Катедра "Икономическа социология"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Първа среща на първокурсниците от специалности „Социология“ и „Икономическа социология и психология“ и преподавателите от катедра „Икономическа социология“

19.9.2023 г. 19:17:59 ч.

Регистър на академичните наставници и отговорниците-студенти в катедра "Икономическа социология"

4.5.2023 г. 13:09:16 ч.

Резултати от първи кръг на Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2023

18.4.2023 г. 10:06:12 ч.

Клуб на социолога при катедра "Икономическа социология" избра ново ръководство

22.3.2023 г. 14:10:00 ч.

Михаела Мишева е новият доцент на катедрата

9.3.2023 г. 17:51:18 ч.

Тодорка Кинева е новият доцент на катедрата

9.1.2023 г. 09:55:00 ч.

30 години секция „Социологически науки” към Съюза на учените в България

3.1.2023 г. 11:30:00 ч.

Дипломи на студентите, успешно положили държавен изпит през септември 2022 г. и защитили дипломна работа през октомври 2022 г.

7.12.2022 г. 21:00:00 ч.

IBM България с лекция пред бакалаври в УНСС

7.12.2022 г. 17:04:37 ч.

Калоян Янков е новият доктор по социология на катедрата

4.12.2022 г. 13:00:00 ч.