECONOMIC SCIENCES AND LAW Професионално направление Field of ...
Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“ 17.2.2016 г. ... бизнес” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерство на транспорта, ...
Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ 8.11.2012 г. ... “магистър” на специалност “Икономика на транспорта” придобиват задълбочени теоретични знания и умения за осъществяване на ръководна, подчертано творческа или консултантска и експертна дейност в рамките на транспортните фирми, в институциите на Министерството на транспорта, а ...
Специалност "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "Бакалавър" 10.6.2016 г. ... .8.20 ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА/ ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Катедра/Department   ИКОНОМИКА НА ТРАНСПОРТА И ЕНЕРГЕТИКАТА ECONOMICS OF TRANSPORT AND ENERGY Факултет/Faculty   ИКОНОМИКА НА ...
Бакалавърска специалност "Мениджмънт на недвижимата собственост" 2.3.2018 г. ... , включени в професионалното поднаправление „Икономика и бизнес". Задължителните дисциплините в двугодишния блок са фундаментални – Основи на Икономическата теория, Микро и Макроикономика, Икономика на предприятието, Икономика на труда, Маркетинг, Основи на финансите, Корпоративни финанси, ...
Изпитни програми 16.11.2020 г. ... по творчески индустрии и бизнес 20 Икономика и управление (Интелектуална собственост по отрасли) Институт по творчески индустрии и бизнес 21 Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Финанси 22 Статистика и демография Статистика и ...
Допълнителна информация 25.9.2020 г. ... докторанти в професионални направления:   Икономика Администрация и управление   В съответствие със Закона за висше образование, през последните две години от обучението си, всички докторанти се освобождават от такса. Редовните докторанти имат право да ползват общежитие (за ...
Докторски програми за учебната 2020/2021 г. 25.9.2020 г. ... направление 3.8. Икономика  Икономикс Политическа икономия 4 3 Институт по творчески индустрии и бизнес Организация и управление извън сферата на материалното производство (Интелектуална собственост в творческите ...
Специалност "Социология" 7.3.2014 г. ... курсове от професионалните направления “Икономика” и “Обществени комуникации и информационни науки”. Така завършващите бакалавърска степен получават широко профилна теоретична и практическа подготовка, която дава възможност както за ефективна професионална реализация, така и за ...
Специалност "Икономическа социология и психология" 24.10.2014 г. ... социологически и психологически изследвания в икономиката (вкл. маркетингови, рекламни, политически, социални и др.) В трети курс се изучават задължителни и избираеми факултетни, факултативни и специални учебни дисциплини: Човешки ресурси; Социална политика; Икономическа култура; ...
Нобелова награда по икономика 13.10.2020 г. ... , химия, медицина, литература и мир. Наградата по икономика, единствената, която не е включена в завещанието на шведския индустриалец и филантроп Алфред Нобел, е учредена в негова памет през 1968 г. от Шведската централна банка. Тя се присъжда всяка година за забележителни интелектуални приноси в ...
НЕПОПЪЛНЕНИ БРОЙКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ И ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС “МАГИСТЪР” 27.9.2012 г. ... на територията” 955 ИКОНОМИКА Бизнес информатика със специализация „Информационни технологии за бизнес анализи” 561 Бизнес анализи и проекти 811 Европейски бизнес и ...
Ресурси за студенти 28.9.2020 г. ... . "Медии и журналистика" сп. "Медия икономика" Не забравяйте, че към бланката трябва да приложите портфолио с образци/описание на работата, извършена по време на стажа ...
Докторска степен 11.2.2021 г. ... "Медии и журналистика", "Медия икономика", "Връзки с обществеността" и "Бизнес журналистика и продуцентство", водени от катедра "Медии и обществени комуникации". Учебният план за докторската програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство ...
Журналистика в УНСС - бакалавърски програми 3.11.2016 г. ... и журналистика Медия икономика Ако сте кандидат-студент, посетете специалния ни раздел ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо ...
Специалност "Бизнес икономика" 13.7.2021 г. ... направления за магистърска теза Срок за подаване на заявки за разработване на магистърски тези 2021 ПРОГРАМА за Държавен изпит по специалността – ОКС „Бакалавър“2021 Заявка-образец за избор на тема за разработване на ...
Обявено е класирането по специалности след 2-ри курс 12.9.2013 г. ... „Политически науки“ и поднаправление “Икономика с преподаване на английски език“ 02/09 2. Поднаправление „Икономика с чуждоезиково обучение“ 03/09 3. Направление „Администрация и управление“ 04/09 4 ...
Специалности 28.8.2012 г. ... бизнес Х               Бизнес ...
Специалности 28.8.2012 г. ... развитие (Regional Development) VІ. Икономика (Economics) Политическа икономия (Political Economy) Макроикономика (Macroeconomics) Икономика (Economics) Икономика на човешките ресурси (Economics of Human Resources) Застраховане и социално дело (Insurance and Social Protection) ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., или - TOEIC - ...
Специалности 11.12.2012 г. ... в ОКС бакалавър или магистър ИКОНОМИКА   Бизнес икономика – 2 сем. Завършилите специалност от направление Икономика Бизнес икономика – 3 сем. Завършилите специалност извън направление Икономика Енергиен бизнес – 3 сем. ...
Специалности 28.8.2012 г. ... развитие (Regional Development) VІ. Икономика (Economics) Политическа икономия (Political Economy) Макроикономика (Macroeconomics) Икономика (Economics) Икономика на човешките ресурси (Economics of Human Resources) Застраховане и социално дело (Insurance and Social Protection) ...
Условия за кандидатстване 28.8.2012 г. ... ще се обучават в поднаправление „Икономика с преподаване на английски език” в ОКС „бакалавър”) – диплома или сертификат по: - TOEFEL Paper -   не по-малко от 590 т., или - TOEFEL CIBIT - не по-малко от 243, т. или - TOEFEL IBT - не по-малко от 96 т., ...
Електронни ресурси 17.12.2020 г. ... изследвания, финанси и икономика, операции и качество, туризъм, строителство и имоти. 58 от включените в базата списания се индексират в ISI Web of Science, 234 в Scopus. http://www.emeraldinsight.com • ABI/Inform Complete е ...
Политическата икономия става все по-необходима 4.7.2012 г. ... процеси на развитие на икономиката и науката у нас и в глобален мащаб. В началото на прехода в България политическата конюнктура  утвърди представата за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на ...
Често задавани въпроси 6.4.2017 г. ... за магистърската програма по "Икономика на отбраната и сигурността" със специализация "Корпоративна сигурност". Моля следете сайта на УНСС и нашата катедра за конкретна информация. Въпрос: Може ли да кандидатствам само по документи? Отговор: Не, това не е ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра специализация „Корпоративна сигурност” 6.4.2017 г. ... магистърската програма „Икономика на отбраната и сигурността” със специализация „Корпоративна сигурност”, редовно обучение, 2 семестъра, Платена форма МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ВСИЧКИ ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА ИЛИ МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН НЕЗАВИСИМО ОТ ...
Икономика на отбраната и сигурността - 2 семестъра 15.6.2012 г. ... програма "Икономика на отбраната и сигурността”, редовно обучение, 2 семестъра, Държавна поръчка е САМО ЗА ЗАВЪРШИЛИ БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН ПО СЪЩАТА СПЕЦИАЛНОСТ, независимо от това, коя година сте завършили. Програмата предоставя съществени знания ...
Проект на НАТО SfP-982063 15.6.2012 г. ... , Скопие, Факултет по икономика. Директор на проекта от страните партньори е проф. д-р Тилчо Иванов – КНРС, София, България, а Директор от страните-членки на НАТО е д-р Хайнрих Бух – ITIS, Мюнхен, Германия. Съдиректори от партниращите организации ...
<center>Международна научна конференция<br> „Предизвикателства пред туризма през ХХІ век”</center> 31.5.2012 г. ... „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”     ПОКАНА     МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ     „ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА ПРЕЗ ХХІ ВЕК”     КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА РЕКТОРА НА УНСС – ПРОФ. Д.ИК.Н ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... факултет, факултет Икономика на инфраструктурата, Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 14.6.2021 г. ... за управление на Института по икономика и политики на УНСС, Института по интелектуална собственост и технологичен трансфер и Института по предприемачество на УНСС           Контролният съвет на УНСС, на свои заседания от 22.03.2021 г. ...
Срокове и такси 12.7.2012 г. ... научна конференция на катедра “Икономика на търговията”, име на участника Тематични направления Организационен комитет Изисквания Заявка за участие Срокове и такси За контакти: 1700 София, Студентски град "Христо ...
Организационен комитет 16.5.2012 г. ... Владимирова ръководител на катедра “Икономика на търговията” заместник-председател доц. д-р Силвия Терезова научен секретар на катедра “Икономика на търговията”   членове: проф. д-р Септемврина Костова доц. д-р Янко Коралиев доц. д-р Виолета Гълъбова доц. ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 30.5.2016 г. ... години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната международна ...
Първо издание на конкурса "Студент на годината на УНСС 2012" 2.5.2012 г. ... АД и носител на приза "Мистър Икономика" за 2011 г., и писателя Любен Дилов - син. Участие със своите хитови музикални изпълнения ще вземат поп певците Мария Илиева и Стефан Илчев ...
Проект FADNTOOL 21.4.2012 г. ... подразделение Катедра Икономика на природните ресурси Информация за партньорите по проекта Aristotelio panepistimio thessalonikis Universite de perpignan Wageningen universiteit University of macedonia economics and social ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2012 г. 5.12.2012 г. ... . д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.03.2011 01.03.14 Договор № 265616 FADNTOOL Интегриране на иконометричен и математически модел за програмиране и подобряване анализа на пазара с помощта на база данни FADN проф. д.ик.н. ...
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ 2011 г. 5.12.2012 г. ... на пестицидите” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 01.05.08 30.04.11 3. Договор № 212345 PRIMA “Прототипно влияние на политиките върху мулти-функционалните дейности в селските общини” проф. д.ик.н. Пламен Мишев (катедра “Икономика на природните ресурси”) 06.11 ...
ПРОЕКТИ НА УНСС, ФИНАНСИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ФОНД “НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” - 2011 г. 4.4.2012 г. ... развитие и конкурентоспособност на българската икономика” проф. д.ик.н. Румен Гечев (катедра “Икономикс”) 05.01.09 30.12.11 ДО 02-302/15.12.2008 “Състояние и проблеми на платежния баланс на Република България в контекста на членството в Европейския съюз” доц. д-р ...
Международна научна конференция „Икономиката на България - пътят към еврото" 24.2.2012 г. ... проблеми с български и чуждестранни учени на тема: „Икономиката на България - пътят към еврото". Научната конференция бе организирана от Финансово-счетоводния факултет съвместно със Студентския съвет на УНСС. Като забележителна определи конференцията проф. д.ик.н. Стати Статев, първи зам.-ректор на ...
Икономика на съобщенията 23.2.2012 г. ... изпити в специалност "Икономика на съобщенията" се провеждат според правилата за организиране и провеждане на държавни изпити в ...
Дейност 2.3.2012 г. ... тема:”Европейското предприемачество в глобализиращата се икономика: подготовка на ново поколение предприемачи и бизнес лидери”, която ще се състои от 03  до 06 юни в Созопол. В нея участват изявени учени, преподаватели, консултанти и policy makers от над 25 страни. В рамките на конференцията е планиран ...
Школа за чуждоезиково обучение 16.6.2021 г. ... приложна лингвистика”, факултет “Международна икономика и политика” на УНСС, квалифицирани в преподаването на чужди езици за целите на бизнеса, бизнес комуникациите, администрацията и на политическите науки. Канят се и реномирани външни преподаватели. Курсовете по практически език ви дават ...
Център за професионално обучение 20.11.2020 г. ... и осигурително дело) Икономист Икономист (икономика и мениджмънт) Оперативен счетоводител  Офис-мениджър      КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНТНОСТИ    Общуване на роден език Общуване на чужди езици Дигитална компетентност Умение за учение Инициативност и ...
Център по икономика и управление 20.11.2020 г. ... КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Икономика и управление на фирмата Глобален мениджмънт и лидерство  Международни икономически отношения и външноикономическа дейност Право  Медиация Публична и местна администрация Външна търговия и международно право Международни ...
ТЕМПУС 8.5.2012 г. ... JEP 1967 Управление и икономика на иновациите 5 TEMPUS JEP 1947 Преструктуриране на кооперациите и у-ние при прехода към пазарна икономика 6 TEMPUS JEP 2059 Процес на приватизация и у-ние на преструктурирането в транспортното ...
Трансфер на иновации 18.4.2012 г. ... аграрен университет, Факултет по икономика и управление, Нитра, Словакия  Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA)Faculty of Economics and Management (FEM)), Nitra, Slovakia     Бит ООД, Прага, Чехия  Bit CZ Training Ltd., Prague, The ...
Архив на лекции с чуждестранно участие 9.2.2012 г. ... .2009 г. Лекция пред студенти от специалност Икономика на отбраната и сигурността на тема: „Международно сътрудничество в областта на изследванията за нуждите на отбраната” на д-р Хайнрих Бух – NATO Project Director, Университет на Бундесвера, Мюнхен, Германия – 11.12.2009 г. Публична ...
Архив на международни конференции и срещи с партньорски организации, чиито организатор и домакин е УНСС 9.2.2012 г. ... , организирана съвместно с Обсерватория по икономика на културата – 18.12.2009 г.; Международна конференция по информационна сигурност, организирана съвместно с Международната федерация по обработка на информация (IFIP) – 05.03.2010 г.;   Юбилейна научна конференция на тема ...
Структура на ИСК при УНСС 7.12.2020 г. ... Христина Николова ръководител на Център по икономика и управление   гл.ас. д-р Ина Лечева ръководител на Център по финанси и счетоводство Соня Димитрова главен счетоводител ЦЕНТРОВЕ Център по икономика и управление Център по ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Общи положения 4.9.2015 г. ... степен "бакалавър" от направление "Икономика" в УНСС и кандидатстващи за специалност от същото професионално направление. Правото да се обучават в държавна поръчка - 3 семестъра, имат лица, чийто успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не е по-нисък от "добър". ...
Специалности в дистанционно обучение 7.7.2015 г. ... - Пловдив     Х Х   ИКОНОМИКА 2,1 Застраховане и социално дело Специализация Застраховане         Х 2,2 Здравословни и безопасни условия на труда       Х   2,3 Мениджмънт в ...
Тест за икономисти 21.3.2012 г. ... , завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти. Кандидатмагистърският тест за завършилите специалности от направление Икономика включва въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на ...
Изпити 6.7.2015 г. ... , „Международен бизнес и мениджмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“  , които не притежават необходимия сертификат, полагат  изпит - тест по английски език, отговарящ на равнището на TOEFEL 560,IELTS 6.5. Изпитът по английски език е само ...
От държави извън ЕС и европейското икономическо пространство 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Чуждестранни студенти 14.2.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от ...
Документи и такси 6.7.2015 г. ... бизнес",“Международен туризъм“, Икономика на туризма и свободното време“, „Банково дело и международни финанси“ и "Интелектуална собственост и бизнес" трябва да представят един от следните доку­менти, удостоверяващи владеене на чужд език, съгласно изискванията на чл. ...
Балообразуване 6.7.2015 г. ... , „Международен бизнес и мениждмънт“ и „Икономика на отбраната и сигурността“ със спец. „Ядрена сигурност“ се образува като сума от следните оценки: 1. успех от дипломата за завършена степен на висше образование (това е успехът, който се формира като средноаритметична оценка от ...
Общи положения 6.7.2015 г. ... "бакалавър" от направление "Икономика" в УНСС и кандидатстващи за специалност от същото професионално направление. Правото да се обучават в държавна поръчка - 3 семестъра, имат лица, чийто успех от дипломата за завършена степен на висшето образование не е по-нисък от ...
Какво е ЕПИ? 6.2.2012 г. ... 3 - "Математика"; модул 3 - "Икономика"; модул 3 - "География на България"; модул 3 - "История на България". Кандидат-студентите решават тестове от двете части. Общата част е задължителна за всички, а специалната част е по избор. Това означава, ...
Балообразуване 9.4.2012 г. ... . "Икономика"  1.1. Поднапра­вле­ние "Икономика  и бизнес" Български език и  езикова култура Математика - основи Математика или География на  България,  или Български език и литература, или ...
От държави извън ЕС и европейското икономическo пространство 9.4.2012 г. ... , които ще се обучават в поднаправление "Икономика с преподаване на английски език", в образователно-квалификационна степен "бакалавър"). Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която ...
Какво е ЕлЕПИ? 6.2.2012 г. ... , история на България, география на България, икономика), ЕГН и регистрационен номер (получен при подаване на документите в Центъра за прием). След като се регистрирате, се генерира вашият ЕлЕПИ - с уникален номер за всеки кандидат-студент и съдържащ вашите индивидуални въпроси за изпита. ...
Правилник за прием 27.9.2012 г. ... и управление" и поднаправление "Икономика и бизнес" за дистанционна форма на обучение в РЦДО - гр. Хасково; или с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) от 2008 г. и следващи години за попълване на незаети места от кандидати, които са се явили на приемен изпит/и, за всички ...
Изпити 16.5.2012 г. ... , "Български език и литература" и "Икономика". (3) Устните изпити се провеждат само през м. юли от комисии, съставени в деня на изпита. Чл. 61. До устен изпит по журналистика се допускат кандидат-студенти с оценка от държавен зрелостен изпит (матура) по български език и литература ...
Направления и поднаправления 9.4.2012 г. ... .1.1. Поднаправление  "Социология/икономика  и общество" 3.1.1.1. "Социология"   3.3. "Политически науки" 3.3.1. "Политология"       3.3.2. ...
График 28.9.2012 г. ... на България 14 юли (събота) Икономика 17 юли (вторник) Журналистика (устен) Всички изпити започват в 9.00 ч.   ВАЖНО! Кандидат-студентите се явяват в определените сгради и зали не по-късно от 8.30 ч. и задължително носят компютърната разпечатка с ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ресурси" Катедра "Недвижима собственост" Катедра "Физическо възпитание и спорт" Катедра "Предприемачество" Факултет "Управление и администрация" Катедра "Управление" Катедра "Маркетинг и стратегическо ...
Организация на студентите от индустриалния бизнес 2.2.2012 г. ... , учредена през 1998 г. от студенти в специалност “Икономика и управление на индустрията” към Университета за национално и световно стопанство – гр. София. Главна цел на организацията е подпомагане натрупването на практически знания и умения на студентите и младите хора и оказване на съдействие при ...
Катедри 11.4.2012 г. ... „Международна икономика и политика” е създаден през 1995 г. и е правоприемник на основания през 1975 г. факултет „Международни икономически отношения”. В неговия състав са включени четири катедри: Катедра „Международни икономически отношения” Катедрата осъществява обучение по специалност ...
СПЕЦИАЛНОСТИ 14.6.2021 г. ... ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН Икономика на отбраната и сигурността Икономика на търговията Икономика на транспорта и енергетиката Икономика на туризма Безнес логистика Медии и журналистика Медия икономика ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН Срок на обучение два ...
Специалности 22.5.2019 г. ... и бизнес Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски език) Мениджмънт на недвижимата ...
Специалности 22.5.2017 г. ... : Професионално направление “Икономика” специалност “Макроикономика” специалност “Икономика” специалност “Икономика” с преподаване на английски език специалност “Политическа икономия” специалност ...
История 1.2.2012 г. ... от НСИ. Шесто. Проект на тема “Скритата икономика в България: Актуални оценки в периода на европейската интеграция”, подготвен от екип на ЦСИ, участва в конкурс за научноизследователски проекти в УНСС през 2006 г. и е включен в изследователската програма на УНСС за периода ...
Контакти 26.8.2020 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката” Университет за национално и световно стопанство Студентски град "Христо Ботев" бул. „8 декември“ 1 700 София кабинет 3054 Величка Спасова – административен секретар Телефон: 02 81 ...
История 3.10.2017 г. ... от 1976 г. в УНСС катедра “Икономика и управление на материално-техническото снабдяване”. През различните етапи от развитието на специалността и свързаното с това осъвременяване на учебните планове и програми катедра „Логистика” винаги се е стремяла ...
История 3.2.2012 г. ... на икономическите науки и 2 доктори по икономика; 7 доценти доктори по икономика; 8 главни асистенти, от които 4 с образователна и научна степен доктор; 1 асистент.             Катедрата обучава студенти в ...
История 23.3.2017 г. ... за специалност “Икономика на съобщенията”. Катедрата е осигурявала методическото ръководство на студентите, участващи в математическите олимпиади между висшите училища, при което студентите от УНСС са се класирали в първите места. Понастоящем ...
История 22.12.2018 г. ... , специалност "Социология" и 3.8. Икономика, специалност "Икономическа социология и психология". Обучението на студенти се осъществява в три степенна структура – образователно-квалификационна степен "Бакалавър" и "Магистър" и образователно-научна степен "Доктор" ...
История 3.9.2012 г. ... с висше икономическо образование по икономика на индустрията. Голяма част от тях вече имат зад гърба си успешна професионална реализация. Възпитаници на катедрата и специалността са заемали и заемат възлови позиции в органите на държавното управление (Народното събрание, ...
История 28.4.2021 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на катедра по “Земеделска икономика” в създадения през 2021 г. Агрономически факултет в Софийския университет. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. ...
История 2.3.2018 г. ... отразява тенденциите в другите сектори на икономиката и, от своя страна, също им влияе. По тази причина съвременната икономическа мисъл му отделя специално внимание. В икономиката на потреблението традиционно се приема, че придобиването и ефективното управление на недвижими имоти е в ...
История 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). По своя облик "Икономика на търговията" е ...
История 26.8.2020 г. ... Катедра “Икономика на транспорта” е създадена през 1950 г., първоначално към Стопанския факултет на Софийския университет. Катедрата измина дълъг път на развитие, устоя на историческите превратности и предизвикателства на времето, с някои допълнения ...
История 3.2.2012 г. ... 1990 г. и една от шестте катедри на факултет „Икономика на инфраструктурата”. Провежданата от катедрата учебно-преподавателска, научноизследователска и международна дейност допринася за развитието на теорията и практиката, както и за подготовката на висококвалифицирани специалисти за ...
История 3.2.2012 г. ... "Икономика на туризма" е създадена през 1990 г. с водеща специалност "Туризъм". В момента в нея се обучават 752 студенти. Завършилите тази специалност могат да ръководят и участват в маркетинговата, производствената, иновационната, инвестиционната, ...
История 7.2.2019 г. ... е обособена специалност „Икономика на външната търговия”, първообразът на днешната специалност МИО. Първият ръководител на едноименната катедра е проф. Григор Пописаков. През първата кандидатстудентска кампания в новосъздадената специалност са приети 60 студенти ...
История 22.3.2016 г. ... в него на факултет “Международна икономика и политика” разкрива допълнителни възможности за по-нататъшното утвърждаване на катедра “Международни отношения” като първото в България звено за подготовка на външнополитически кадри. Във връзка с това става ...
История 26.7.2018 г. ... включва в своя състав бившата катедра "Икономика и управление на съобщенията", създавайки секция към катедрата по Икономика на комуникациите. Катедрата е наименована "Информационни технологии и комуникации" с обучение по две специалности - "Бизнес информатика" и "Икономика на ...
История 10.12.2012 г. ... доктори на икономическите науки и 1 доктор по икономика), 13 доценти (доктори по икономика), 11 главни асистенти (от които 7 доктори по икономика), 2 старши асистенти. В нея се обучават 11 докторанта, в т.ч. 4 редовни докторанта, 2 задочни докторанта и 5 на самостоятелна докторантура. ...
История 29.5.2017 г. ... Маркс“ се създава специалност “Икономика на труда”.  Нов етап в обучението на специалисти с висше образование в областта на труда започва със създаването през 1973 г. на специалност и катедра „Икономика и организация на труда“ към Общоикономическия ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... се на дългогодишните традиции в сферата на икономиката на труда, катедрата продължава да се  ползва с огромно влияние в университета,  на  национално  и  международно равнище. Мисията на Катедра  „Човешки ресурси и социална защита“  е ...
За катедрата 14.11.2015 г. ... на бившите вече катедри "Информатика" и "Икономика на съобщенията". Ръководител на катедра от 2008 до юни 2015 е проф. Валентин Кисимов. От учебната 2015/2016 година ръководител на катедрата е проф. Камелия Стефанова. Катедра "Информационни технологиии и комуникации" обучава ...
За катедрата 28.9.2012 г. ... направления и специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно право", "Търговско ...
За катедрата 11.12.2019 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията). С решение на ...
За катедрата 26.5.2021 г. ... “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. ...
За катедрата 14.5.2021 г. ... и в магистърска специалност „Приложна икономика и финанси“ съвместно с катедра „Икономикс“. До 2019 г. съвместно с университета в Нотингам-Трент катедра „Финанси” предлага обучение в магистърска програма по „Европейски бизнес и финанси” ...
За катедрата 31.3.2021 г. ... на икономическите науки, шестима доктори по икономика и 20 докторанти. Петима от членовете й са дипломирани експерт-счетоводители. В учебния процес са ангажирани и хонорувани преподаватели, изтъкнати специалисти от практиката на контролните органи. --> Катедра "Финансов ...
За нас 11.2.2021 г. ... обучава бакалаври и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". През 2017 г. катедрата получава акредитационна оценка от 9.42 (от максимални ...
За катедрата 21.9.2018 г. ... от съществуващата в този период планова икономика. Това е и периодът, през който се създават някои основополагащи дисциплини като "Обща теория на статистиката", "Икономическа статистика", "Демографска статистика", "Репрезентативни изучавания" и много други. Преподавателите-специалисти ...
За катедрата 23.2.2016 г. ... нехабилитираните преподаватели са доктори по икономика, а 64% са главни асистенти. В съответствие с мисията и визията на Университета за национално и световно стопанство преподавателският състав на катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” има за цел нейните възпитаници да ...
За катедрата 21.1.2021 г. ... на информацията” за специалност “Икономика на съобщенията”. Катедрата осигурява методическото ръководство на студентите, участващи в математическите олимпиади между висшите училища. Студентите от УНСС са се класирали в първите места. Понастоящем катедрата наброява 7 ...
За катедрата 17.2.2016 г. ... „Икономика на транспорта” е създадена  на 20.10.1950г. с водеща специалност „Икономика на транспорта”.  Повече от 60 години в тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти за нуждите на цялата страна, които успешно могат да се ...
За катедрата 26.3.2014 г. ... коренят в съвременните процеси на развитие на икономиката и науката у нас и в глобален мащаб. В началото на прехода в България политическата конюнктура  утвърди представата за политическата икономия като наука, свързана еднозначно с марксизма и държавното управление на стопанството. Тя ...
Монографии и учебници 6.2.2017 г. ... .  авт.кол.; "Възможностите на "зелената икономика" и формирането на модел на социално-екологично развитие в България"; 2016, изд.к-кс УНСС; авт.кол.; “ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО КАТО ФАКТОР ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ”, 2016 г.,  Издателски комплекс ...
Конференции и форуми 23.4.2021 г. ... , водени от катедрата (22 април 2021): ИКОНОМИКА, ОБЩЕСТВО И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ - В ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО НА ВРЕМЕТО 2. Осмо издание на конференцията "Икономически предизвикателства" (септ./окт.) 2020 г. 1. Седма студентска конференция - за студенти и докторанти, обучавани в ...
Конференции и семинари 11.4.2013 г. ... с международно участие на тема "Икономиката на Родопите -регионални проблеми и перспективи", под патронажа на Министъра на регионалното развитие и благоустройство, организирана от ВСУ "Черноризец Храбър", филиал - Смолян и УНСС-София, катедра "Национална и ...
Конференции и семинари 22.4.2020 г. ... "Икономика на туризма" на всеки 2 год. провежда научна конференция за студенти и докторанти под наслов "Многообразието на туризма в научното познание". След всяка конференция, катедра "Икономика на туризма" организира издаването на сборник с докладите, представени ...
Конференции и семинари 25.10.2018 г. ... в глобализиращата се икономика – предизвикателства и възможности, 2008 г.; Европейското предприемачество като двигател на следкризисното развитие – предизвикателства и възможности, 2010 г. Европейското предприемачество в глобализиращата се ...
Конференции и семинари 12.4.2016 г. ... на факултет „Международна икономика и политика“, проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедрата, председател на Организационния комитет на конференцията, доц. д-р Блага Благоева, ръководител на катедра ...
Научни форуми 11.10.2017 г. ... беше организирано от Факултета по Икономика на Валенсианския Университет, Института за Икономически Изследвания при БАН и  катедра "Икономическа социология" УНСС – София. Част от българскатaделегация бяха проф. д-р Веселин Минчев, член на научния съвет на ...
Юбилейна международна научна конференция "Търговията - минало, настояще и бъдеще" 22.5.2018 г. ... години катедра “Икономика на търговията” Юбилейна международна научна конференция “Търговията – минало, настояще и бъдеще” 11-12 април 2013 г. Скъпи колеги, Имам удоволствието да Ви поканя на юбилейната международна ...
Проекти 3.9.2012 г. ... в специалности "Бизнес икономика" и "Икономика на индустрията". Влияние на икономическата криза върху конкурентоспособността на експортноориентирани индустриални фирми. Антикризисно управление на индустриалните фирми. Конкурентоспособност на ...
Проекти 10.4.2017 г. ... предприятия в глобализиращата се икономика, УНСС 2008 - 2010 Стратегическите партньорства на българските малки и средни предприятия: проблеми и перспективи, УНСС 2009 Управление на процеса на приемственост и унаследяване на бизнеса в българските предприятия, ...
Научно-изследователски проекти 5.10.2017 г. ... възможности на „зелената икономика“ и формиране на модел за социална екология в България доц. д-р В. Иванова 2011-2013 г. Българската „социалистическа“ държавна собственост – политикономически анализ доц. д-р М. ...
Проекти 22.12.2018 г. ... за професионално направление „Икономика” в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика , основана на знанието”, по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2011-2014 доц. д-р Катя Михайлова EU Kids ...
Наука 22.12.2018 г. ... в развитието на динамични и устойчиво развиващи се икономика и общество; да стимулираме обогатяването на академичните образователни програми с върховите световни постижения на знанието; да отговорим на високи критерии за творческо развитие на катедрения академичен състав. Работим в колегиална среда на ...
Наука 28.9.2012 г. ... "Човешки ресурси и социална защита": "Икономика на труда", "Пазар на труда", "Индустриални отношения", "Управление на човешките ресурси", "Организационно поведение", "Организационна култура", "Управление на възнагражденията", ...
Наука 7.2.2019 г. ... най-новите тенденции и знания в областта на глобалната икономика пред нашите студенти. ...
Наука 17.4.2020 г. ... Преподавателите от катедра "Икономика на туризма" извършват научно-изследователска работа по текущите аспекти на туризма. Дейностите се осъществяват както индивидуално, а така също и съвместно с докторанти и студенти, както и с предтавители на бознеса. - Проучванията се огласяват на национални и ...
Наука 1.7.2018 г. ... на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката” при УНСС – София има удоволствието да Ви покани да участвате в работата на организираната от тях Научен форум на тема: „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКИЯ ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ...
Специалности 10.6.2016 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ ОКС „Бакалавър“ Специалност „Икономика на транспорта“ ОКС „Магистър“ Специалност „Транспортен бизнес“ – ОКС „Магистър“  Специалност „Енергиен бизнес“ – ...
Специалност "Маркетинг" 15.5.2021 г. ... всички свои колеги от професионално направление „Икономика”. В трети курс изучават задължителни и факултетни избираеми дисциплини като: социална политика, маркетингови изследвания, маркетингово планиране, потребителско поведение, въведение в иконометрията, интернет технологии, икономически анализи ...
Специалности 16.9.2016 г. ... "Бизнес икономика" Специалност "Бизнес анализи и проекти" Специалност "Индустриален бизнес" Business economics - a curriculum lectured in English ...
Специалности 2.3.2018 г. ... . Кандидатите, завършили специалности от направление Икономика, полагат тест за икономисти, включващ въпроси от пет фундаментални учебни дисциплини, преподавани в бакалавърска степен: Икономикс (основи на макроикономиката и основи на микроикономиката), Основи на правото, Основи на финансите, Основи на ...
Специалности 18.11.2015 г. ... своя облик "Икономика на търговията" е икономическа специалност в УНСС, оформена като самостоятелна такава във времето, датираща още от възникването на УНСС като висше учебно заведение. Специалността е създадена през 1952 г. с Указ на Президиума на Народното събрание № 36 от 22 януари 1952 г. първоначално ...
Специалности 17.1.2013 г. ... следните направления и специалности: I чужд език - Икономика с чуждоезиково обучение; Икономика с преподаване на английски език; Политически науки; II чужд език - Икономика на туризма; МИО, МИО с преподаване на английски език; МО; Европеистика; ...
Специалности 28.2.2018 г. ... „Бакалавър“ Специалност „Икономика на човешките ресурси“   Основната цел на бакалавърската програма по „Икономика на човешките ресурси“ е да осигури широкопрофилна и комплексна подготовка на висококвалифицирани специалисти в областта на икономиката и управлението ...
Специалности 11.7.2013 г. ... системи, както и дисциплини по математика, икономика, количествени методи в управлението и др.      Обучението дава нужната теоретична подготовка, като наред с това има приложна насоченост, целяща завършилите специалността да могат да разработват програмни продукти, както ...
Специалности 14.2.2012 г. ... съществува от 1948 г. като „Политическа икономия” и от 1990 г. – като „Макроикономика”. Днес в нея се подготвят висококвалифицирани специалисти в областта на теоретичната и приложната микроикономика и макроикономика. Обучението се осъществява в утвърдените две ...
Обучение 26.2.2018 г. ... по следните специалности: ОКС "Бакалавър" "Икономика на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" ОКС "Магистър" "Икономика на човешките ресурси" със специализация "Управление на човешките ресурси" "Застраховане и социално дело" "Икономика на осигурителните системи" "Здравословни ...
Обучение 22.12.2018 г. ... и науки за културата 3.8. Икономика Във всички образователно квалификационни степени - бакалавър, магистър и доктор. І. ОКС "Бакалавър" Професионално направление "Социология, антропология и науки за културата"          УНСС ...
Бъдещи студенти 6.3.2014 г. ... информатика" и "Икономика на съобщенията". И двете специалности са в поднаправление "Приложна информатика, комуникации и иконометрия" и се избират от студентите в 3 курс. Катедрата предлага обучение по ...
Обучение 28.9.2012 г. ... специалности (например "Икономика на индустрията", "Финанси", "Администрация и управление", "Икономика"), където водят занятия по "Основи на правото", "Търговско и облигационно право", ...
Обучение 26.9.2017 г. ... курс   направление Икономика с чуждоезиково обучение, Икономика с преподаване на английски език, Политически науки , които полагат накрая на II курс Държавен изпит по съотвeтния I чужд език ...
Обучение 28.9.2012 г. ... “Икономика на търговията” провежда обучение на студенти в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър”, както и в образователната и научна степен “доктор”  по научна специалност Икономика и управление (Икономика на търговията) ...
Обучение 20.5.2021 г. ... в развитите страни с пазарна икономика; методологическите основи на организационното развитие и произтичащите от това методи за организиране, проектиране, подготовка и вземане на решение и работа с хората в организацията; за съвременното предприемачество, ...
Обучение 2.3.2018 г. ... и динамична икономика на знанието, способна да реализира устойчиво развитие и устойчив растеж, тоест икономика, която възприема знанието като основен ресурс и актив, който може да произвежда стойност. Във връзка с това бе разработена и ...
Обучение 4.7.2018 г. ... първа част задължителна дисциплина Математика втора част задължителна дисциплина Социология, антропология и науки за културата Математика първа част задължителна ...
Специалности 21.6.2021 г. ... по докторска програма "Икономика и управление.Стопанска логистика" в професионално направление Икономика. Тя подготвя специалисти, способни да управляват интегрирано реалните (физическите) процеси в икономиката и материалните потоци от източниците на ...
Обучение 17.9.2016 г. ... дисциплини, като макроикономика, микро­икономика, счетоводство, финанси, управление, както и по свързани с икономиката дисциплини – право, математика, информатика и др.; Специализирана подготовка в сферата на финансовия к онтрол, ...
Обучение 26.8.2020 г. ...   Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката"  предлага обучение на студенти в ОКС „бакалавър“, „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление (икономика на ...
Бакалаври 23.9.2020 г. ... “Икономика на отбраната и сигурността” е водеща в бакалавърска степен на обучение на катедра "Национална и регионална сигурност. По тази специалност в различните степени, форми, специализации и курсове  годишно се обучават около ...
Обучение 21.9.2016 г. ... неговите връзки с   икономиката, политиката и правото; обществено устройство, икономическа теория, регулативна политика (вътрешни  и международни регулации); устойчиво развитие, политическа етика и растеж. Форма на обучение и продължителност: ...
Кандидат - студенти 26.5.2021 г. ... на аграрния бизнес; Биоикономиката, с основен източник на биобазирани суровини – селскостопанското производство; Приоритетите и механизмите на общата селскостопанска политика; Иновациите и предприемачеството в аграрния бизнес и селските райони, ...
Разписание за магистри, индивидуално обучение 20.4.2021 г. ... “Икономика на човешките ресурси” специализация „Управление на човешките ресурси“ /4 сем./  МАГИСТРИ втори семестър   прием септември 2020 г ...
Трансфер на иновации 18.6.2014 г. ... аграрен университет, Факултет по икономика и управление , Нитра, Словакия Бит ООД , Прага, Чехия CRM Consulting Ко, Коджаели, Турция Кадиш , HR educational engineering, d.o.o. , Любляна, Словения Университет за приложни науки, Грац, Австрия European Center ...
Мярка мобилност 9.5.2012 г. ... - бизнес и професионалното обучение по икономика и мениджмънт", Торино, Италия "University - business partnership and professional training in Economics and Management", Torino, Italy Номер на проекта № BG/05/A/EX-166225 № ...
За факултета 29.3.2017 г. ... студенти в две професионални направления: икономика и администрация и управление. Това съжителство е много показателно в контекста на съвременните тенденции в развитието на науката и образованието – наличието на зони на преливане между различни области на знанието, които са ...
Научни конференции 25.3.2021 г. ... 1 - Частно право Том 2 - Публично право. Икономика ПРАВНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА БИЗНЕС СРЕДА  - СБОРНИК ДОКЛАДИ - ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ВЪРХОВЕНСТВОТО НА ЗАКОНА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА И ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ - НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ...
Стажантски програми 10.2.2016 г. ... "Икономика на инфраструктурата" провежда стажантски програми съвместно с държавни институции, административни структури, фирми и ...
Наука 21.1.2021 г. ... въпроси от изследванията и обучението. Факултет "Икономика на инфраструктурата" отговаря на държавните изисквания, което е важен критерии за доброто кадрово осигуряване на учебната и научноизследователската дейност. Една от положителните страни в дейността на всички катедри на факултета е ...
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ И ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА 1.4.2021 г. ... и ОКС "магистър" по катедри: Катедра "Икономика на търговията" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на туризма" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" ОКС "бакалавър" ОКС "магистър" Катедра "Логистика и вериги на ...
Обучение 14.6.2021 г. ... „Икономика на инфраструктурата“ се състои от шест катедри, които осъществяват обучение в ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“ и ОНС „доктор“ по научна специалност „Икономика и управление“, "Журналистика" и „Организация и ...
История 23.3.2021 г. ... на Академичния съвет е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата" като самостоятелно звено към УНСС. В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, ...
За факултета 23.3.2021 г. ... на Академичния съвет е преименуван на факултет "Икономика на инфраструктурата" като самостоятелно звено към УНСС. В него по седем специалности се обучават студенти в бакалавърска, магистърска степен и докторанти. Основната дейност на факултета е обучението в бакалавърски, магистърски, ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. Целта на учебните практики е професионална ориентация и адаптация на завършващите студенти към ...
В медиите 18.12.2013 г. ... на факултет “Международна икономика и политика” в медиите е съпроводени с изключително положителни нагласи за специалностите във факултета, които са високо ценени сред обществото като цяло и от бизнеса и държавните институции в частност. Интервю с проф. д-р Антоанета Василева - 30.09.2013 г ...
Партньори 6.3.2012 г. ... и своите приоритетни цели факултет "Международна икономика и политика" реализира чрез сътрудничество в образователната и научно-изследователска дейност с различни  организации и институции. Нашите основни партньори са: Министерство на външните работи на Р България Дипломатическия институт ...
История 11.4.2012 г. ... на последния факултет са обособени специалностите „Икономика на вътрешната търговия“ и „ Икономика на външната търговия“. Факултет „Международна икономика и политика“ е създаден през 1995 г. и е правоприемник на основания през 1975 г. Факултет „Международни икономически отношения“. Факултет ...
За факултета 11.4.2012 г. ... във факултет „Международна икономика и политика“ предоставя фундаментални знания и умения, които са неизменна част от подготовката на студентите по специалностите „Международна икономика и политика“, „Международни отношения“ и „Политология“. Висококачественото обучение, в съответствие с ...
Партньори 24.2.2021 г. ... Юнивърсити - ВеликобританияПолтавски университет по икономика и търговия - УкрайнаЛуцкий национален технически университет - УкрайнаКомисия за публичен надзор над регистрираните одиториИнститут на вътрешните одитори в БългарияИНВЕСТОР.БГАсоциация на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ ...
В медиите 16.5.2017 г. ... . най-много студенти се обучават по направление “Икономика” в страната – те са 52 хиляди. Следват тези със специалността “Администрация и управление” – 23 хиляди, според вас какъв процент от тях намират реализация по специалността си в страната? – Не знам какъв е ...
Научни форуми 15.5.2017 г. ... научна  конференция на тема: ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ доц. д-р Пенчо Пенчев /Общоикономически факултет/ 31.10.2013 Голяма и малка конферентни зали, зала Факултетна 2 НИД НП-6/2013 Първа ...
Научни конференции 15.5.2017 г. ... научна  конференция на тема: ИКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО: ГЛОБАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД БЪЛГАРИЯ доц. д-р Пенчо Пенчев /Общоикономически факултет/ 31.10.2013 Голяма и малка конферентни зали, зала Факултетна 2 НИД НП-6/2013 Първа ...
Университетски проекти 15.5.2017 г. ... 1-7-2013 "Конкурентни възможности на "зелената икономика" и формиране на модел за социална екология в България" доц. д-р Ваня Иванова /катедра "Икономикс"/ 2013 2015 3 НИД НИ 1-10-2013 "Социални мрежи на имигрантските общности в България и оценка на политиките за ...
Национални проекти 15.5.2017 г. ... за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ доц. д-р Марчо Марков /катедра „Икономикс“/ 18.05.2013 18.03.2015 2015 г. № ...
Обучение 22.5.2017 г. ... – професионално направление “Икономика” и професионално направление “Социология, антропология и наука за културата”. > В  ОКС “Бакалавър” се осъществява  редовна форма на обучение за специалностите: 0 Професионално направление ...
История 25.1.2018 г. ... . През годините на прехода към пазарна икономика и реформа в обществения сектор, в контекста на преобразуването на института в университет, в Общоикономическия факултет се осъществява преустройство в специалностите, учебните планове и учебните програми.  Най-старата катедра ...
За факултета 12.5.2017 г. ... от професионално направление „Икономика“ (поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси") и професионално направление „Социология, антропология и науки за културата“. В първи и втори курс на образователно-квалификационна степен ...
Начало 30.1.2018 г. ... . През годините на прехода към пазарна икономика и реформа в обществения сектор, в контекста на преобразуването на института в университет, в Общоикономическия факултет се осъществява преустройство в специалностите, учебните планове и учебните програми.  Най-старата катедра ...
История 10.4.2013 г. ... и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните ...
Наука 10.4.2013 г. ... и на основните отрасли на българската икономика – индустрията и селското стопанство. В потвърждение на това е организираната от деканското ръководство през октомври 2004 г. научна конференция на тема “Българските предприятия: предизвикателства при присъединяването на страната към ...
Обучение 9.7.2021 г. ... "Бакалавър" Индустриален бизнес Бизнес икономика Бизнес икономика (с преподаване на английски език) Бизнес икономика и мениджмънт (с преподаване на английски език) Аграрен бизнес Екоикономика Икономика на околната среда (с преподаване на английски език) Мениджмънт на ...
Партньори 2.3.2012 г. ... компанията със студентите от специалности „Икономика на Индустрията” и „Бизнес Икономика”. Изпълнителният директор на Софарма Трейдинг Димитър Димитров не само представи  бизнеса на компанията, но и заедно с Антоанета Георгиева Директор Човешки Ресурси и Администрация и Алекс ...
За факултета 10.4.2013 г. ... и “магистър” по специалностите “Икономика на индустрията”, “Бизнес икономика”, “Икономика на недвижимата собственост”, “Аграрен бизнес”, “Екоикономика”, “Предприемачество” и "Интелектуална собственост". Катедрите към факултета подготвят и докторанти по научните ...
За факултета 19.9.2017 г. ... в професионално направление “Икономика”. Във факултета са включени следните катедри: „Информационни технологии и комуникации”; „Статистика и иконометрия”; „Математика”. Академичният състав на факултета  ...
Е-ресурси 9.4.2012 г. ... на английски и немски език в областта на икономиката, естествените науки, математика, компютърни науки, медицина, физика и астрономия, хуманитарни и обществени науки, право. www.springerlink.com База данни, съдържаща реферати и библиографии от над 16 000 списания, ...
Тестови център 14.1.2021 г. ... изпити, както и национални олимпиади по икономика. В основата на този център са високите технологии и изграждането на надеждна система. В изграждането на мултимедийния център важно участие имат и фирмите-партньори „Майкрософт“ – България, „Инфогард“, ...
Членство в организации 4.4.2013 г. ... учени (YECREA), Световна организация по икономика на културата (ACEI) ...
Чуждестранни студенти! 27.8.2012 г. ... на английски език; Международни отношения; Икономика на туризма; Застраховане и социално дело; Маркетинг; Бизнес администрация; Публична администрация; Финанси; Счетоводство; и др. ...
Индивидуален учебен план 16.3.2021 г. ... 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 3.8. ...
Такси за обучение 27.7.2021 г. ... лв. Администрация и управление  250 лв. Социология, антропология и науки за културата  За специалност „Социология“ със специализация „Социални изследвания, анализи и ...
Направления и специалности 27.2.2015 г. ... .8. "Икономика"     3.8.1. Поднаправление  "Икономика, общество и човешки ресурси"  3.8.1.1. "Икономика"   3.8.2 ...
Такси за обучение 2.7.2021 г. ... (всички икономически специалности) 250.00 лв. 250.00 лв. Администрация и управление (специалности "Бизнес администрация", "Регионално развитие", "Публична администрация"и "Мениджмънт и администрация") 250.00 лв ...
Направления и специалности 15.12.2014 г. ... „Социология/икономика и общество“ 3.1.1.1. „Социология“   3.3. „Политически науки“ 3.3.1. „Политология“       3.3.2. „Международни ...
График 17.12.2019 г. ... направление 3.8. Икономика   Икономикс Политическа икономия (Микроикономика и макроикономика), (Теория и методология) 01.02.2016 г. 08:30 ч. 4009 Финанси Финанси, парично обръщение, кредит и ...
Акредитирани докторски програми 1.7.2021 г. ... управление 3.8. Икономика Политическа икономия (микроикономика и макроикономика) Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка Статистика, иконометрия и демография Счетоводна отчетност, контрол и анализ на ...
Дарители 12.7.2021 г. ... Медиа ООД Висша школа по икономика - Москва Висше училище международен колеж Висше училище по застраховане и финанси Висше училище по сигурност и икономика - Пловдив Висш Адвокатски съвет Висш Съдебен съвет Висш институт по хранителна и вкусова ...
УНСС №1 12.7.2021 г. ... , Управление и администрация, Икономика на инфраструктурата, Междуна­род­на икономика и политика, Приложна информатика и статистика, Бизнес факултет и Юридически; 34 ка­тедри; Отделение "Институт за след­дипломна ква­ли­фи­ка­ция" (с ...
Визия и мисия 15.1.2020 г. ... провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.   УНСС ще продължи да бъде значим фактор за реформите и развитието на висшето образование, изследователската и развойната дейност като основа за постигане на ...
За УНСС 8.12.2011 г. ... провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката. Мисия Университетът за национално и световно стопанство е призван да формира високообразовани личности, които да водят обществото към един по-съвършен и хуманен свят ...

Новини

1374 results found
От 16 август започва приема на документи за кандидат-магистри в УНСС 27.7.2021 г. ... от пет професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Политически науки", „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Социология, антропология и науки за културата". В уебсайта на УНСС - magistri.unwe.bg ...
Дигитализация на всички процеси по класиране и настаняване в студентските общежития обещават от КСБВУ 23.7.2021 г. ... магистърската програма „Бизнес икономика“. Още от първи курс се докоснах до работата на Студентския съвет като асоцииран член. Видях колко отговорна и нелека задача е да представляваш близо 20 000 студента, което и запали искрата в мен да бъда все по-активен. ...
Защита на дипломни работи през месец септември 22.7.2021 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 27.09.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционна ...
Държавен изпит през месец сепртември 22.7.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 27.09.2021 г. от 10.00 ч. ЗАЛИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ЩЕ БЪДАТ СЪОБЩЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНО ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение 20.7.2021 г. ... на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково е 02.10.2021 г. от 10:30 ч. Студентите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение, полагат ДИ on-line (т.е. НЕПРИСЪСТВЕНО). Формата на ДИ е същият, както и на редовната ...
ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ (поправителна сесия) за студентите в РЕДОВНА форма на обучение 20.7.2021 г. ... от специалностите  „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 01.10.2021 г. от 10:30 ч. – в тестови център, УНСС. За явяване на ДИ ...
Дипломирането на випуск 2021 ще бъде през октомври 20.7.2021 г. ... "Медии и журналистика" и "Медия икономика" и магистърска степен "Връзки с обществеността" ще се проведе на 21 октомври от 16:00 часа в аула "Максима". ВАЖНО: според изискване на МОН всички студенти, завършили образованието си, трябва да отидат подпишат лично дипломите ...
УНСС подписа рамков договор за сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика 15.7.2021 г. ... Z и 60% от тези, които учат икономика се обучават в УНСС. Ректорът увери, че „ние също искаме това споразумение да бъде работещо и е въведена система за контрол на изпълнението на такива споразумения. Координатори по реализацията на рамковия договор от страна ...
Продължете обучението си в магистърска степен в #unwemedia 15.7.2021 г. ... съюз и глобализиращата се световна икономика. Повече информация за програмата можете да намерите тук. При въпроси, можете да се свържете с нас на media@unwe.bg. Очакваме ...
Международна конференция "30 години от създаването на Меркосур" 8.7.2021 г. ... на факултет „Международна икономика и политика”, най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка – МЕРКОСУР избра УНСС за домакин на международна конференция по случай 30-тата годишнина от създаването си. Форумът се проведе в зала ...
Японско-българската бизнес асоциация ще си партнира с нашия университет 2.7.2021 г. ... на човешки потенциал в областта на икономиката, инвестициите и управлението и така ще повишим качеството на икономиките на двете страни. Пожелавам успех на бъдещото съвместно сътрудничество“, каза Н. Пр. Хироши Нарахира. Споразумението обхваща ...
Кръгла маса на тема „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 2.7.2021 г. ... адрес беше получен от министъра на икономиката Кирил Петков.      Участие взеха представители на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), Патентното ведомство на Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване ...
Кръгла маса „Интелектуалната собственост – двигател за устойчив икономически растеж от наука към иновации и инвестиции“ 30.6.2021 г. ... адрес беше получен от министъра на икономиката Кирил Петков.  Участие взеха представители на Държавната агенция за научни изследвания и иновации (ДАНИИ), Патентното ведомство на Република България, Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни ...
УНСС ще си сътрудничи с Националния военен университет „Васил Левски” 28.6.2021 г. ... , където се обучават студенти по икономика на отбраната и сигурността. Проф. д-р Димитър Димитров „Проф. Димитров позволете ми пред Вас и всички присъстващи в залата, да изкажа моята лична и на целия академичен състав на Националния военен ...
Указания относно провеждането на Държавен изпит в дистанционна форма на обучение 28.6.2021 г. ... на студентите от специалност „Икономика“, дистанционно обучение – ЦДО – София и Хасково, насрочен за 03.07.2021г. от 14:00 ч.  Изпита за студетите в ДИСТАНЦИОННА форма на обучение (САМО за тях) - ще ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 28.6.2021 г. ... Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, представи катедрата и предимствата на обучението по тази дисциплина в  УНСС. Той подчерта и колко важна е ролята на подготвените кадри за развитието на бранша. Председателят на Студентски ...
УНСС и в. „Стандарт“ дадоха старт на проекта „Чудесата на България – дигитални маршрути“ 29.6.2021 г. ... . д-р Николай Цонев, ръководител на катедра „Икономика на туризма“, представи катедрата и предимствата на обучението по тази дисциплина в  УНСС. Той подчерта и колко важна е ролята на подготвените кадри за развитието на бранша. Председателят на Студентски съвет и докторант на ...
Стартира Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... . Димитров припомни, че над 60% от студентите по икономика и администрация и управление се обучават в УНСС. Той обърна внимание, че в Института за следдипломна квалификация се записват тези, които искат да надграждат знания и пожела успех на Академия „Стомана“ ...
УНСС и „Стомана Индъстри“ започват общ проект - Академия „Стомана“ 25.6.2021 г. ... . Димитров припомни, че над 60% от студентите по икономика и администрация и управление се обучават в УНСС. Той обърна внимание, че в Института за следдипломна квалификация се записват тези, които искат да надграждат знания и пожела успех на Академия „Стомана“. Проф. д.н. Живко ...
С участието на 35 студенти от УНСС завърши финалната фаза на проект "Дигитален хуманист" 28.6.2021 г. ... умения в областта на културата и творческата икономика, като и в написването на наръчник за създаване на дигитални истории.    Проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев  и гл. ас. д-р Борислава Стоименова (отдясно наляво) В тестовата фаза на проекта се включиха 35 ...
Приемът в УНСС продължава 24.6.2021 г. ... гимназия в столицата и победител в състезанието по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) бе сред зрелостниците, които подадоха документи за класиране в УНСС. Без колебание тя се е явила на средношколското състезание, за да е сигурна, че ще бъде класирана по първо ...
С участието на 35 студенти от УНСС завършва финалната фаза на проект „Дигитален хуманист“ 23.6.2021 г. ... умения в областта на културата и творческата икономика, както и в написването на наръчник за създаване на дигитални истории. Проф. д-р Миланка Славова, доц. д-р Иван Стойчев и гл. ас. д-р Борислава Стоименова (отдясно наляво) В тестовата фаза на проекта се включиха 35 студенти на ...
Магистърски програми в катедра "Индустриален бизнес" 23.6.2021 г. ... ПРОГРАМА „БИЗНЕС ИКОНОМИКА“ СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ИКОНОМИКА             Магистърската програма е насочена към дипломирани бакалаври от УНСС-София и други университети с интереси за професионален растеж в бизнес ...
УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) 21.6.2021 г. ... , чийто резултат е и стартирането на новото състезание по Икономика и управление. Според проф. Фесчиян  състезанието е реализирано въпреки трудната пандемична обстановка и е регистрирало висок интерес и забележителни резултати сред средношколците. Бяха представени и ефектите от останалите дейности от АИУБ ...
УНСС и директорите на икономическите училища проведоха седмото Национално съвещание на Асоциацията на икономическите училища в България 21.6.2021 г. ... , чийто резултат е и стартирането на новото състезание по Икономика и управление. Според проф. Фесчиян  състезанието е реализирано въпреки трудната пандемична обстановка и е регистрирало висок интерес и забележителни резултати сред средношколците. Бяха представени и ефектите от останалите дейности от АИУБ ...
УНСС – домакин на 30-тата годишнина от създаването на МЕРКОСУР 17.6.2021 г. ... покана на факултет „Международна икономика и политика”, най-голямото междудържавно обединение в Южна Америка – МЕРКОСУР избра УНСС за домакин на международна конференция по случай 30-тата годишнина от създаването си. Форумът се проведе в зала „Тържествена“ и онлайн под патронажа на ...
Проф. Владя Борисова е назначена за председател на Патентното ведомство 17.6.2021 г. ... . се дипломира като магистър по икономика, а  през 2001 г. - като магистър по право. Проф. Борисова е експерт към Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) и вицепрезидент на една от работните групи към работните органи на ...
Започна приемът в УНСС 14.6.2021 г. ... от пет направления - „Икономика, „Администрация и управление", „Политически науки", „Социология, антропология и науки за културата", „Обществени комуникации и информационни науки“, както и по специалност „Право". ...
Партньорство със Загребския университет 14.6.2021 г. ... . д-р Диана Копева от катедра "Икономика на природните ресурси". Домакин на срещата беше доц. Марио Ниявро (Mario Njavro), зам.-декан по международни проекти и сътрудничество в Икономическия факултет. Обсъдиха се партньорства по програмата INTERREG и ...
Фонд „Научни изследвания“ представя два от проектите си, насочени към справяне с пандемията 14.6.2021 г. ... , ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“. Проектът ще се допринесе за възстановяване на позициите на отделните видове транспорт на транспортния пазар в страната и в ЕС, за ограничаване и намаляване на загубите на транспортните ...
Поздравления за нашите студенти Василена Василава, Илианна Костадинова, Райна Тодорова, Георги Ескидаров 11.6.2021 г. ... , 3-ти курс и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха резултатите от техните проучвания на тема „Инвестициите на пенсионните фондове във фондове за рисков капитал (venture capital)“. Откриване на срещата Задачата на ...
Проф. д-р Мирослава Раковска: УНСС започва приема на бакалаври 11.6.2021 г. ... от пет направления - „Икономика“, „Администрация и управление", „Политически науки", „Социология, антропология и науки за културата", „Обществени комуникации и информационни науки“, както и по специалност „Право" ...
Споразумение с Асоциацията на полицейските началници 11.6.2021 г. ... по „Международна  икономика и политика“ и Илиян Чабуклийски, секретар на Студентския съвет и представители на Асоциацията на полицейските началници ...
Младежи от фондация „Арете“ посетиха УНСС 9.6.2021 г. ... , предприемачество, икономика, право, журналистика и други. Тук сме като едно голямо семейство, където всичко се прави в името на студентите и нашите врати винаги са отворени за посещения от млади хора, готови да започнат своето висше образование при ...
Международна конференция „Европейският съюз след Брекзит“ 4.6.2021 г. ... са факултет „Международна икономика и политика“ - УНСС, Съюзът на икономистите в България (СИБ) и Асоциацията на икономическите университети в Южна и Източна Европа и Черноморския регион (ASECU). Конференцията откри ректорът на УНСС проф. д-р Димитър ...
Наши студенти с висока оценка от Българската стартъп асоциация 2.6.2021 г. ... , 3-ти курс и „Бизнес икономика”, 4 курс, представиха резултатите от техните проучвания на тема „Инвестициите на пенсионните фондове във фондове за рисков капитал (venture capital)“. Откриване на срещата Задачата на ...
Академичен клъстер за сътрудничество между УНСС, СА „Д. А. Ценов” - Свищов и ИУ Варна 27.5.2021 г. ... студенти в направление „Икономика” се реализира именно от УНСС, ИУ – Варна и Свищовската академия. „Очакваме тези клъстери, тези университетски мрежи да генерират резултати в области като прагматичност на обучението и трансфер на ...
Наши преподаватели с препоръки пред Европейския комисар по земеделие 25.5.2021 г. ... Янка Казакова от катедра „Икономика на природните ресурси“ на УНСС. Инициативата, водена от д-р Гай Пе’ер (iDiv / Thunen), се изразява в доброволно сътрудничество между европейските учени (еколози, икономисти, социолози, ...
#СедмицаНаУНСС. Ден четвърти 21.5.2021 г. ... на факултет „Международна икономика и политика“ „За Вас, като бъдещи потенциални студенти в УНСС, не е важно само какво ще учите, каква диплома ще получите и как ще се реализирате на пазара на труда. За Вас би следвало да е важно каква опитност ...
Победителите от CFA Institute Research Challenge и Националната студентска олимпиада по математика с награди от ректора 20.5.2021 г. ... Павлова от спец. „Икономика с преподаване на английски език“ са показали отлични знания за индивидуално и отборно участие. Те са готвили под ръководството на треньорите доц. д-р Иван Йорданов и гл. ас. д-р Вилислав Бучакчиев от катедра ...
#СедмицаНаУНСС. Ден трети 20.5.2021 г. ... – от направление „Икономика“ и от направление „Управление и администрация“. Няма как да Ви препоръчам определена специалност, защото всички са много добри, не мога да Ви препоръчам и преподаватели от една или друга катедра, защото и ...
Наш преподавател спечели награда „Фулбрайт“ 19.5.2021 г. ... част от екипа на катедра „Икономика на природните ресурси“, където през 2017 г. защитава дисертационен труд. Преподава няколко основни дисциплини на студенти от специалност „Екоикономика“, сред които „Ресурсен мениджмънт“, ...
Защита на дипломни работи през месец юни 31.5.2021 г. ... СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 24.06.2021 г., както следва: За всички специалности редовна форма на обучение: от 10.30 ч. в кабинет 2115. За специалност "Мениджмънт в туризма", дистанционна форма на обучение ...
Държавен изпит през месец юни 18.5.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 24.06.2021 г. от 10.00 ч. в зали П034, П035 и П036 ...
Започва #СедмицаНаУНСС 17.5.2021 г. ... и администрация“ и „Икономика на инфраструктурата“. На 20 май от 10:00 часа – присъствено и онлайн, ще бъде представен Юбилеен алманах „100 години УНСС", а след това ще бъдат поднесени цветя и венци пред паметника на ...
Държавни изпити по чужд език - м.юни 2021г. 25.6.2021 г. ... ЕЗИК ПЪРВИ ЕЗИК      Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 29.06.2021 г.          -    10.00 ч.   -  5004 ауд ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ (на 02 и 03.07.2021г.) 21.6.2021 г. ... на студентите от специалностите  „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“, редовна форма на обучение, ОКС „бакалавър“ е 02.07.2021 г. от 14:00 ч. Датата за провеждане на държавен изпит на студентите от ...
УНСС спечели европейско финансиране за проект „Икономическо образование в България 2030“ 10.5.2021 г. ... своето обучение, респективно учебните програми по Икономика и управление, по начин, който позволява те да бъдат съизмерими с програми в Европейски университети. Актуализирането и модернизирането на тези програми ще бъде внедрено и в останалите водещи на регионално равнище университети – СА - ...
Нашият университет взе участие в кандидатстудентското изложение „Училището свърши, сега накъде?” 8.5.2021 г. ... в шестте професионални направления – „Икономика“, „Администрация и управление“, „Право“, „Обществени комуникации и информационни науки“, „Политически науки“, „Социология, антропология и науки за културата“. Бяха информирани ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.      Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в ...
УНСС посрещна рекорден брой участници в Националното състезание по финанси и счетоводство на Асоциацията на икономическите училища в България 8.5.2021 г. ... 33 специалности в професионално направление „Икономика“. Освен четиригодишното обучение в бакалавърска степен, в УНСС те ще бъдат насърчавани да се занимават и с наука, допълни проф. Раковска.  Проф. Раковска (вдясно) и проф. Фесчиян дадоха старт на състезанието и в ...
Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“. 28.4.2021 г. ... Международния ден на Земята, катедра „Икономика на природните ресурси“ на Университета за национално и световно стопанство проведоха национална научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“. Конференцията беше открита от ...
Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ 28.4.2021 г. ... 18-23 април катедра „Икономика на природните ресурси“ проведе Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“ в професионалните гимназии по селско стопанство в градовете Силистра, Кнежа, ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... Института по индустриален мениджмънт, икономика и търговия, основно структурно звено на Санк-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, заседаваха външни експертни комисии на Националния център за професионална и обществена акредитация в рамките на международната акредитация ...
Участие на преподавател от УНСС в международна професионално-обществена акредитация на образователни програми 28.4.2021 г. ... Института по индустриален мениджмънт, икономика и търговия, основно структурно звено на Санк-Петербургския политехнически университет „Петър Велики“, заседаваха външни експертни комисии на Националния център за професионална и обществена акредитация в рамките на международната акредитация ...
Чествания по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”. 27.4.2021 г. ... по случай 30-годишнината на факултет “Икономика на инфраструктурата”.   По време на конференцията доклади на актуални теми представиха докторантите към Катедрата Юлия Генова и Боян Джамбазов                       ...
Доц. д-р Лиляна Вълчева, председател на Съвета на настоятелите: АЛИАНС ENGAGE.EU - забележителен пример за синергия на европейското образование 26.4.2021 г. ... протичащата цифровизация на глобалната икономика. СН може да е водещ партньор, напр., в преговорите за броя на кандидат-студентите, за повече средства по програми и финансиране на целеполагащи дейности с икономическа и обществена полза не само с Министерството на образованието и ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... своите всеобхватни знания в областта на икономиката. В Tестовия център и компютърните зали на университетската библиотека, за достойното си място в УНСС, се състезаваха средношколци от училищата-членове на Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ) ...
В УНСС се проведе първото Национално състезание по икономика и управление на Асоциацията на икономическите училища в България 24.4.2021 г. ... своите всеобхватни знания в областта на икономиката. В тестовия център и компютърните зали на университетската библиотека се състезаваха, за достойното си място в УНСС, средношколци от училищата членове от Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ).     ...
Проф. д-р Таня Парушева защити дисертационен труд на тема: „Нова парадигма на културния туризъм в контекста на глобализацията” 23.4.2021 г. ... години от създаването на катедра „Икономика на туризма“. Проф. Парушева Авторитетно научно жури в състав проф. д-р Манол Рибов, проф. д-р Виолета Мутафчиева, проф. д-р Марин Нешков - рецензенти на научната разработка и проф. д-р Христина Николова, ...
„Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
61 компании със сертификати от ИИСТТ за успешно завършени обучения по интелектуална собственост 23.4.2021 г. ... сектора е една от звездите на родната икономика. За нас, като държавна структура, е от съществено значение да предлагаме качествени инструменти за развитие на малките и средните предприятия и аз съм изключително щастлив, че съвместно с партньорите ни от ИИСТТ успяхме, въпреки ...
ИИСТТ и ИАНМСП връчиха сертификати на ИКТ компании за преминато обучение по интелектуалната собственост 23.4.2021 г. ... сектора е една от звездите на родната икономика. За нас като държавна структура е от съществено значение да предлагаме качествени инструменти за развитие на малките и средните предприятия и съм изключително щастлив, че съвместно с партньорите ни от ИИСТТ успяхме въпреки ...
Първа научна конференция за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето” 23.4.2021 г. ... за студенти и докторанти „Икономика, общество и човешки ресурси в предизвикателство на времето”, организирана от Общоикономическия факултет заедно със Студентския съвет при УНСС, се проведе онлайн, под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров ...
Национална научна конференция „Иновативно развитие на аграрния бизнес и селските райони“ 23.4.2021 г. ... . Организатор на събитието е катедра "Икономика на природните ресурси". Форумът е част от събитията, посветени на 100-годишнината на УНСС и се организира по повод Международния ден на Земята. През 2021 г. се навършват и 45 години от включването на катедра "Икономика на ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 22.4.2021 г. ... своята 30-годишнина факултет „Икономика на инфраструктурата“ проведе Десетата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров ...
Десета юбилейна международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 21.4.2021 г. ... своята 30-годишнина факултет „Икономика на инфраструктурата“ проведе Десетата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров ...
Проф. д-р Мирослава Пейчева: „Големият ускорител“ COVID-19 трансформира най-сериозно човешките ресурси 21.4.2021 г. ... в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища. Над 97% от студентите на УНСС се реализират на пазара на труда до първата година от завършването си ...
Осма годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 20.4.2021 г. ... отношения“, Институтът за икономика и международни отношения (ИИМО), Българското дипломатическо дружество (БДД) и Националната асоциация за международни отношения (НАМО). Част от участниците в Осмата годишна конференция „Балканите в ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 20.4.2021 г. ... 19 април 2021 12:35 Катедра „Икономика на туризма“ при УНСС организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” с представители от средните училища и партньори от практиката във връзка със ...
Кръгла маса „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” 19.4.2021 г. ... „Икономика на туризма“ при УНСС организира кръгла маса на тема „Предизвикателства пред обучението по туризъм в средните и висшите училища” с представители от средните училища и партньори от практиката във връзка със 100-годишнината на УНСС и ...
УНСС дари над 300 заглавия икономическа литература на StudyHub 15.4.2021 г. ... научна литература в областите: икономика, финанси, счетоводство, управление, право, мениджмънт, комуникации, политика и др. “Това е една прекрасна инициатива от студенти за студенти. Това дарение отразява желанието на ръководството на университета ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с Централния кооперативен съюз 15.4.2021 г. ... вериги“, водена от катедра „Икономика на търговията“. „Сключваме днешното споразумение, за да имат нашите студенти достатъчно възможности за реализация и по-практически насочено обучение“, каза проф. Димитров при подписването. „Не мога да скрия ...
Майсторски клас по дигитален маркетинг със студентите от магистърска програма „Управление на търговски вериги“ 14.4.2021 г. ... център по търговия към катедра „Икономика на търговията“ организира втори майсторски клас със студентите от магистърската програма „Управление на търговски вериги“.  Майсторският клас беше воден от г-жа Наталия Кирилова - изпълнителен директор на ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 12.4.2021 г. ... Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетика (на снимката долу). Проф. Николова, вашата катедра обучава студенти за секторите, преминали през изключително динамични промени през последните години. Как това се отрази на интереса от страна ...
Проф. д-р Христина Николова: Студентите ни се обучават в управление на умни системи за зелен транспорт и енергетика 13.4.2021 г. ... Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката (на снимката долу). Проф. Николова, вашата катедра обучава студенти за секторите, преминали през изключително динамични промени през последните години. Как това се отрази на интереса от страна ...
Академично израстване на преподавател от Катедра Логистика и вериги на доставките 31.3.2021 г. ... .03.2021 г., Факултетният съвет на Факултет "Икономика на инфраструктурата" при УНСС избра д-р Лиляна Михова преподавател в катедра "Логистика и вериги на доставките" на длъжност "главен асистент". Пожелаваме й още много успехи и занапред в преподавателската и научноизследователска ...
УНСС получи наградата за най-престижно икономическо висше училище 31.3.2021 г. ... училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища. Признанието е израз на удовлетворението на работодателските организации от практически ориентираното мултидисциплинарно обучение и изграждането в студентите на умения, ...
Поредната успешна защита на докторска степен към катедра "Икономика на транспорта и енергетиката" 23.3.2021 г. ... “доктор” към катедра “Икономика на транспорта и енергетиката”.Д-р Вероника Гъркова защити успешно дисертационен труд на тема:“ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ВЪРХУ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА АВИОКОМПАНИИТЕ И ЛЕТИЩНИТЕ ...
Работилница за репортери“ награждава със сертификат за прием в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ 23.3.2021 г. ... и журналистика“ и „Медия икономика“. "Работилница за репортери” е образователен конкурс, предназначен за ученици от 9 до 12 клас, който се организира от регионалния портал за новини на запад от София Espressonews.bg. Основните цели на проекта са: да бъде ...
Майсторски клас за създаване на успешни промоции се проведе със студентите от магистърската програма „Управление на търговски вериги“ 22.3.2021 г. ... център по търговия към катедра „Икономика на търговията“  на УНСС организира през настоящата година поредица от майсторски класове със студентите от магистърските специалности, водени от катедрата. Целта е да се подпомогнат студентите за постигане на професионален ...
Проф. д-р Димитър Ненков: Оценка на публично акционерно дружество донесе първото място на отбора по финанси на УНСС 22.3.2021 г. ... , които водят обучение по направления „Икономика“ и „Администрация и управление“, в т.ч. по финансови специалности. На крайния етап на състезанието - презентацията, освен УНСС, най-често има отбори от Американски университет в България, Софийски университет, ...
Заповед на ректора във връзка с противоепидемичните мерки 19.3.2021 г. ... за 27.03.2021 г. Национално състезание по икономика и управление ...
„Работилница за репортери“ награждава със сертификат за прием в специалностите „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ 19.3.2021 г. ... и журналистика“ и „Медия икономика“. "Работилница за репортери” е образователен конкурс, предназначен за ученици от 9 до 12 клас, който се организира от регионалния портал за новини на запад от София Espressonews.bg. Основните цели на проекта са: да бъде ...
Студенти от УНСС ще работят по бизнес казус, предоставен от Българската стартъп асоциация 19.3.2021 г. ... 4-ти курс в специалност „Бизнес икономика“ Никола Петров, студент 3-ти курс в специалност „Международни икономически ...
Комисията за защита на потребителите и Европейският потребителски център подписаха рамков договор за сътрудничество с университета 18.3.2021 г. ... сътрудничество, което нашата катедра „Икономика на търговията“ от няколко години има с КЗП“, каза на срещата ръководителят на катедрата доц. д-р Бисер Петков. За оперативен координатор по реализацията на договора е определена доц. д-р Иванка Николова. На ...
Курсовете на Института за следдипломна квалификация – с преференциална цена за преподаватели, служители и обучаващи се 19.3.2021 г. ... на човешките ресурси; Учител /икономика/; Финансов мениджмънт. Средносрочните курсове са: Специализация „Риск-мениджър“; Специализация „Счетоводство, финанси и контрол“; Специализация „Търговска медиация“; Специализация ...
Публикувана е съвместна монография на катедрата с Икономическия университет в Краков. Тема на книгата са интелигентните градове 16.3.2021 г. ... на форума беше катедрата по "Регионална икономика" в университета домакин. Книгата е резултат от партньорството между катедра "Регионално развитие" и проф. Лино Бианко. Проф. Бианко е сред гост лекторите в магистърската програма 'Развитие на интелигентните градове", която се ...
Шеста международна научно-приложна конференция: Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика (LIMEN 2020) 17.3.2021 г. ... "Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика", проведена през ноември 2020 година. Организира се от Асоциацията на икономистите и мениджърите на Балканите (Association of Economists and Managers of the Balkans) със седалище в Белград, Сърбия. 148 автори от 22 държави и общо 92 ...
25-та конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-та конференция "Дигитална икономика: предизвикателства, рискове, устойчиво развитие" - Ниш, Сърбия 17.3.2021 г. ... в традиционните конференции на Факултета по икономика в Ниш, Сърбия. И двата форума - 25-тата конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-тата конференция "Дигитална икономика: предизвикателства, рискове, устойчиво развитие" се проведоха за първи път заедно и онлайн през ...
Защита на дипломни работи през месец март 2021 г. 26.3.2021 г. ... за всички специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 29.03.2021 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams.      Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с ...
НОВА И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит и защита на дипломни работи на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение, както и студентите от ОКС "Магистър" през м.03.2021г. 18.3.2021 г. ... колеги, на основание Заповед №703/12.03.2021г. на проф.д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС, предвидените: ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - редовно и дистанционно обучение (София, Хасково), съответно на 19/03/2021г. от 10.00ч.- и на 20/03/2021г. от 11.00ч.; както и  ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ ...
СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРЕДСТОЯЩ ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ 11.3.2021 г. ... изпит за специалностите "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" на 19.03.2021 г. от 10:00 часа и за специалност "Икономика" – дистанционно обучение – ЦДО – София и ЦДО –Хасково на 20.03.2021 г. от 11:00 часа ще се проведат ...
Държавни изпити - м.март 2021г. 16.3.2021 г. ...    Икономика с чуждоезиково обучение,  Туризъм, Интелектуална собственост, МИО    Писмен    - 17.03.2021 г.          -    10.00 ч. - онлайн    ПЪРВИ ...
За четвърта поредна година #unwemedia ще бъде партньор на „Работилница за репортери“ 4.3.2021 г. ... специалности "Медии и журналистика" и "Медия икономика" в УНСС. От настоящото издание, поради засилен интерес на ученици от цялата страна към журналистическия проект, „Работилница за репортери 2021“ официално разширява обхвата си на национално ниво. В тази връзка ...
30 години от създаването на катедра "Логистика и вериги на доставките" 2.3.2021 г. ... през 1976 г. в УНСС катедра „Икономика и управление на материално-техническото снабдяване“, която осигурява научния състав на новосформираното структурно звено. Специалността „Бизнес логистика“ в ОКС „Бакалавър“ също е разкрита през 1991 г., ...
#unwemedia се срещна със студенти от Стара Загора, Ботевград и Монтана 1.3.2021 г. ... и журналистика“ и „Медия икономика“. Две от срещите бяха виртуални – в платформата MS Teams, използвана за целите на онлайн обучението в УНСС. Те бяха с ученици от старозагорския клуб „Млад журналист“ и техния ръководител Розалина Карамалакова, ...
УНСС със специална награда от работодателите и преподавателите във висшите училища 28.2.2021 г. ... училище в професионално направление „Икономика“ според работодателите и преподавателите във висшите училища. Наградата беше връчена символично от Милена Караилиева, директор „Човешки ресурси“ на „Кауфланд“. Ректорът на УНСС проф. Димитър Димитров ...
Стартира дуалната бакалавърска програма с Университета за чуждестранни изследвания в Тиендзин, Китай 24.2.2021 г. ... бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. От страна на УНСС програмата се води от катедра „Икономикс“. Целта е да бъдат подготвени високо ...
Ново поколение европейци с помощта на ENGAGE.EU 4.3.2021 г. ... във Виенския университет по икономика и бизнес (на снимката долу), разказа за потенциала на ENGAGE.EU, надеждите и пътя, по който ще поеме Виенският университет. Проф. Рамерсторфер, какъв потенциал виждате в ENGAGE.EU и защо? Европейските ...
Успешно стартира онлайн обучението в дуалната бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“ при УНСС съвместно с Университет за чуждестранни изследвания в Тиендзин (Tianjin Foreign Studies University – TFSU, Китай) 23.2.2021 г. ... бакалавърска програма по „Икономика с преподаване на английски език“, водена от катедра „Икономикс“, между УНСС и Tianjin Foreign Studies University (TFSU), Китай. Целта на програмата е да подготвя високо квалифицирани икономически специалисти ...
Станете наши студенти с участие в националното състезание за творчески разработки по медии и журналистика 28.2.2021 г. ... и „Медия икономика“. Темата предполага разработки в различни формати – текст, фоторазказ и видео, даващи свобода и възможност за оригинални идеи на кандидатите. Срокът за изпращане на готовите материали на имейл media@unwe.bg е 15 ...
В УНСС се проведе Националното състезание по приложна информатика и статистика на Асоциацията на икономическите училища в България 20.2.2021 г. ... стопанство в направление „Икономика“ за учебната 2021/2022 г. Победителите в Националното състезание са: Николай Калоянов Стоименов Стефани Валентин Митова Виктор Георгиев Павлов Александър Емилов Брежников Ивайло Георгиев Музев Константин ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... икономика“ правят професионални новинарски блокове, репортажи, интервюта, различни симулации на публицистични предавания, разказват истории. Те се учат също така да се изразяват добре, да говорят пред микрофон и на поведение ...
Студиото на УНСС гарантира силно начало в мултимедийната журналистика 19.2.2021 г. ... и „Медия икономика“ правят професионални новинарски блокове, репортажи, интервюта, различни симулации на публицистични предавания, разказват истории. Те се учат също така да се изразяват добре, да говорят пред микрофон и на поведение пред ...
Ректорът подписа меморандум за сътрудничество с ББР 18.2.2021 г. ... сътрудничество на факултет “Икономика на инфраструктурата”, и гл. ас. д-р Юри Ценков, преподавател в катедра “Национална и регионална сигурност”. Меморандумът за сътрудничество има за цел да осигури по-добри шансове за кариерно развитие и ...
Видинска ученичка сред първите в Национално състезание по икономикс 17.2.2021 г. ... в  12-и клас, специалност "Икономика и мениджмънт" в ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" Видин, се класира на четвърто  място в Националното състезание по икономикс, организирано от  Асоциацията на икономическите училища. Състезанието е било ...
УНСС подписа договор за сътрудничество с БТА 16.2.2021 г. ... „Знание“ и „Икономика“ да бъдат издигнати като статут в агенцията“, подчерта Кирил Вълчев. Подписите си под споразуменията сложиха  Кирил Вълчев – генерален директор на БТА, проф. дфн Атанас Герджиков – ...
Студенти от УНСС получиха сертификати за проведен стаж в Народното събрание 13.2.2021 г. ... „Право“; „Икономика“; „Администрация и управление“; „Социология“ и „Политически науки“. През изминалите две седмици студентите бяха в Народното събрание. От понеделник те преминават на стаж в КПКОНПИ ...
Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени обръща лице към предизвикателството COVID-19 12.2.2021 г. ... на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството COVID-19“ се проведе онлайн в платформата MS Teams на 12 февруари 2021 г. Събитието се организира от Финансово-счетоводния факултет на УНСС под патронажа на ректора ...
Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 година 13.2.2021 г. ... на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството COVID-19“. Конференцията е авторитетен университетски форум, който традиционно се организира под патронажа на ректора на Университета за национално и световно ...
Институт по икономика и политики към УНСС: Рецесията в Еврозоната ще е значително по-голяма отколкото при Световната финансова криза от 2008-2009 г. 12.2.2021 г. ... последния доклад на Института по икономика и политики към УНСС с директор доц. д-р Петър Чобанов, бивш министър на финансите. Доц. д-р Петър Чобанов  Балансите на ЕЦБ и Федералния резерв се увеличиха рязко през годината, в резултат на ...
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Макроикономика“, „Икономика“ и „Икономика с преподаване на английски език“ , ОКС „Бакалавър“ – редовно и дистанционно обучение през м.03.2021г. 12.2.2021 г. ... изпит за специалности "Макроикономика", "Икономика", "Икономика с преподаване на английски език" ще се проведе на 19.03.2021г. от 10.00 часа като присъствен изпит - съгласно Заповед №183/28.01.2021г. и Заповед №290/11.02.2021г. на ректора на УНСС. Държавният ...
Факултет "Икономика на инфраструктурата" организира десета научна конференция за студенти и докторанти 11.2.2021 г. ... "Икономика на инфраструктурата" организира десето издание на научната конференция за студенти и докторанти "Инфраструктура: бизнес и комуникации". Конференцията ще се проведе на 21 април 2021 г. онлайн, а в нея могат да се включат всички настоящи студенти в ...
Важнa информация за магистърски защити и държавни изпити на 25.02.2021 г. 11.2.2021 г. ... и журналистика"  и "Медия икономика", които ще се явят на държавен изпит на 25 февруари 2021 година от 09.00 ч., в  периода от 15 февруари до 19 февруари 2021 година трябва да посетят инспекторката на специалностите в отдел "Студенти - Бакалавър" г-жа ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... в направление „Икономика“ във всичките 33 специалности на УНСС. Тя изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех. Участници в шестото Национално състезание в Тестовия център на УНСС В Националното състезание по ...
Националното състезание по икономикс на Асоциацията на икономическите училища за шести пореден път събра младите таланти на България 6.2.2021 г. ... в направление „Икономика“ във всичките 33 специалности на УНСС. Тя изрази увереност в подготовката на състезателите и им пожела успех. Участници в шестото Национално състезание в Тестовия център на УНСС В Националното ...
13 години #unwemedia! 6.2.2021 г. ... и магистри в специалността "Икономика на масмедиите". През 2004 г. са приети първите студенти в специалност "Журналистика и масмедии", която през 2008 г. е преименувана на "Медии и журналистика". В момента катедрата развива шест специалности от всички степени на ...
Защита на албански докторант, обучаван по програма на Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране” на английски език 5.2.2021 г. ... of Tirana), Факултет по икономика и агробизнес (Faculty of Economy and Agro Business). Бакалавърската й степен е по „Икономика и селскостопански политики“ (Economy and Agricultural Policies), а магистърската – по „Икономика и развитие ...
Доц. д-р Михаил Мусов: Предстои много работа, но вярвам, че заедно ще направим голяма крачка напред 4.2.2021 г. ... . От 2010 г. има докторска степен по икономика, придобита с дисертационен труд в областта на управленското счетоводство. Води лекции и семинарни занятия по дисциплините „Principles of Accounting“, „Fundamentals of Cost and Management Accounting“, ...
УНСС присъди „Доктор хонорис кауза“ на управляващия директор на Международния валутен фонд доцент д-р Кристалина Георгиева 5.2.2021 г. ... и визионер в развитието на световната икономика и стабилизиране на финансовите институции, на човешкия капитал и на социалните промени, насочени към подобряване живота на хората, за голямата практическа стойност на нейните академични и научни постижения в областта на ...
Студенти от УНСС на стаж в антикорупционната комисия на Народното събрание 2.2.2021 г. ... „Право“/ „Икономика“/ „Администрация и управление“/ „Социология“ и „Политически науки“. „Вярвам, че тези две седмици в парламента ще ви бъдат не само интересни, но и от пряка полза, ще ви донесат опит, ...
Споразумение за сътрудничество между УНСС и БАН (ИЕЕС) 29.1.2021 г. ... сътрудничество на факултет "Икономика на инфраструктурата" и координатор на споразумението (на снимката долу). УНСС и БАН (ИЕЕС) ще обединяват усилията си за осъществяване на съвместна дейност и сътрудничество в научноизследователската, ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс ...
Четвърти форум за устойчиво развитие на българската филмова индустрия 22.1.2021 г. ... продуценти и Обсерватория по икономика на културата. Целта на дискусията бе да се намери най-добрия път за ефективно и ефикасно управление и финансиране на българската филмова индустрия – през призмата на европейските политики и практики, което от своя страна да ...
Новата година стартира с работна среща с нашите партньори от ГОПЕТ Транс 22.1.2021 г. ... на студентите от специалност „Икономика на транспорта и енергетиката“ беше проведена работна среща между преподаватели от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ и г-жа Ирина Станчева, Мениджър „Човешки ресурси“ в ГОПЕТ Транс ...
Нови условия за прием в УНСС - #ТвоятУниверситет 25.1.2021 г. ... или английски език: „Икономика“; „Администрация и управление“; „Политически науки“; „Социология, антропология и науки за културата“; „Обществени комуникации и информационни науки“; „Право“ ...
Държавните изпити и магистърски защити през февруари ще се проведат присъствено 18.1.2021 г. ... и специалност „Медия икономика“ за ОКС “бакалавър” /втора поправителна сесия/. На 25.02.2021 година  от 10.00 ч. ще се проведе защита на магистърски тези (присъствено, съгласно заповед на ректора на ...
You Tube канал на катедра "Икономика на туризма" 13.1.2021 г. ... "Икономика на туризма", създаде You Tube канал, за всички студенти и преподаватели. You Tube канал: https://www.youtube ...
Държавен изпит през месец март 12.3.2021 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 29.03.2021 г. от 10.00 ч ...
Колективна монография "Завръщащите се мигранти" 21.12.2020 г. ... на множество научни дисциплини – икономика, социология, политология, антропология, психология, право, демография, статистика, география и други[1]. Например макро перспективата се възприема както от някои влиятелни икономически миграционни концепции – ...
Трето издание на националния научен форум „Бизнесът в 21 век“ 19.12.2020 г. ... , проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова - „Икономика на природните ресурси“; доц. д-р Георги Забунов - „Недвижима собственост“, и доц. д-р Спас Ставрев - „Физическо възпитание и спорт“. Участниците и гостите бяха приветствани и от организаторите: доц. ...
Годишна научна сесия на УНСС 2020 18.12.2020 г. ... и финансовото състояние на икономиката с възможност за ранно предупреждение за дисбаланси и кризи“ с ръководител: доц. д-р Виктор Йоцов; „Ефекти от либерализацията на електроенергийния пазар в България“ с ръководител гл.ас. д-р Марин Маринов; ...
Aс. д-р Маргарита Петкова е един от победителите на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 5.1.2021 г. ... УНСС: В направление „Глобална икономика и/или международни финанси“ наградена е Камелия Пенкова, докторант в катедра „Финанси“, УНСС, за разработката й на тема: „Интернационализацията на китайската валута ренминби – политики и ...
Нашият университет е големият победител на деветите годишни награди в академичния конкурс „Д-р Иванка Петкова“ 14.12.2020 г. ... . В направление „Глобална икономика и/или международни финанси“ е наградена  Камелия Пенкова, докторантка в катедра „Финанси“, за разработката й на тема: „Интернационализацията на китайската валута ренминби – политики и ...
Сборникът от научната конференция на катедра "МИО и бизнес" през 2018 г. е индексиран в CEEOL 5.1.2021 г. ... предприемачество в кръговата икономика на ЕС след присъединяването на България", автор: Ивет Тилева https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=914365 "Реалност 5.0 – ЕС и България в търсене на подходи за ефективна регионална политика", автор: Кристина ...
Резултати от проведено извънпленарно заседание на ОС на факултет "Икономика на инфраструктурата" 3.12.2020 г. ... НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА“   Д О К Л А Д   от проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева Председател на Комисията по изборите на Общото събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“   УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО ...
Първи виртуални Дни на кариерата 2.12.2020 г. ... , които активно подбират кадри в секторите икономика, финанси, маркетинг, човешки ресурси и обслужване на клиенти, събра Денят на кариерата 2020. Тази година за първи път той се проведе виртуално и в рамките на един ден. Форумът се организира за единадесета поредна година от JobTiger ...
Гост лекция на Консула по икономическите въпроси на България в Германия 8.12.2020 г. ... обучението им по дисциплината „Европейска икономика“. Лекцията му на тема "Цели, особености и примери от практиката на външноикономическата политика" беше продължение на срещата с г-н Йонков преди месец, когато той беше ментор в решаването на практически казус, по който ...
Маркетинг в действие с А1 България 24.1.2021 г. ... от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се превръщат в продукти и как тези продукти се налагат на пазара. Разгледан бе целият процес по пускане на нов продукт ...
Лекция на г-н Стефан Йонков, консул по икономическите въпроси на България в Германия 8.3.2021 г. ... обучението им по дисциплината „Европейска икономика“. В лекцията си г-н Йонков, който е възпитаник на катедра „МИО и бизнес“, представи предизвикателствата на професията на външнотърговския представител, неговите функции, задачи и необходими качества, както ...
Маркетинг в действие с А1 България 1.12.2020 г. ... от професионалните направления „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика, комуникации и иконометрия“, за да разкажат как идеите се превръщат в продукти и как тези продукти се налагат на пазара. Разгледан бе целият процес по пускане на ...
Първа среща със студентите в дуалната бакалавърска специалност „Икономикс“ между УНСС и Tianjin Foreign Studies University 30.11.2020 г. ... 57 бакалавърски програми в седем факултета: Икономика, Управление, Право, Образование, Литература, Изкуство и Инженерни науки. Университет разполага с два кампуса – Wudadao campus и the Binhai campus, разположени на площ от над 464 хил. кв.м. Мотото на TFSU е „За глобално ...
Официална церемония "Студент на годината 2020" 2.2.2021 г. ... спечели Валери Коничева от специалност „Икономика с преподаване на английски език“. Победителката сподели, че е щастлива от избора си да учи в УНСС. Смятам, че трябва да градим своето бъдеще тук и да показваме България на световната сцена като държава, в която има млади, мотивирани ...
Поздравителните адреси до юбилейната научно-практическа конференция на катедра „ЧЕПЛ“ бяха връчени на ректора 27.11.2020 г. ... Бакалова, декан на факултет „Международна икономика и политика“, и доц. д-р Блага Благоева, ръководител катедра „Политология”, на ръководителите на катедри в СУ доц. д-р Татяна Пантева - „Испанистика и португалистика”, доц. д-р Ал.Главанакова - ...
Mеждународна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 8.12.2020 г. ... практики“, организирана от катедра „Икономика на търговията“. Конференцията се проведе под патронажа на ректора на УНСС  проф. д-р Димитър Димитров  и е част от събитията, посветени на 100 годишния юбилей на УНСС. Конференцията бе открита от ръководителя на катедра ...
Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 24.11.2020 г. ... конференция, организирана от катедра „Икономика на търговията“, която се проведе на 20 ноември т.г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100- годишния юбилей на УНСС. Форумът беше открит от ръководителя на катедра ...
Международна научна конференция „Търговията в съвременния свят – тенденции и добри практики“ 8.3.2021 г. ... конференция, организирана от катедра „Икономика на търговията“, която се проведе на 20 ноември т.г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и е част от събитията, посветени на 100- годишния юбилей на УНСС. Форумът беше открит от ръководителя на катедра ...
Шеста научна конференция „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... на стопанствата, иновациите, кръговата икономика и зелените модели на управление, корпоративната социална отговорност. Сред участниците бяха представители на УНСС, ИУ - Варна, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и НБУ ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 20.11.2020 г. ... и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, поздрави бъдещите журналисти и комуникационни специалисти с кратко слово от обновеното телевизионно студио на УНСС, което разполага с ...
Катедра „Медии и обществени комуникации“ организира първата си онлайн церемония за дипломиране 19.11.2020 г. ... „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“. Доц. д-р Стела Ангова, ръководител на катедра „Медии и обществени комуникации“, поздрави бъдещите журналисти и комуникационни специалисти с кратко слово от обновеното телевизионно студио на УНСС, което разполага с ...
Шеста научна конференция на тема „Икономически предизвикателства: криза, шокове, преструктуриране, политики“ 20.11.2020 г. ... трансформация на стопанствата, иновациите, кръговата икономика и зелените модели на управление, корпоративната социална отговорност. Сред участниците бяха представители на УНСС, Икономическия университет – Варна, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Великотърновския университет ...
УНСС и Шанхайският университет „Джао Тонг“ със съвместен научен форум 19.11.2020 г. ... сътрудничество на факултет „Международна икономика и политика“, и доц. д-р Антонина Хабова – научен секретар на катедра „Международни отношения“ ...
Пета национална научна конференция по политическа икономия 19.11.2020 г. ... икономия и бъдещето на световната икономика” беше темата на Петата национална научна конференция по политическа икономия, която продължава традицията на катедра „Политическа икономия“ за ежегодно организиране на научни форуми. Събитието, проведено онлайн в платформата ...
Студентите от специалност „МИО“, трети курс участваха в решаването на практически казус с Консула по икономическите въпроси на България в Германия 18.11.2020 г. ... 18 ноември гост в упражненията по „Европейска икономика“ на студентите от МИО, III-ти курс, беше г-н Стефан Йонков, консул по икономическите въпроси на България в Германия и Ръководител на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен. Повод за включването му беше казусът, по който ...
Катедра „ЧЕПЛ” проведе в хибриден формат, с помощта на платформата MS Teams, юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100г чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 12.4.2021 г. ... – бъдещи професионалисти в областта на икономиката и бизнеса, на международните отношения и дипломацията. Тя подчерта благоприятните тенденции в академичното израстване на колегията от „ЧЕПЛ”, която в последните години качествено промени своя облик от преимуществено ...
Учени и експерти обсъдиха на национална работна среща Общата селскостопанска политика на ЕС след 2020 г. 11.11.2020 г. ... „Икономика на природните ресурси“ и Сдружението за териториален просперитет (СТЕП) организираха и проведоха на 10 ноември т.г. национална работна среща на тема „ОСП след 2020 г.: новата зелена архитектура, еко-схеми и биоразнообразие. По какъв начин учените и науката могат да ...
Проф. д-р Владя Борисова: Трябва да помогнем националната икономика да се развие в иновативна 9.11.2020 г. ... решения за бизнеса, държавното управление и икономиката. С Постановление на Министерски съвет от 29 октомври 2020 г. „Институт по творчески индустрии и бизнес“ се преименува в „Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер“.    - Какво наложи ...
Международна научна конференция "ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО" 4.11.2020 г. ... Бакалова, Декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС и доц. д-р Елена Симеонова, Заместник-декан на факултет “Международна икономика и политика”, УНСС ...
Ръководителят на Службата по търговско-икономическите въпроси в Мюнхен гостува на студентите в специалност МИО 4.11.2020 г. ... Катедра, беше гост в лекцията по „Европейска икономика“ на студентите в специалност МИО. Г-н Йонков се включи онлайн от Мюнхен, за да се представи като ментор на практическия казус, който студентите от специалност МИО ще разработят с негова помощ и преподавателите си по дисциплината проф. ...
СТУДЕНТСКО СЪСТЕЗАНИЕ „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ТРИНАДЕСЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО“ 4.11.2020 г. ... теми, които имат индиректна връзка с европейската икономика. До 10 октомври 2020 г. трябва да изпратите своята презентация на посочените имейли. Състезанието ще се проведе на 16 октомври 2020 г. от 14,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС Победителите получават парични награди ...
Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева 4.11.2020 г. ... първия декан на факултет „Международна икономика и политика“, изключителен ръководител, учен и преподавател, тя завинаги остава сред бележитите имена, на които УНСС дължи успехите и международния си авторитет. Проф. Каракашева беше пионер в изследванията на европейската общност ...
Катедра „МИО и бизнес“ предлага две съвместни магистърски програми с престижни чуждестранни университети 4.11.2020 г. ... получават дипломи в професионално направление „Икономика“ – „Международен бизнес“ и по „Публична администрация“. Разработва се обща дипломна работа с УНСС в края на обучението. Магистърската програма е от 4 семестъра. През първите два студентите се обучават в УНСС ...
Институтът по икономика и политики на УНСС стана партньор на Института за приложна икономика и глобално здраве, ръководен от проф. Стив Ханке 5.11.2020 г. ... по икономика и политики (ИИП) на УНСС вече е партньор на основания и ръководен от проф. Стив Ханке Институт за приложна икономика и глобално здраве към Университета „Джонс Хопкинс“ в Балтимор. Световноизвестният американски икономист, който е един от бащите на валутния борд у нас, ...
Катедра „ЧЕПЛ“ проведе в хибриден формат юбилейната си научно-практическа конференция под надслов „100 години чуждоезиково обучение в УНСС - с поглед към бъдещето" 4.11.2020 г. ... – бъдещи професионалисти в областта на икономиката и бизнеса, на международните отношения и дипломацията. Тя подчерта благоприятните тенденции в академичното израстване на колегията от „ЧЕПЛ”, която в последните години качествено промени своя облик от преимуществено ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 3.11.2020 г. ... д-р Христина Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, откри юбилейната научна конференция „Транспортна свързаност 2020“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, посветена на 70 години от създаването на катедрата и специалността ...
Катедра „Политология“ отбеляза своята 30-годишнина с юбилейна международна научна конференция 30.10.2020 г. ... , декан на факултет „Международна икономика и политика“ (на снимката долу).  - 30 години е една прекрасна възраст, в която все по-активно започват да се развиват нещата, да има енергия и ентусиазъм. Надявам се да сме здрави и още дълги години да работим заедно ...
Юбилейна научна конференция "Транспортна свързаност 2020" 30.10.2020 г. ... Николова, ръководител на катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“, откри юбилейната научна конференция „Транспортна свързаност 2020“ под патронажа на ректора проф. д-р Димитър Димитров, посветена на 70 години от създаването на катедрата и ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 27.10.2020 г. ... , „Финанси“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Икономика на природните ресурси“, „Икономика на транспорта и енергетиката“. За докторантите беше организиран семинар на тема: „Разработване и публикуване на статии и ...
Конференция на млади предприемачи представи успехите на възпитаници на специалност „Предприемачество“ на УНСС 26.10.2020 г. ... Нина Цанева, съветник на министъра на икономиката, г-н Васил Караиванов, председател на УС на София Тех Парк, г-н Цън Цон, предприемач и управител на Тераленд Груп, г-жа Ирина Белева, старши съветник на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие и бивш генерален консул на ...
Втора международна научна конференция „Индустриален растеж 2020“ 26.10.2020 г. ... , „Финанси“, „Икономика на недвижимата собственост“, „Икономика на природните ресурси“, „Икономика на транспорта и енергетиката“. За докторантите беше организиран семинар на тема: „Разработване и публикуване на статии и ...
Ректорът проф. Димитров: Подписахме споразумение между най-големия университет и най-голямата работодателска организация 23.10.2020 г. ... и насочено към нуждите на българската икономика. Убеден съм, че ползотворното партньорство между КРИБ и УНСС ще продължи и че заедно ще преодоляваме изпитанието пред българската икономика.“ Ректорът проф. Димитър Димитров връчи юбилейни плакети „100 години ...
Успешен старт на обучението на служители на EVN България в магистърска програма по "Енергиен бизнес" 22.10.2020 г. ... 10.10.2020 г. катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в Образователно – квалификационна степен „Магистър“. Магистърската ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 19.10.2020 г. ... октомври 2020 14:04 Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри на 10 октомври т.г. учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е ...
Деветнадесета международна научна конференция „Членството на България в ЕС: 13 години по-късно“ 17.10.2020 г. ... на Съюза – политики, икономика, вътрешен пазар, търговия, иновации и др. Официални приветствия отправиха ръководствата на университета, факултета и катедрата, както г-н Драгомир Стойнев, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските ...
Международна конференция „България в Еврозоната – възможности и предизвикателства“ 16.10.2020 г. ... ще настъпят в българското общество и икономика след въвеждане на еврото. Тя подчерта необходимостта от по-широка осведоменост на обществото и изрази увереност, че конференцията ще отвори още повече вратата към анализа на актуалната проблематика. Г-жа Йотова благодари на ...
Официално беше даден старт на магистърската програма „Енергиен бизнес“ за служители на EVN България 16.10.2020 г. ... „Икономика на транспорта и енергетиката“ в партньорство с EVN България откри на 10 октомври т.г. учебната година за група от 12 студенти от специалност „Енергиен бизнес“ в ОКС „магистър“. Магистърската програма е специално разработена и съобразена с ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 13.10.2020 г. ... и журналистика“ и „Медия икономика“ в стажа участват студенти от поднаправление „Икономика и инфраструктура”. Eдин от участниците в тв академията - Методи Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега ...
Предай нататък: Маркетинг от възпитаници за студенти 13.10.2020 г. ... студенти от професионално направление „Икономика и инфраструктура“ и „Приложна информатика,комуникации и иконометрия“, водени от гл. ас. д-р Борислава Стоименова, възпитаниците разказаха за своя път от университетската скамейка до създаването на собствената ...
40 студенти от УНСС се включиха в телевизионната академия на БНТ 11.10.2020 г. ... и журналистика“ и „Медия икономика“ в стажа участват студенти от поднаправление „Икономика и инфраструктура”. Eдин от участниците в тв академията - Методи Георгиев, е бакалавър по медии и журналистика на УНСС, сега учи магистратура ...
Сертификати за участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти 30.9.2020 г. ... . д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, се обърна към участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти. Доц. д-р Силвия Терезова В зала „Тържествена“ тя връчи сертификати на ...
Сертификати за участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти 29.9.2020 г. ... . д-р Силвия Терезова, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, се обърна към участниците в първата онлайн Международна научна конференция за студенти и докторанти. Доц. д-р Силвия Терезова В зала „Тържествена“ тя връчи сертификати на ...
Юбилейна международна научна конференция „Туризмът – отвъд очакванията“ 25.9.2020 г. ... , организирана от катедра „Икономика на туризма“ и посветена на 100-годишнината на УНСС и 30-годишнината на катедрата. Проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, прочете поздравителен адрес ...
Сертификати за завършилите курса по китайски език 25.9.2020 г. ... за нова бакалавърска специалност по икономика с Tianjin Foreign Studies University, предназначена за китайски студенти“, посочи проф. Раковска. Проф. д-р Мирослава Раковска Доц. Михаил Мусов, главен секретар по международно сътрудничество и организатор на ...
Тържествено беше открита новата учебна година в РЦДО Хасково 12.5.2021 г. ... , „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще ...
Тържествено беше открита и новата учебна година в РЦДО – Хасково 18.9.2020 г. ... , „Счетоводство и контрол“ и „Икономика“, и в ОКС „магистър“ в специалностите „Счетоводство и контрол“, „Бизнес администрация“ и „Икономика на човешките ресурси“. Проф. Миронова съобщи, че за първи път в страната УНСС ще ...
Защита на дипломни работи през месец октомври 14.9.2020 г. ... ЗА ВСИЧКИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИСЪСТВЕНО на 05.10.2020 г. от 13.30 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 18.09.2020 г. Необходими документи: копие на първата страница ...
Държавен изпит през месец септември 14.9.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРИСЪСТВЕНО на 21.09.2020 г. от 10.00 ч. В ЗАЛА 2112. Изпитът ще се проведе писмено, като се развият два въпроса от конспекта ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г.-инструкции 2.7.2020 г. ... отнасящ се за специалностите и направленията: Икономика с чуждоезиково обучение,  Икономика и управление с преподаване на английски език, Икономика с преподаване на английски език, Икономика на туризма, Икономика на туризма с преподаване на английски език, Администрация и управление с ...
УНСС на страниците на испанското дигитално списание Espiral 2.7.2020 г. ... своята катедра, факултет „Международна икономика и политика”, другите катедри в него - „Международни икономически отношения и бизнес”, „Международни отношения” и „Политология”, бакалавърските и магистърските специалности, които те предлагат ...
Държавни изпити по чужд език - м.юли 2020г. 23.6.2020 г. ... Икономика с чуждоезиково обучение, Туризъм, Интелектуална собственост, МИО Писмен    - 06.07.2020 г.          -    10.00 ч.   І ЕЗИК      ...
Кръгла маса „Макроикономика, бизнес среда и финанси“ 28.7.2020 г. ... , бизнес среда и финанси“ беше темата на онлайн кръглата маса, организирана от Института по икономика и политики и посветена на едновековния юбилей на УНСС. Във форума, проведен на 14 май т.г., участваха изтъкнати представители на академичните ...
Ректорът и икономическият министър откриха първото заседание на Експертния консултативен съвет към Министерството на икономиката 6.6.2020 г. ... съвет към Министерството на икономиката, което беше открито от министър Емил Караниколов. На него присъстваха представители на УНСС и на икономическото ведомство, както и второстепенни разпоредители към министерството. Преди заседанието проф. Димитров връчи на ...
Резултати от втори кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 5.6.2020 г. ... „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”: 1. Александър Пламенов Ганчев 2. Алекс Цветомиров Иванов 3. Димитър Димитров ...
Информация за условните изпити 2.6.2020 г. ... ИЗПИТИ НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“   ДИСЦИПЛИНА СЕМЕСТЪР НА ИЗУЧАВАНЕ 1.Основи на туризма 5 2.Хотелиерство и ресторантьорство 5 3.Международен туризъм 3 4.Икономика на ...
Меморандум за разбирателство между УНСС и PRS GROUP 29.5.2020 г. ... на факултет „Международна икономика и политика“, по чиято инициатива и предварителна подготовка беше сключен меморандумът. На 27 май се проведе първата работна среща в онлайн формат, в която участваха ректорът проф. д-р Димитър Димитров, изпълнителният ...
Професор от УНСС участва във форум на ASECU на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” 25.5.2020 г. ... и директор на Института по икономика и политики, участва в Първата телеконференция на тема „Системните кризи, предизвикани от съвременната пандемия, и прогресивни начини за изход от тях” (“Systemic Crises triggered by contemporary Pandemia and ...
Създава се Съвместен консултативен съвет на УНСС и Министерството на икономиката 12.5.2020 г. ... на Съвместен консултативен съвет по икономика с участието на представители на УНСС и на Министерството на икономиката обсъдиха на среща на 11 май т.г. ректорът проф. д-р Димитър Димитров и икономическият министър Емил Караниколов, който е възпитаник на нашия университет. ...
Защита на дипломни работи през месец юли 8.6.2020 г. ... специалности на катедра „Икономика на туризма”, редовна и дистанционна форма на обучение, ще се проведе на 02.07.2020 г. от 13.00 ч., ОНЛАЙН чрез системата Microsoft Teams. Влизането в системата MS Teams на всеки студент се осъществява с неговата поща с ...
Студенти и докторанти от катедра „Логистика и вериги на доставките“ взеха участие в Девета международна научна конференция „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ 27.4.2020 г. ... конференция на факултет „Икономика на инфраструктурата“, която за първи път се проведе онлайн.        Участието на катедра „Логистика и вериги на доставките“ в деветото издание на международната научна ...
Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 15.4.2020 г. ... „Социология” и „Икономика”, поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси”, специалност „Икономическа социология и психология”: Анна Радославова Моллова Велислава Валериева Иванова Владимира Ангелова ...
Студентският съвет проведе първото по рода си онлайн обучение 23.6.2020 г. ... на пандемията върху цялата икономика, банките, инвестициите, различните сегментите на пазара на труда и как това се отразява върху имотния пазар. Според собственика на iBrokers пандемията все още не оказва чак толкова голямо влияние върху пазара на недвижими ...
Ректорът се срещна с новото ръководство на НПСС 9.3.2020 г. ... професионалните направления „Икономика“ и „Администрация и управление“. Председателят на НПСС увери, че ще настоява МОН да даде отговор на този въпрос. Заместник-ректорът доц. д-р Цветана Стоянова „Надявам се срещи като ...
Наши студенти от специалност „Икономика на туризма“ по стъпките на опълченците 4.3.2020 г. ... студентите от специалност „Икономика на туризма“ като част от празничните шествия по случай Трети март - националния празник на България. Те се включиха и в проявите по повод 142 години от Освобождението на връх Шипка (на снимките долу) ...
„Опълченците“ от специалност „Икономика на туризма“, УНСС 4.3.2020 г. ... от специалност „Икономика на туризма“, УНСС Пътят на опълченците изминаха студентите от специалност „Икономика на туризма“ като част от празничните шествия по случай националния празник на Република България – 03.03.2020. Те ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... на завръщащите се върху българската икономика и общество; институционален контекст, правна рамка и политики за миграция на връщането и реинтеграция на завръщащите се. /По време на форума/ /Част от участниците в конференцията/ Представените по време на ...
Международна научна конференция „Завръщащите се мигранти: европейски и български перспективи“ 2.3.2020 г. ... на завръщащите се върху българската икономика и общество; институционален контекст, правна рамка и политики за миграция на връщането и реинтеграция на завръщащите се. По време на форума Участници в конференцията Представените ...
Професор от УНСС преизбран за вицепрезидент на HELICAS 25.2.2020 г. ... и директор на Института по икономика и политики, беше преизбран на 31 януари т.г. за вицепрезидент на Европейската група за териториално сътрудничество HELICAS от четвъртото общо събрание на Групата, което се проведе на 31 януари т.г. в Солун. (Проф. Статев е ...
ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика» 21.2.2020 г. ... си, факултет «Международна икономика и политика» кани студенти, преподаватели и приятели да представят креативни и оригинални идеи за ЛОГО НА ФАКУЛТЕТА. Очакваме креативни идеи, които да отразяват спецификата на нашия факултет, както и принадлежността му ...
Излезна сборникът от международната факултетна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism" 21.2.2020 г. ... Particularism", организирана от факултет "Международна икономика и политика" и Българската асоциация за политически науки ...
24 часа: УНСС отбеляза 100 г. катедра “Счетоводство” 21.2.2020 г. ... , пред които е поставена българската икономика. Това каза председателят на Сметната палата Цветан Цветков, възпитаник на катедрата в УНСС, на тържество по случай 100-годишнината от създаването й.  Прочетете цялата ...
Юбилейна международна научна конференция, посветена на 100-годишнината на катедра „Счетоводство и анализ" 21.2.2020 г. ... и статистика" и факултет „Международна икономика и политика“. Катедрата беше поздравена и от Висшето училище по застраховане и финанси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, Института на професионалните счетоводители в България, Националната търговско-банкова гимназия, ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... за кандидатстване в УНСС за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси” (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“) за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. в зависимост от това дали са в ХІІ или ХІ клас. Връчването на сертификатите на победителите в ...
Рекорден брой участници в Националното състезание по икономикс 15.2.2020 г. ... и световно стопанство за поднаправление „Икономика, общество и човешки ресурси” (специалности „Макроикономика“ и „Икономика“) за учебната 2020/2021 г. и 2021/2022 г. в зависимост от това дали са в ХІІ или ХІ клас. Връчването на сертификатите на победителите в ...
Сертификати за отличниците от Националното състезание за есе на чужд език в областта на МИО 6.2.2020 г. ... Желев, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ (на снимката долу). За нас ще бъде чест да бъдем ваши преподаватели. Икономическата и финансовата проблематика е много динамична в съвременния свят. Вие ще чертаете характеристиките на международните икономически ...
Награждаване на отличниците в националния конкурс за написване на есе на чужд език 5.2.2020 г. ... език на тема „Бъдещето на България в глобалната икономика“. Със сертификати за отлично представяне и прием в специалност „МИО и бизнес“ в учебната 2020/2021 г. бяха наградени: - Виолета Златкова, ученичка в Частна езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“, гр. ...
Tрета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество" 3.2.2020 г. ... индустрия 4.0, логистика и транспорт; кръгова икономика и климатични промени; международни стратегии и проекти за регионално развитие; трансгранично сътрудничество.                                       ...
Представяне на социално-икономически анализ на развитието на селските райони и напредък по дебата за ОСП 2021 - 2027 26.1.2020 г. ... в достиженията на науката, държавното управление и икономиката. Светът е изправен пред огромно предизвикателство как да продължим да живеем, опазвайки околната среда, как да живеем в хармония и къде е баланса във всички необходимости. Като възпитаник на университета знам – оттук могат да излязат и ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 24.1.2020 г. ... „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ да се запознаят с реални проблемни казуси от медиите. Колегите се включваха с голям интерес в обсъждането им. Надявам се, че са успели да изградят професионален рефлекс, който да им помогне в тяхната работа като журналисти и специалисти по ...
УНСС, УНИЦЕФ и АЕЖ ще работят заедно за етичното отразяване на деца в медиите 23.1.2020 г. ... „Медии и журналистика“ и „Медия икономика“ да се запознаят с реални проблемни казуси от медиите. Колегите се включваха с голям интерес в обсъждането им. Надявам се, че са успели да изградят професионален рефлекс, който да им помогне в тяхната работа като журналисти и специалисти по ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 21.1.2020 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е разработен от учени от Университета в ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... (АЯР), студенти и преподаватели от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Ядрена сигурност”. Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР, г-н Волфрам Тонхаузер, ръководител на секция „Ядрени договори и закони“ в правния отдел на ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 21.1.2020 г. ... на проф. д-р Христина Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е разработен от учени от Университета в ...
Регионален семинар „Хармонизиране на националното ядрено право с международното право, включително европейското право“ 21.1.2020 г. ... от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, специализация „Ядрена сигурност”. Ст.н.с. д-р Лъчезар Костов, председател на АЯР, г-н Волфрам Тонхаузер, ръководител на секция „Ядрени договори и ...
Публикация на професор от УНСС в доклад на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия 20.1.2020 г. ... Николова от катедра „Икономика на транспорта и енергетиката“ е цитирана в доклад, изготвен за Федералното министерство на образованието и научните изследвания в Германия. Проф. д-р Христина Николова Докладът е разработен от ...
Защита на дипломни работи през месец март 2020 г. 9.1.2020 г. ... НА КАТЕДРА „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА“  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ на 23.03.2020 г. от 10.00 ч. в кабинет 2115. Срокът за подаване на документи в отдел "Студенти - Магистър" е до 09.03.2020 г ...
Държавен изпит през месец март 2020 г. 4.2.2020 г. ... ИЗПИТИ ПО СПЕЦИАЛНОСТИ “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА” и “ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 23.03.2020 г. от 09.00 ч. в зала  2118. Документи в отдел "Студенти – Бакалавър" се подават една ...
Представители на УНСС на посещение в КИЦ - Цариброд 31.12.2019 г. ... най-голямото висше училище по икономика в България, възпитаници на което са видни мениджъри и бизнесмени от световна величина, много министри, депутати и пр. Тези, които желаят да станат мениджъри, счетоводители, финансисти и пр., ще направят добър избор, ако ...
Наш преподавател на 3-месечна специализация в Китай 9.2.2020 г. ... лекции по „Глобална икономика“ за магистри и изследователи от School of International and Public Affairs (SIPA) и Antai College of Economics and Management (АСЕМ). Научният престой бе използван и за договаряне на условията на дуална магистърска ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 16.12.2019 г. ... и „Медия икономика“. Други катедри също могат да се възползват за създаване на кратки видеа и обучение за поведение пред камера. В него ще се създава и аудиовизуално съдържание за университетските медийни платформи ...
Дванадесета годишна научна сесия на УНСС 13.12.2019 г. ... Екатерина Сотирова; „Икономика на знанието и конкурентни предимства на търговията в Република България“ с ръководител доц. д-р Иванка Николова; „INKAMS: Международни продажби и управление на ключови клиенти“ с ръководител доц. д-р ...
Бакалаврите и магистрите от катедра „Логистика и вериги на доставките“ получиха дипломите си 13.12.2019 г. ... Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата". Проф. Димитър Димитров Гост на церемонията беше г-жа Елиза Бакърджиева, мениджър в Луфтханза Техник София и възпитаничка на УНСС, която също поздрави абсолвентите: ...
Обновеното телевизионно студио беше открито 13.12.2019 г. ... и „Медия икономика“. Други катедри също могат да се възползват за създаване на кратки видеа и обучение за поведение пред камера. В него ще се създава и аудиовизуално съдържание за университетските медийни платформи ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... на факултет "Международна икономика и политика" доц. д-р Мария Бакалова. „Продължавайте да търсите себе си и намерете собствената мяра за успех. Надявам се, че връзката ни с вас ще се запази“, обърна се тя към дипломантите. „Чест е за мен ...