Катедра "Финанси"

Абсолвентите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си на тържествена церемония

5.11.2022 г. 00:08:30 ч.

График-разпределение на явяващите се дипломанти на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. /понеделник/ от 9,00 часа

4.10.2022 г. 12:58:55 ч.

Информация за дипломантите от Редовно обучение относно сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 10.10.2022г. от 09,00 часа

8.8.2022 г. 00:11:09 ч.

Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение, относно сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 14.10.2022г. от 13 часа

7.8.2022 г. 23:47:21 ч.

Държавен изпит на студентите от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение

8.7.2022 г. 16:19:31 ч.

Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение

19.4.2022 г. 22:55:55 ч.