Катедра "Публична администрация"

Обновено: сряда, 15 декември 2021 11:29

Магистри

Катедрата предлага редовни магистърски програми по „Публична администрация“ и "Цифрово управление и администрация"

и дистанционни програми по „Публична администрация“ със специализации "Здравен мениджмънт“ и „Държавна администрация“.

Защита на магистърска теза

Заявление

Правила за разработване и защита на магистърски тези

Примерна заглавна страница

Заглавна страница

Декларация за авторство

Стандарт за предоставяне и работа с литературни източници

Критерии за оценяване на магистърски тези

Бланка рецензии магистри