Катедра "Икономическа социология"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Връчване на дипломите на завършилите от катедра „Икономическа социология“

1.12.2023 г. 12:23:21 ч.

Катедра „Икономическа социология“ спечели два проекта в конкурса за финансиране на фундаментални научни изследвания 2023 г. на Фонд „Научни изследвания“

23.11.2023 г. 10:01:09 ч.

Проф. д-р Вяра Стоилова получи Почетния знак на ректора за изключителен принос и утвърждаване авторитета на УНСС

2.11.2023 г. 21:34:15 ч.

Първа среща на първокурсниците от специалности „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ и преподавателите от катедра „Икономическа социология“

19.9.2023 г. 19:17:59 ч.

Докторант на катедрата – носител на първа награда от Съюза на икономистите в България

26.6.2023 г. 11:05:00 ч.

Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти в катедра "Икономическа социология"

4.5.2023 г. 13:09:16 ч.

Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2023

18.4.2023 г. 10:06:12 ч.

Клуб на социолога при катедра "Икономическа социология" избра ново ръководство

22.3.2023 г. 14:10:00 ч.

Михаела Мишева е новият доцент на катедрата

9.3.2023 г. 17:51:18 ч.

Тодорка Кинева е новият доцент на катедрата

9.1.2023 г. 09:55:00 ч.