Катедра "Икономика на природните ресурси"

Катедра “Икономика на природните ресурси” е приемник и наследник на създадената през 1921 г. към Агрономическия факултет на Софийския университет катедра по “Земеделска икономика”. Неин основател и пръв ръководител е известния български учен и общественик проф. Янаки Моллов.

През повече от 100-годишния период на своето съществуване тя е едно от основните средища на изследователска и преподавателска дейност на няколко поколения научни работници в областта на аграрната икономика в състава на Софийския университет”Климент Охридски”, “Висшия селскостопански институт”-гр. София, а от 1976 г. – във Висшия икономически институт, по-късно прераснал в Университет за национално и световно стопанство.