Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 06 юли 2023 12:47

Медия икономика


КАНДИДАТСТВАНЕ


Специалност "Медия икономика" можете да кандидатствате с

  • (1) Оценка от матура по основен предмен *или* единен приемен изпит (ЕПИ)
  • (2) Средна оценка от дипломата за средно образование
  • ВАЖНО! На първенците в организираните от катедрата национални състезания се признава оценка отличен (6.00) от положени кандидатстудентски изпити в УНСС. Повече за конкурса прочетете тук.


Моля, не се колебайте да се свържете с нас, ако имате въпроси или затруднения:


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СПЕЦИАЛНОСТТА


Oбучението по "Медия икономика" има за цел да разкрие специфичното приложение на икономическите закони и теории към медийните индустрии и фирми, като анализира как икономическите, финансови и регулаторни влияния формират динамиката на медийните пазари. Освен като икономически структури специалността разглежда медиите като сложна универсална икономико-политическа, социална и културна система. Ето защо частно икономическите проблеми се разглеждат в тясна връзка със същностните характеристики на медийните пазари, като се акцентира върху тяхната сложност, фрагментираност и свързаност.

Крайната цел е студентите в специалността "Медия икономика":

  • Да изградят разбиране за връзката между икономическите теории и практиката в света на медиите и да прилагат тези знания в реални проекти и ситуации
  • Да придобият знания и компетентност в сферата на управлението, функционирането, финансирането на медиите, за съществуващите медийни политики и пазари (регулация, аудитории, рекламни пазари) в този подсектор в България, Европа и по света
  • Да развият умения за извършване на анализи на пазара и конкуренцията както на отделната медийна организация, така и на цялото поле на културните индустрии

Тук можете да разгледате мултимедийно представяне на учебния план на бакалавърската програма.


Завършилите специалност "Медия икономика" получават широк набор от знания и умения, които могат да приложат в работата си като мениджъри и служители на различни нива в обществени и частни медийни организации, в независимите регулаторни органи, публичната администрация, културните индустрии и в редица други професионални сфери.

Форма на обучение: редовна

Срок на обучение: 4 години (=8 семестъра)