Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 31 май 2024 11:48

Ресурси за студенти

ПРИМЕР


НИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ

Примерни стандарти за оформление на дипломни работи:

Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца.


ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани източници, които можете да използвате при разработването на курсови работи, дипломни работи и т.н.


УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗАВЪРШЕН СТАЖ

Процедура на катедра "Медии и обществени комуникации" относно отчитане на учебна практика

Бланки за отчитане на учебна практика можете да изтеглите тук:

Не забравяйте, че към бланката трябва да приложите портфолио с образци/описание на работата, извършена по време на стажа.


АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ В ОКС "БАКАЛАВЪР"


АНОТАЦИИ НА УЧЕБНИ ДИСЦИПЛИНИ В ОКС "МАГИСТЪР"

  Прикачени файлове:

  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 6_tsitirane.docx - 16 KB

  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4.1_obrazets.magistri.docx - 129 KB

  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4.2_ukazaniya.obrazets.magistri.docx - 11 KB

  application/msword kursova.rabota.doc - 55 KB

  application/msword interns_MJ.doc - 37 KB

  application/msword interns_MI.doc - 37 KB