Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

Международна научна конференция "30 години: преход, поуки и перспективи", 27 ноември 2019 г.
Обновено: събота, 30 ноември 2019 17:31

Съорганизатори