Катедра "Икономическа социология"

Обновено: петък, 05 януари 2024 15:49

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2023/2024 година се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионално направление "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология".

Конкурсът се провежда в два кръга.

Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2024 са

  • "Младите хора в дигиталното общество"
  • "Власт и (не) доверие"

Кандидат-студентите, кандидатстващи в Националния конкурс за есе избират една от двете предложени теми.

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр и декларация на електронен адрес: [email protected] за първия кръг до 31.03.2024 г., за втория кръг до 31.05.2024 г.

Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.

Документи за участие в конкурса:

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document КСК 2024-2025 - Регламент за провеждане на конкурс.docx - 19 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document КСК 2024-2025 - Указания за разработване на есе.docx - 13 KB

application/msword КСК 2024-2025 - Формуляр за участие.doc - 219 KB

application/msword КСК 2024-2025 - Декларация.doc - 52 KB