Катедра "Публична администрация"

Работата на катедра "Публична администрация", в т.ч. преподаватели и административен секретар преминава в дистанционен режим за периода от 16.03 до 24.05.2020 г. Можете да се свържете с нас чрез електронните пощи. Вж ТУК!