Катедра "Финанси"

График-Разпределение  на явяващите се дипломанти  онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“  на 06.07.2020г. от 9,00 часа  от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

2.7.2020 г. 23:25:50 ч.

Срокове за  защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение през м. Октомври 2020г., м. Март 2021г., м. Юли 2021г.

Срокове за защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно обучение през м. Октомври 2020г., м. Март 2021г., м. Юли 2021г.

24.6.2020 г. 23:40:57 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я  за Държавния изпит   на студентите от специалност „Финанси“,  ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение  през м.07.2020г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г.

15.6.2020 г. 22:48:35 ч.

Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г.

Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г.

15.5.2020 г. 14:36:43 ч.

Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

27.4.2020 г. 00:21:21 ч.

Относно: Обявеният срок за предаване на готовите дипломни работи за Защита през м.Юли 2020 г.

Относно: Обявеният срок за предаване на готовите дипломни работи за Защита през м.Юли 2020 г.

1.4.2020 г. 17:17:48 ч.