Катедра "Икономическа социология"

ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "ИКОНОМИКА" В УНСС

soc_53a80_ZNACHKI UNSS.jpg

ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ УСПЕШНО УЧАСТИЕ В КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ СЪСТЕЗАНИЯ И КОНКУРСИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА.

ПРИЕМЪТ В СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ, НАПРАВЛЕНИЕ "СОЦИОЛОГИЯ, АНТРОПОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА КУЛТУРАТА" В УНСС ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ДЗИ (матура), ЕПИ ИЛИ СЕРТИФИКАТ ОТ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ТЕМА, ОРГАНИЗИРАН ОТ КАТЕДРА ИКОНОМИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ.