Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Международна научна конференция "30 години: преход, поуки и перспективи", 27 ноември 2019 г.
Обновено: събота, 30 ноември 2019 19:07

Сборник с доклади

Сборник с доклади от проведената конференция "30 години: преход, поуки и перспекитиви".

Прикачени файлове:

application/pdf 30_years_transition_lessons_and_perspectives_UNWE_27.11.2019.pdf - 9102 KB