Катедра "Публична администрация"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Успешна защита на дисертационен труд “Оптимизиране на функционалното взаимодействие между органите на централната и местната изпълнителна власт”

Успешна защита на дисертационен труд “Оптимизиране на функционалното взаимодействие между органите на централната и местната изпълнителна власт”

21.12.2020 г. 00:00:00 ч.

Проектът на нашата докторантка Светлана Съботинова беше отличен в конкурса на в. "Капитал" - "Иновации и добри практики в здравеопазването"

Проектът на нашата докторантка Светлана Съботинова беше отличен в конкурса на в. "Капитал" - "Иновации и добри практики в здравеопазването"

3.12.2020 г. 19:40:16 ч.

Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“

Седма есенна академия „Администрация и управление: професии с хоризонт 2030“

15.11.2020 г. 15:05:06 ч.

Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“

Трета про боно работилница „Бъди генератор на идеи за организации с кауза“

16.7.2020 г. 00:00:00 ч.

Успешна защита на дисертационен труд "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

Успешна защита на дисертационен труд "Алтернативен подход за управление и оценка на публични програми"

13.6.2020 г. 13:20:44 ч.

Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

Успешна защита на дисертационен труд “Мобилност и политики за задържане на специалисти с висше образование в България”

13.6.2020 г. 12:22:17 ч.

Първа онлайн информационна среща с IV курс

Първа онлайн информационна среща с IV курс

1.4.2020 г. 20:00:00 ч.

Втора Про Боно работилница

Втора Про Боно работилница

29.11.2019 г. 20:00:00 ч.

Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си

Бакалаврите и магистрите от катедра „Публична администрация“ получиха дипломите си

19.11.2019 г. 14:01:40 ч.

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

Шеста есенна академия „Администрация и управление: образование с „Хоризонт 2030“

14.11.2019 г. 23:00:00 ч.