Катедра "Регионално развитие"

Международна научна конференция "Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността" - 2018 г.