Катедра "Финанси"

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли  2019 година на студентите от всички магистърски специалности  към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

18.6.2019 г. 19:43:50 ч.

ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Юли 2019г.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Юли 2019г.

18.6.2019 г. 19:33:38 ч.

ИНФОРМАЦИЯ  за Предаване на дипломните работи от дипломантите  и  за Раздаване на рецензиите на дипломантите  за защита през м. Юли 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Предаване на дипломните работи от дипломантите и за Раздаване на рецензиите на дипломантите за защита през м. Юли 2019 г.

24.4.2019 г. 20:42:25 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Март 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

8.3.2019 г. 02:34:03 ч.

ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от ІV курс  на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от ІV курс на специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“

1.2.2019 г. 17:50:22 ч.

Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

Стипендиантска програма на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД

27.11.2018 г. 17:19:39 ч.