Катедра "Медии и обществени комуникации"

Обновено: понеделник, 12 април 2021 10:53

Докторантски семинар

 

Докторантски семинар №2, 25 май 2021 г.

По традиция, в първия работен ден след 24 май ще се проведе второто издание на докторантския семинар на катедра „Медии и обществени комуникации“. Tази година датата на семинара е 25 май 2021 г. (вторник). Събитието ще се проведе онлайн чрез Microsoft Teams.

Докторантите на катедра „Медии и обществени комуникации“ могат да подават заявките за доклади на български или английски език, свързани с тематиката на изследователската им работа, в срок до 30 април 2021 г. (петък). За подаване на заявка за тема, моля, използвайте следния формуляр (след изтичане на срока формулярът ще бъде неактивен).

Срокът за предаване на финалните варианти на докладите е 17 май (понеделник). Те трябва да отговарят на всички изисквания за техническо оформление, цитиране и описание на библиографски източници и да бъдат попълнени в тази бланка за доклад.

Всеки доклад трябва задължително да бъде придружен от одобрение на научния ръководител, заявено в тази бланка за становище в рамките на 150 думи. Попълнените в бланки доклади и становища (в отделни файлове) можете да изпращате на имейл media@unwe.bg в посочения срок за предаване.

Докладите ще бъдат включени в сборник с ISBN номер, публикуван в международната база данни за научни изследвания CEEOL и на сайта на катедра „Медии и обществени комуникации“.

 

Сборника с доклади от Докторантски семинар №1 можете да откриете тук.