Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Международна научна конференция "30 години: преход, поуки и перспективи", 27 ноември 2019 г.