Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: петък, 28 януари 2022 12:21

Ресурси за студенти


ПРИМЕРНИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ

Примерни стандарти за оформление на дипломни работи:

Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца.


ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани източници, които можете да използвате при разработването на курсови работи, дипломни работи и т.н.


БЛАНКА, УДОСТОВЕРЯВАША ЗАВЪРШВАНЕ НА СТАЖ

Можете да ги изтеглите тук:

Не забравяйте, че към бланката трябва да приложите портфолио с образци/описание на работата, извършена по време на стажа.


Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 6_tsitirane.docx - 16 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4.1_obrazets.magistri.docx - 129 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 4.2_ukazaniya.obrazets.magistri.docx - 11 KB

application/msword kursova.rabota.doc - 55 KB

application/msword interns_MJ.doc - 37 KB

application/msword interns_MI.doc - 37 KB