Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: събота, 03 ноември 2018 18:10

Ресурси за студенти


ПРИМЕРНИ СТАНДАРТИ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОФОРМЛЕНИЕ

Примерни стандарти за оформление на дипломни работи:

Моля, изтеглете файловете, като последвате линковете; следвайте указанията към образеца.


ПРИМЕРНИ УКАЗАНИЯ ЗА ЦИТИРАНЕ

Предлагаме ви примерни указания за цитиране на използвани източници, които можете да използвате при разработването на курсови работи, дипломни работи и т.н.