Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Галена Ковачева

Галена Ковачева

E-mail: galenak@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 505
Кабинет: 2046