Катедра "Финанси"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.03.2021г.

12.1.2021 г. 18:00:00 ч.

Подаване на Заявления за избор на тема и научен ръководител за м.Юли 2021г.

Подаване на Заявления за избор на тема и научен ръководител за м.Юли 2021г.

8.1.2021 г. 00:18:58 ч.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

18.12.2020 г. 01:57:34 ч.

Грамоти за отлично представяне на студенти от специалност "Финанси" на Международната олимпиада по финансова и актюерна математика

Грамоти за отлично представяне на студенти от специалност "Финанси" на Международната олимпиада по финансова и актюерна математика

21.10.2020 г. 00:36:15 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2020 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2020 г. за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

22.9.2020 г. 00:13:35 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.09.2020г.

17.7.2020 г. 09:42:27 ч.

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

График-Разпределение на явяващите се дипломанти онлайн на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 06.07.2020г. от 9,00 часа от всички редовни магистърски специалности към катедра „Финанси“

2.7.2020 г. 23:25:50 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит  на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Държавния изпит на студентите от специалност „Финанси“, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение през м.07.2020г.

15.6.2020 г. 22:48:35 ч.

Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г.

Срокове за Предаване и Записване за Защита на дипломни работи през м.Юли 2020г.

15.5.2020 г. 14:36:43 ч.

Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

Защита на дипломни работи – м.Май 2020 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

27.4.2020 г. 00:21:21 ч.