Катедра "Икономическа социология"

Юбилейна конференция "Икономическа социология 4.0"
Обновено: неделя, 04 март 2018 12:16

Сборник "Икономическа социология 4.0"

    soc_d7aa9_IMG_20160623_153754.jpg


СЪДЪРЖАНИЕ

Икономическа социология: история, методология, предизвикателства

 

НАУЧНОТО ПОЛЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ: ИДЕНТИЧНОСТ, ТРАНСФОРМАЦИИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Доц. д-р Андрей Нончев, УНСС

 

ЕДИН ВЕК ИКОНОМИЧЕСКО ВРЕМЕ – ОТ КАПИТАЛИЗЪМ-1.0 ДО КАПИТАЛИЗЪМ-4.0 – МИСЛЕНО  СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЧРЕЗ КИНЕМАТОГРАФИЯТА

Проф. д.с.н. Теменуга Ракаджийска, УНСС

 

ПРЕДЕЛИТЕ НА КАПИТАЛИЗА: УСМИРЯВАНЕТО НА ИРАЦИОНАЛНИЯ ПОДТИК (ЗА ЕДИН МОТИВ У МАРКС И ВЕБЕР)

Доц. д-р Андрей Бунджулов, УНСС

 

ДИНАМИКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА В КИТАЙ И ИНДИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Доц. д-р Калоян Харалампиев, СУ „Св. Климент Охридски“ и проф. д.с.н. Георги Найденов, УНСС

 

НЕОБХОДИМОСТ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ И ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНОВАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

Проф. д.ик.н. Иванка Съйкова, УНСС

 

ФУНДАМЕНТАЛНИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ЕМПИРИЧНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Проф. д.с.н. Светлана Съйкова, ИИОЗ-БАН

 

ИКОНОМИЧЕСКАТА СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ – АСПЕКТИ ОТНОСНО ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ НАУКИТЕ

Ас. д-р Маргарита Борисова, УНСС

 

 

 

Пазари, идентичности, социален капитал

 

ЗА ГРАНИЦИТЕ НА ОПАЗАРЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ – ЕДИН СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ПОГЛЕД

Доц. д-р Вяра Стоилова, УНСС

 

„ДИГИТАЛНО” ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО: ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОТЕНЦИАЛИ И СТРАТИФИКАЦИОННИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Ас. д-р Димитър Благоев, СУ „Св. Климент Охридски“

 

ПРИСЪСТВИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА ВЪВ ВИРТУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО: ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО

Д-р Мариета Христова, УНСС

 

РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ – ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЖЕНИТЕ

Ас. д-р Габриела Йордановаq

Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

 

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ В КОНТЕКСТА НА „КАПИТАЛИЗЪМ 4.0“

Проф. д.с.н. Валентина Миленкова, ЮЗУ

 

СОЦИАЛЕН КАПИТАЛ: ОПИТ ЗА ДЕФИНИЦИЯ И ЗА ИЗМЕРВАНЕ

Проф. д.с.н. Начко Радев, МУ-Плевен

 

РАЗНОВИДНОСТИ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ХРОНИЧНАТА БОЛЕСТ В БЪЛГАРИЯ И В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Проф. д.с.н Елка Тодорова, УНСС

 

ГРИЖАТ ЛИ СЕ ЗА СЕБЕ СИ ХРОНИЧНО БОЛНИТЕ ОТ ДИАБЕТ ТИП 2 В ГР. СЪЕДИНЕНИЕ?

Д-р Велина Балканска, УНСС

 

ИДЕНТИЧНОСТТА КАТО ИЗБОР И БУНТ

Гл. ас. д-р Михаела Мишева, УНСС

 

Кризи, миграция, неформалност

 

ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В СЛЕДКРИЗИСНОТО СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Проф. д.ик.н. Пенка Найденова, ИИНЧ-БАН и доц. д-р Геновева Михова, ЦДИО

 

ЗА ХАРАКТЕРА НА „КРИЗАТА“

Доц. д-р Иво Христов, ПУ „Паисий Хилендарски“

 

ЦЕННОСТНАТА КРИЗА  НА СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Доц. д-р Ивайло Христов, УНСС

 

СОЦИАЛНИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТАТУСНИ ПОЗИЦИИ НА СОЦИОПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГРУПИ В СТРАНИТЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Гл. ас. д-р Александър Стоянов, УНСС

 

ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА –

ИНТЕРНАЛИЗИРАНЕ ОТ ПОКОЛЕНИЯТА В ТРУДА

Доц. д-р Мария Стоянова, УНСС

 

КРИЗАТА В БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС – ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ

Ас. д-р Тодорка Кинева, УНСС

 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАРКОМАНИИТЕ В БЪЛГАРИЯ – ТРАНСФОРМАЦИОНЕН ПРОЦЕС В СЪВРЕМЕННОТО БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО

Докторант Александър Панайотов, УНСС

 

ХОЛИСТИЧЕН ПОДХОД ЗА ЕМПИРИЧНО ИЗУЧАВАНЕ НА „ИКОНОМИКАТА В СЯНКА“

Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова, ИИОЗ-БАН

 

ПАРИ В ПЛИК: ДВОЙСТВЕНОТО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ
Доц. д.с.н. Таня Чавдарова, СУ „Св. Климент Охридски“

 

ВЪЗМОЖНИ ЕФЕКТИ ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СВЕТА НА ПРОСТИТУЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Гл. ас. д-р Георги Петрунов, УНСС

 

МИГРАЦИЯ, ЗАЕТОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ В БЪЛГАРИЯ – НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКИ, ДОБРИ ИНТЕГРАЦИОННИ ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН

 

ИМИГРАНТИТЕ КАТО ГЛОБАЛЕН ПРЕКАРИАТ

Д-р Йоан Христов, УНСС

 

Власт, медии, политики

 

СТРЕМЕЖ КЪМ ВЛАСТ. БЯГСТВО ОТ ВЛАСТТА

Доц. д-р Кольо Рамчев, УНСС

 

ЧЕТВЪРТАТА И ПЕТАТА ВЛАСТ В ПРЕДИЗБОРНА КАМПАНИЯ: ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СТАНДАРТИ
Гл. ас. д-р Катя Михайлова, УНСС

 

MODES OF GOVERNANCE IN THE EU
Докторант Таньо Василев, УНСС

 

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И МРЕЖИ – ИНСТРУМЕНТИ ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Докторант Гергана Костадинова, УНСС

 

ЕМПИРИЧНО ИНДИКИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ЗАЕТОСТ В МЕДИИТЕ

Докторант Милена Кунова, УНСС

 

ИКОНОМИКА НА ВНИМАНИЕТО: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОЛЕТА НА ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННАТА ИКОНОМИКА. НЕРАВЕНСТВА, КРИЗИ И ТРАНСФОРМАЦИИ, ОТРАЗЕНИ В ОГЛЕДАЛОТО НА ТЕЛЕВИЗИЯТА (ПО МОДЕЛА НА НОВИТЕ РЕАЛИТИ ФОРМАТИ)

Докторант Яница Маринова, УНСС

 

THE SKI RESORTS IN THE BALKANS. THE CASE OF GREECE.

доц. д-р Николаос Бланас, доц. д-р Донка Никова доц. д-р Георг Аспридис, доц. д-р Димитрос Целиос

 

УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПРОЕКТ “МАРТЕНИЦАТА – ЗАЕДНО ДА СЪХРАНИМ ТРАДИЦИЯТА

Ас. Мариета Гуновска, МУ-Плевен

 

Икономическа социология 4.0: новото поколение

 

ЕВРОПЕЙСКАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 2007-2013Г. - ЗА И ПРОТИВ

Докторант Галина Димитрова, ЮЗУ

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ИМИДЖ И ДОВЕРИЕ

Докторант Георги Кроснаров, УНСС

 

КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – ПРИНОС ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА

Докторант Манол Кръстев, УНСС

 

СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ И ТРУДОВИЯТ ПАЗАР

Ивона Фалина, студент IV курс, ЮЗУ

 

СОЦИАЛНИТЕ МЕДИИ И МРЕЖИ - ИНСТРУМЕНТИ ЗА БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Докторант Гергана Костадинова, УНСС

 

РЕАЛНА ИЛИ "ВЪОБРАЗЕНА" Е ИНТЕРНЕТ ОБЩНОСТТА?
Докторант Димитър Сивков, УНСС

 

БЕЖАНЦИТЕ: ИМИГРАНТИ ИЛИ ЕМИГРАНТИ

Докторант Теодор Тодоров, ЮЗУ

 

МЕТОДИ ЗА ИЗТОЧВАНЕ НА ДДС

Мария Маринова, студент IV курс, ЮЗУ

 

ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ ПРИ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Гергана Евстатиева, студент IV курс, УНСС

 

ТРУДЪТ И НЕФОРМАЛНАТА ИКОНОМИКА

Юлиана Гальова, студент IV курс, УНСС

 

КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ НА ТРУД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Бойко Гатев студент IV курс, УНСС

 

МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ ПРЕД ТРУДЕН ИЗБОР

Сузана Белемезова, студент IV курс, ЮЗУ

 

САМОУБИЙСТВОТО В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ЕМИЛ ДЮРКЕМ

Александър Христов, IV курс, ЮЗУ

 

ГРЕШКАТА НА ЕДИН РОДИТЕЛ (CASE STUDY)

Екатерина Драмчева, студент II курс, ЮЗУ

ЗА И ПРОТИВ СТУДЕНТСКИЯ ТРУД

Снежина Стоянова, студент IV курс, УНСС

 Сборникът е достъпен онлайн тук: http://departments.unwe.bg/soc/bg/pages/9541/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F-4-0-.htmlПрикачени файлове:

application/pdf SbornikIkonomicheskaSociologia4.0.pdf - 10998 KB