Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 06 юли 2023 12:34

Връзки с обществеността


ПРЕДСТАВЯНЕ


"Връзки с обществеността" e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си.

Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на връзките с обществеността и корпоративните комуникации като елемент от цялостната социална система.

В прагматичен план, целта е студентите да:

 • Разучат основните теоретични и приложни аспекти на връзките с обществеността
 • Усвоят приниците и професионалните техники за имиджмейкърството (изграждане на положителен корпоративен и медиен образ)
 • Работят ефективно с масмедиите в съвременното общество
 • Управляват (анализират, пранират, програмират, действат и оценяват) професионално публичните комуникации на широк спектър от агенции, фирми, компании, държавни институции и международни организации
 • Анализират медийните организации и, познавайки техните специфики, да планират професионално своите комуникационни кампании
 • Конструират ефективни комуникационни стратегии и съставят концепции за комуникационни кампании
 • Изграждат и управляват медийния имидж
 • Владеят техниките за поддържане на ефективни отношения с медиите и да организират специални събития
 • Действат проактивно при възникването на кризисни ситуации


Промо видео на магистърската програма:


Специалистите, завършили магистърска програма "Връзки с обществеността" 
в УНСС, ще могат успешно да се реализират като:

 • Мениджъри за връзки с обществеността, отговарящи пряко за планирането, организирането, координирането и контролирането на комуникационните дейности в министерства и ведомства, в държавната администрация като цяло, в правителствени и неправителствени организациии, частни фирми, фондации и др.
 • Ръководители, говорители и специалисти по пъблик рилейшънс в пресцентровете, дирекциите и направленията по информационна политика, връзки с медиите, протокол и др.
 • PR експерти и длъжностни лица, които имат компетентността да изготвят информационните съобщения, предназначени за вътрешните или външните публики на организацията, да осъществяват медиапланиране, както и да намират най-ефективните форми и средства за взаимодействие с обществеността, организациите и медиите
 • PR стратези и концептори, които могат да организират и планират успешни кампании и да прилагат успешни техники за справяне с кризисни ситуации

Завършилите магистърската програма "Връзки с обществеността" ще владеят творческите и управленски техники и технологии за изграждането на взаимно доверие между организациите и нейните публики с приоритетно зачитане на обществения интерес. PR специалистите ще бъдат подготвени да конструират и управляват корпоративен и персонален имидж; да организират и водят пресконференции, да организират и управляват специални събития, както и да упражняват важни аналитични дейности, пряко свързани с ръководството и контрола на държавната, обществена или частна организация.

 • Реални и потенциални места за професионална реализация: дирекциите за връзки с обществеността, пресцентровете и пресслужбите в редица институции и ведомства като: Народно събрание, Президенство, Министерски съвет, министерства, държавни и частни агенции, агенции за връзки с обществеността, печатни и електронни медии, културни, образователни, спортни, развлекателни и бизнес формирования, различни онлайн и уеб-структури и др.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Магистърска програма "Връзки с обществеността" можете да кандидатствате чрез конкурс по документи. Повече информация за прием ще откриете тук.

* Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected]