Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране"

ОКС "Магистър"
Обновено: вторник, 09 май 2023 14:52

Корпоративни стратегии и дигитални трансформации

Корпоративни стратегии и дигитални трансформации

Изтеглете брошурата


Обучението по магистърската програма „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ подготвя висококвалифицирани специалисти и управленски кадри, които притежават задълбочени знания и умения да създават ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции, и да извършват сложни процеси на промяна. 

Цели на обучението

Специалността има за цел да предостави знания и да формира способности в следните две основни области, свързани с успеха на всеки бизнес:

  • как фирмите използват знания за създаване на ефективни стратегии, отразяващи дигиталните изменения и тенденции;
  • как фирмите могат да реализират стратегии и/ или да извършват сложни процеси на промяна.

Актуалността на специалността се предопределя от съвременните дигитални трансформации и тяхното въздействие върху различните индустрии, стратегии и бизнес модели на развитие.

Професионална реализация 

Завършилите специалността са подходящи за широк спектър от позиции, за които е необходимо стратегическо мислене, гъвкавост и мултидисциплинарно разбиране на стратегическите промени, като: бизнес анализатори; продуктови и проектни мениджъри; консултанти; ръководители на различни йерархични нива на управление в бизнес организации, опериращи в различни сектори на икономиката; специалисти в различни функционални отдели, бизнес консултанти и предприемачи.Корпоративни стратегии и дигитални трансформации

„Новата бизнес среда изисква Лидери, които движат промяната, непрекъснато се учат, развиват и вдъхновяват. Магистърските програми към катедра „Маркетинг и стратегическо планиране“ надграждат компетенциите, необходими за дигиталната трансформация, която започва от добрите бизнес умения, през визията и културата на компанията, до стратегията и изпълнението с цел създаване на добавена стойност за своите клиенти, партньори и служители.“

Гергана Рабаджийска
Финансов и административен директор
Ейч Пи Инк България ЕООД


Корпоративни стратегии и дигитални трансформации

„Програмата „Корпоративни стратегии и дигитални трансформации“ допринесе за моето професионално развитие във водеща ИТ компания. Иновативният метод на преподаване, комбиниран с актуална информация за бизнес средата, са предимства, заради които препоръчвам тази специалност на всеки амбициозен и целеустремен кандидат; на всеки, който иска да придобие нужните знания и опит, за да достигне желаното развитие в света на бизнеса.“

Ваня Тосева
Магистър по Корпоративни стратегии и дигитални трансформации

Global Business Operation Expert
Hewlett Packard Enterprise
Прикачени файлове:

application/pdf Указания за разработване на магистърски тези.pdf - 256 KB

application/msword Шаблон за титулна страница.doc - 80 KB

application/msword Бланка за заявление.doc - 64 KB

application/pdf КСДТ_ тематични направления за магистърски тези.pdf - 110 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document РЕГИСТЪР на Академични наставници и Отговорници-студенти КСДТ М РО.docx - 22 KB