Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Магистър"
Обновено: сряда, 10 май 2023 11:42

Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“

Mаркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“

Изтеглете брошурата

Обучението по магистърската програма Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“ подготвя висококвалифицирани професионалисти, които притежават задълбочени знания и умения да се реализират на висше управленско равнище в областта на рекламния мениджмънт в различни организации. Управлението на рекламната комуникация е от основно значение за множество брандове, организации и лица. Бюджетите за реклама са важна част от разходите на всяка организация, а тяхното управление е високоотговорна задача. Не по-малко важно е създаването рекламните послания.

Цели на обучението

Основните цели на магистърската програма са формиране на солидни теоретични познания и практически умения за: ръководство на разработването и провеждането на рекламни кампании; управление на взаимоотношенията с клиенти;  управление на отдел „Клиенти" в рекламни, медийни и PR агенции; управление на рекламни отдели в компании, и др.

В процеса на обучение на студентите се осигурява възможност да работят с известни преподаватели и специалисти от практиката, които имат не само академичен, но и богат практически опит по разработването и управлението на рекламни кампании във водещи фирми и нетърговски организации.

Професионална реализация 

Завършилите специалността могат да заемат следните позиции: акаунт мениджъри в рекламни и PR агенции, които отговарят за разработването и реализирането на рекламни кампании; бранд мениджъри в организации, предлагащи потребителски продукти и услуги; маркетинг мениджъри; рекламни творци и дизайнери; медийни мениджъри и медийни плановици. Те могат да работят успешно на ръководни позиции; в рекламни, PR агенции, медийни агенции и дизайнерски студия - като мениджъри клиенти; в маркетинговите отдели на компаниите - като мениджъри, директори и зам.-директори реклама или PR; в рекламните и PR отдели на масмедиите - като мениджъри и ръководители на отдели; в държавната и общинските администрации - като мениджъри PR и др.Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“

„Работим съвместно с УНСС над 7 години. Младите хора, завършили „Маркетинг“, имат отлична основа, върху която бързо можем да надградим с нови знания и умения и да ги интегрираме в работния процес в рамките няколко седмици, което е рядкост на пазара на труда.“

Александър Георгиев
Директор на агенция Адвъртайз БГ


Маркетинг със специализация „Рекламен мениджмънт“

„Причината да избера УНСС е, че обучението там дава практическа насоченост и възможност за успешна реализация в България. Освен това, голяма част от колегите ми в курса се оказаха полезни бизнес контакти, с които
поддържаме връзка и до днес.“

Марин Агандеров
Директор на ТalentMedia България

Прикачени файлове:

application/pdf Тематични направления.pdf - 311 KB

application/msword Указания за разработване на магистърска теза.doc - 60 KB

application/msword Шаблон за титулна страница.doc - 81 KB

application/msword Бланка за заявление.doc - 66 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти МРМ М ДО.docx - 24 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти МРМ М РО.docx - 23 KB