Структура

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Величка Спасова

Телефон: (02) 8195 292
Кабинет: 3054

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Анита Грозданова
Форма на обучение: редовно
Благовест Благоев
Форма на обучение: редовно
Веселина Мирчева
Форма на обучение: редовно
Димитринка Ценова
Форма на обучение: редовно
Дина Цоневска
Форма на обучение: редовно
Елена Ананиева
Форма на обучение: редовно
Ивайло Цолов
Форма на обучение: редовно
Мариана Ганева
Форма на обучение: редовно
Надежда Милушева
Форма на обучение: редовно
Надя Парпулова-Ашуърт
Форма на обучение: редовно
Николай Николов
Форма на обучение: редовно
Петко Трухчев
Форма на обучение: редовно
Петър Гаджев
Форма на обучение: редовно
Ралица Зотова
Форма на обучение: редовно
Севастиян Ставриев
Форма на обучение: редовно
Адалберт Миланов
Форма на обучение: задочно
Андрей Петков
Форма на обучение: задочно
Ася Цонкова
Форма на обучение: задочно
Боряна Колева
Форма на обучение: задочно
Васил Христов
Форма на обучение: задочно
Виктор Ставрев
Форма на обучение: задочно
Димитър Гарчев
Форма на обучение: задочно
Иван Господинов
Форма на обучение: задочно
Мариана Дамянова
Форма на обучение: задочно
Сандра Апостолова
Форма на обучение: задочно
Екатерина Савова
Форма на обучение: самостоятелно
Пламен Пешаров
Форма на обучение: самостоятелно