Катедра "Финанси"

Мастър клас „TRADING AND INVESTING 101“ с хедж фонд Фронтпийк Трейдинг

вторник, 13 декември 2022 0:28

Първият мастър клас „Trading and Investing 101", воден от Светослав Стоянов, Симеон Петков и Георги Терзиев от хедж фонд „Фронтпийк Трейдинг“, се проведе в Малката конферентна зала.

Георги Терзиев, Симеон Петков  и Светослав Стоянов

Светослав Стоянов представи на студентите дейността на хедж фонда  „Фронтпийк Трейдинг“, както и привлекателността на професията „трейдър“. Симеон Петков и Георги Терзиев разговаряха със студентите и отговаряха на въпроси за перспективите за развититето им и участието им в търговия с финансови инструменти, листвани на големи фондови борси като NYSE, NASDAQ и AMEX. Представиха и своя опит при реализацията на своята мечта да се превърнат в печеливши трейдъри.

Мастър класът се организира със съдействието на катедра „Финанси“ при Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Събитието премина при изключително голям интерес от страна на студентите. В мастър класа взеха участие и преподавателите от катедра „Финанси“ проф. д-р Димитър Ненков, доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова и гл.ас. д-р Иван Костов.

Светослав Стоянов и студенти от специалност „Финанси“ 3 и 4 курс, и специалност „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език“, 3 курс

Мастър класът цели да подобри практическите умения и знания на студентите, свързани с търгуването и инвестирането във финансови инструменти, листвани на големи фондови пазари. Той е в изпълнение на подписано споразумение за сътрудничество между УНСС и хедж фонд „Фронтпийк Трейдинг“.

Галерия снимки от Мастър клас „TRADING AND INVESTING 101“ с хедж фонд Фронтпийк Трейдинг  ...