Катедра "Финанси"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
ИНФОРМАЦИЯ  за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м.Февруари 2020г.

10.1.2020 г. 12:58:22 ч.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

29.11.2019 г. 23:01:39 ч.

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

Студенти от специалност „Финанси“ участваха в бизнес игра, организирана съвместно с Финансовия център на IBM България

29.11.2019 г. 22:59:27 ч.

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си

29.11.2019 г. 22:56:15 ч.

Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа.

Официално връчване на дипломите на бакалаврите от специалност "Финанси" на 25.11.2019г. от 16,30 часа.

5.11.2019 г. 22:46:35 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Октомври 2019 година за студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

9.10.2019 г. 22:36:12 ч.

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

Срокове за подаване на заявление, предаване и защита на дипломни работи

20.9.2019 г. 22:54:34 ч.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г.

ИНФОРМАЦИЯ за Държавния изпит на студентите от специалност "Финанси" – ОКС „Бакалавър“, редовно обучение през м. Септември 2019 г.

29.7.2019 г. 21:47:18 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за предаване на готовите и подписани дипломни работи за ДИ „Защита на дипломна работа“ през м.Октомври 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ - редовно обучение

29.7.2019 г. 21:24:58 ч.

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

И Н Ф О Р М А Ц И Я за Защита на дипломни работи – м.Юли 2019 година на студентите от всички магистърски специалности към катедра „Финанси“ – редовно обучение

18.6.2019 г. 19:43:50 ч.