Катедра "Икономическа социология"

soc_b573b_Тема 1 конкурс Социология 2021.png

Уважаеми кандидат-студенти с интерес към специалност Социология, очакваме Вашите разработки.

Регламент за участие в конкурса 

Учебен план на специалност Социология