Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: понеделник, 22 ноември 2021 15:43

Учебно ТВ студио


Учебното телевизионно студио на УНСС се използва за обучение на студентите от бакалавърски и магистърски специалности на катедра "Медии и обществени комуникации" - УНСС по дисциплини "Телевизионна журналистика", "Радиожурналистика", "Учебно бизнес студио" и др.

При необходимост от заснемане в студиото от членове на университетските звена е необходимо попълването на следните документи:

Бланка за заявка за използване на учебното телевизионно студио изтеглете тук.

Бланка за сценарий за заснемане в учебното телевизионно студио изтеглете тук.

Попълнените документи трябва да бъдат изпратени до отговорниците за студиото (контактите са налични в бланката за заявка) не по-късно от 7 календарни дни преди събитието.