Катедра "Финанси"

Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.06.2022г. за дипломантите от редовно обучение

19.4.2022 г. 22:55:55 ч.

Възможност за стаж в държавната администрация

13.4.2022 г. 14:46:07 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.06.2022г.

7.4.2022 г. 22:43:01 ч.

УКАЗАНИЯ И ГРАФИК - РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се дипломанти на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 28.03.2021г. от 09,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

23.3.2022 г. 00:23:58 ч.

Информация по организацията и сроковете за провеждане на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ през м.03.2022г.

17.2.2022 г. 13:58:48 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2022г.

19.1.2022 г. 15:08:10 ч.