Катедра "Регионално развитие"

Правила и критерии
Обновено: четвъртък, 07 юни 2018 11:16

Критерии за оценяване на академичните постижения на студентите

Катедра „Регионално развитие“

Критерии

за оценяване на академичните постижения на студенти

  

Компоненти на знанията, уменията и компетенциите, които са обект на проверка и оценка


Студентът трябва да представи в писмената си работа

 

 Репродуктивност

 • Дефиниране на понятия
 • Познаване и изреждане на факти, събития, личности
 • Разграничаване на основни теоретични концепции

 Продуктивност

 • Осмисляне на факти
 • Опериране с понятия
 • Разбиране за подходи и принципи
 • Познаване на закони

 Приложение и пренос на знанията

 • Умения за анализ и синтез
 • Оценяване на ситуации и проблеми
 • Умения да се прилагат знания от различни области
 • Защита на цялостна концепция

 Творческо прилагане на знания, умения и компетентности

 • Умения да се формулират проблеми
 • Правене на предложения и изводи при недостиг на информация
 • Подбор на адекватни методи за изследване
 • Избор на алтернативни и/или нетрадиционни подходи за решаване на проблеми