Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Обновено: вторник, 12 декември 2023 12:36

ОКС "Бакалавър"

Катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ обучава студенти по специалностите „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“ и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език". Обучението се извършва в образователно-квалификационните степени „бакалавър“ и „магистър“ и  в образователната и научна степен „доктор“.

Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг“

Преддипломен стаж за специалност „Стратегическо планиране“


Преддипломен стаж за специалност „Прогнозиране и планиране“


Преддипломен стаж за специалност „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език“Държавен изпит

Конспектите за държавен изпит за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности „Маркетинг“, „Прогнозиране и планиране“, "Маркетинг и стратегическо планиране" с преподаване на английки език и "Стратегическо планиране" са представени в приложените файлове.


Прикачени файлове:

application/pdf Конспект за Държавен изпит по Прогнозиране и планиране.pdf - 968 KB

application/msword Заявление избираеми 4 курс Маркетинг_2017 !.doc - 24 KB

application/pdf MSP_StateExam_2022.pdf - 159 KB

application/pdf Конспект за Държавен изпит за специалност Маркетинг.pdf - 101 KB

application/pdf Конспект за Държавен Изпит_Стратегическо планиране.pdf - 245 KB