Катедра "Икономическа социология"

Обучение по доброволчество

сряда, 16 ноември 2016 14:26

Обучение на студенти за доброволци  в/от УНСС, организирано от катедра „Икономическа социология, се проведе в университета. То събра десетки млади хора от различни специалности в зала 3036.

Вашият избор е много добър, той носи дълбокия смисъл да даряваш от своето време, труд и внимание към другите, посочи доц. д-р Мария Стоянова, зам.-декан по научноизследователската дейност на Общоикономическия факултет и преподавател в катедра „Икономическа социология“. Тя припомни, че през 2013 г. бе възстановена традицията на доброволчеството в УНСС, създадено бе студентско дружество на доброволците в/от университета, което продължава традициите на първото студентско сдружение от времето на Свободния университет (1920-1923 г.).

Студентите в залата

Доброволците ще работят в помощ на студенти и докторанти в университета, на чуждестранни студенти, дошли в нашето висше училище по програма Еразъм и др. Това е трудова и интелектуална дейност, осъществявана безкористно и безвъзмездно в полза на друга личност, група хора или на цялото общество, отбеляза доц. Стоянова, ръководител на обучението.

Доц. Мария Стоянова

Учебната програма съдържа четири специализиращи дисциплини по два академични часа.

Първата лекция изнесе пред студентите д-р Красимир Брайков, председател на младежката организация на БЧК, възпитаник на УНСС. Той говори на тема „Доброволчеството и качеството на живот“, спря се на корените на доброволчеството, аспектите в дейността, видовете доброволчески организации и др. 

Д-р Красимир Брайков

„Доброволчеството в контекста на социалната икономика“ бе темата на лекцията на гл.ас. д-р Драгомир Драганов  от Институт за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ) при БАН. „Спецификата на доброволческия труд“ и „Етика и етикет на/при работа с хора с увреждания“ коментира доц. д-р Божидар Ивков от ИИОЗ, председател на Национално сдружение за информация и рехабилитация на инвалидите.

По време на обучението

Обучението завърши с изпит – тест, резултатите от който ще бъдат обявени на 11 ноември.

Сертификатите на доброволците ще бъдат връчени от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в Деня на доброволеца – на 17 ноември от 15,00 ч. в аула „Максима“. 

Галерия снимки от Обучение по доброволчество ...