Катедра "Публична администрация"

Обновено: сряда, 19 юни 2019 11:27

Защитили PhD

 

 

 

 

Докторант

Тема

Научен ръководител

2011

Веряна Боева

Целеви форми на съвременно партньорство на български технически висши училища 

доц.д-р Люба Михалкова 

2012

Боряна Горанова

Реформите в системата на здравеопазването на Германия и възможности за прилагане на опита й в България

проф.д-р Евгения Делчева

2012

Калин Боянов

Факторна обусловеност на мотивацията на учителя в професионалните гимназии по икономика в България

доц.д-р Поля Кацамунска

2013

Атанас Паскалев

Предприемачеството като допълнителен източник за финансиране на средното професионално училище

доц.д-р Поля Кацамунска

2014

Таня Александрова - Кисова

Подобряването на качеството на заетост в културния сектор

доц.д-р Александър Вълков

2014

Владимир Вълков

Насоки за подобряване на социалното осигуряване в условията на демографски промени в България

доц.д-р Поля Кацамунска

2015

Виолета Тончева – Златкова

Институционална координация при валидиране на резултати от неформално обучение

доц.д-р Деница Горчилова

2015

Ради Куртев

Роля на неправителствения сектор при прилагането на европейски образователни политики

доц.д-р Деница Горчилова

2015

Ралица Велева

Интегриране на формите за учене през целия живот: публични политики и инструменти

доц.д-р Евгения Пенкова

2016

Румина Вълкова

Трансформация на културно-просветните функции на читалищата

доц. д.н. Лучиян Милков

2016

Стефан Петков

Взаимодействие между системите за оценка на трудовото изпълнение и трудовото възнаграждение в българската държавна администрация

проф. д-р Цветка Стоенчева

2018

Виолета Джукелова

Усъвършенстване на компетентностен модел за управление на проекти в държавната администрация

доц.д-р Татяна Даскалова

2019

Ясен Цветков

Взаимодействие на публичните институции при управление на кризи (на примера на Столична община)

доц. д.н. Лучиян Ангелов Милков