Катедра "Икономическа социология"

ОБУЧЕНИЕ
Обновено: събота, 22 декември 2018 13:37

Акредитация

soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-003.jpg


Националната агенция за оценка и акредитация възнагради нашите усилия през последните шест години и оцени с 9,03 за бакалавър и магистър и 9,1 - за доктор на специалност "Социология" в УНСС! 

Благодарим на всички наши колеги в УНСС, социологическата общност, партньорите ни в стажовете, на нашите суденти, докторанти и преподаватели! 

Споделяме какво успяхме да свършим през изминалия акредитационен период и си пожелаваме успех!

 

Цялостната образователна дейност в ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ съответства на образователната мисия, целите и задачите, които УНСС си поставя в областта на висшето образование и научноизследователската дейност.

 soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-009.jpg soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-017.jpg

Лекцията и семинарът като основни организационни форми на обучение са преосмислени и се реализират чрез съвместна активна дейност на преподаватели и студенти.

• Прилагат се съвременни методи на преподаване като решаване на казуси, разработване на проекти, групови дискусии.

• В семинарните упражнения за практическото обучение на студентите са въведени:
• разработване на авторски проекти за емпирични социологически изследвания,
• фокус-групи,
• ролеви игри,
• ситуационни задачи,
• тренинги, разработване на презентации и представянето им на мултимедия,
• кръгли маси и други.

soc_0d485_Bakalavur_MagisturNAOA-page-010.jpg 


За нуждите на обучението на студентите чрез извънаудиторни форми се използва и друга специфична учебна база на УНСС, например Център по интелектуална собственост, зала 2028А, 2032, зала 5020 и библиотеката, малка конферентна зала, голяма конферентна зала, тестови център.

soc_1180c_Bakalavur_MagisturNAOA-page-023.jpgsoc_1180c_Bakalavur_MagisturNAOA-page-033.jpg

И всичко заедно с нашите студенти - както в обучението, така и в научно-изследователската дейност.

soc_f06e8_Bakalavur_MagisturNAOA-page-025.jpg

Постигнатата степен на осигуряване на учебния процес с хабилитирани преподаватели, изпълнението на всички критерии за качество в УНСС е в съответствие с практиката на водещи в света университети, което смятаме за ключов фактор за повишаване на качеството на предлаганото обучение.

Високото мнение на Националната агенция за оценка и акредитация и колегите ни, е най-желания подарък за 40 годишния юбилей на Катедра "Икономическа социология" през 2015 г.!