Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: четвъртък, 13 юли 2023 9:51

Спортна журналистика


ПРЕДСТАВЯНЕ


"Спортна журналистика" e магистърска програма за студенти, завършили бакалвърския етап на обучението си.

Програмата предлага развиване на практически умения и натрупване на задълбочени познания в областта на спортната журналистика, начините и видовете отразяване на спортни събития, провеждане на интервюта, създаване на спортно медийно съдържание и др.

В прагматичен план, целта е студентите да надградят своите познания и умения за:

• създаване на спортно съдържание за различни медийни платформи
• писане и заснемане на визуални истории
• техники за интервюиране
• употреба на модерните журналистически формати като платформите за проверка на факти
• отразяване на спортни конфликти и решаване на казуси в сферата на спорта
• продуциране на спортни новини и управление на информационни потоци
• отразяване на икономически и финансови кризи в спортния бизнес
• познаване в дълбочина медийния пазарСпециалистите завършили магистърска програма „Спортна журналистика “ в УНСС ще могат успешно
да се реализират като:

  • спортни репортери и журналисти
  • водещи на спортни и коментарни предавания
  • спортни коментатори
  • пресаташета на спортни клубове и спортисти

Магистърската програма е фокусирана върху спортната журналистика като медийно, социално и
културно явление. Спортната журналистика е нова, интердисциплинарна област на научното познание,
където се пресичат спортна наука и медиазнание. Магистърската програма по „Спортна журналистика“ е
конструирана за задоволяване потребността на спортните редакции на медиите от квалифицирани и
компетентни репортери, журналисти и редактори в радио, телевизия, преса, онлайн медии.
Магистърската програма е насочена към формиране на изискваните за
образователно-квалификационната степен знания (теоретични и фактологически), умения (познавателни
и практически) и компетентности: самостоятелност и отговорност, комуникативни и социални познания,
професионализъм.

  • Реални и потенциални места за професионална реализация: Спортни медии - телевизии, онлайн медии, радио, дигитални медийни платформи, информационни агенции, рекламни агенции, PR агенции и др.

КАНДИДАТСТВАНЕ

Магистърска програма "Мултимедийна журналистика" можете да кандидатствате чрез конкурс по документи. Повече информация за прием ще откриете тук.

* Въпроси? Пишете ни по всяко време по електронна поща на [email protected]