Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Йорданка Кателиева

Йорданка Кателиева

Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 3084