Катедра "Медии и обществени комуникации"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: събота, 05 януари 2019 18:51

Ресурси за студенти


ПРИМЕРНИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ

Примерни стандарти за оформление на дипломни работи:

Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца.


ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани източници, които можете да използвате при разработването на курсови работи, дипломни работи и т.н.


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 6_tsitirane.docx - 16 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4.1_obrazets.magistri.docx - 129 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4.2_ukazaniya.obrazets.magistri.docx - 11 KB