Катедра "Икономическа социология"

Конкурси
Обновено: неделя, 01 декември 2019 11:28

Конкурс за хабилитация

soc_f54ad_Screenshot-2019-12-1 УНСС - Конкурси за заемане на академични длъжности и научни степени(2).png

Автореферат, рецензии и становища тук.