Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Бакалавър"
Обновено: сряда, 18 ноември 2020 16:11

Специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“

а

Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“