Катедра "Регионално развитие"

Международна научна конференция "Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността" - 2018 г.
Обновено: четвъртък, 21 юни 2018 11:05

Начало

Уважаеми колеги,

Ръководството на катедра "Регионално развитие" и катедра " Национална и регионална сигурност" Ви канят за участие в международна научна конференция на тема "Тенденции в управлението на регионалното развитие и сигурността", която ще бъде открита на  октомври 2018 г. в  ч. в Зала  в базата на УНСС в гр. Равда.

Тематични направление:

  1. Управление на регионалното развитие;
  2. Регионална сигурност и управление на кризи;
  3. Социално-икономическо развитие на регионите.

Срокове:

  1. Подаване на заявка краен срок до 10.07.2018г.
  2. Предаване на научните статии и такси за правоучастие е до 23.10.2018г.

Организационен комитет:

Проф. д-р Димитър Димитров- съпредседател

Доц.д-р Георги Николов- съпредседател

Доц. д-р Константин Христов Пудин

Доц. д-р Георги Георгиев Пенчев

Доц. д-р Камен Димитров Петров

Гл.ас. д-р Елка Георгиева Василева

Гл.ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

Гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

Гл.ас. д-р Теодора Сашева Гечкова

Ас. д-р Никола Тодоров Танаков

Ас. д-р Георги Христов Цолов