Катедра "Икономика на природните ресурси"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“.

Научна конференция с международно участие на тема „Иновативно развитие на бизнеса и селските райони“.

28.4.2021 г. 15:11:10 ч.

Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите  „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“

Виртуален ден на отворените врати за бакалавърските специалностите „Аграрен бизнес“ и „Екоикономика“

28.4.2021 г. 15:05:55 ч.

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:  ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА: ИНОВАТИВНО РАЗВИТИЕ НА АГРАРНИЯ БИЗНЕС И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

19.4.2021 г. 18:21:39 ч.

Уебинар на тема "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА В ОТДЕЛ "АГРОБИЗНЕС" НА БАНКА ДСК".

Уебинар на тема "ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАРИЕРА В ОТДЕЛ "АГРОБИЗНЕС" НА БАНКА ДСК".

1.4.2021 г. 10:52:43 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

23.7.2018 г. 09:46:18 ч.

Научно-изследователски проект акцентира върху Общата селскостопанска политика, насърчаваща устойчивост и необходимостта да се адресират гъвкавост, адаптивност и трансформация на селскостопанските системи

Научно-изследователски проект акцентира върху Общата селскостопанска политика, насърчаваща устойчивост и необходимостта да се адресират гъвкавост, адаптивност и трансформация на селскостопанските системи

10.4.2018 г. 13:00:39 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:22:46 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:09:36 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:04:27 ч.

Успешна защита на дисертационен труд

Успешна защита на дисертационен труд

3.7.2017 г. 15:01:10 ч.