Катедра "Финанси"

Конкурс "Млад икономист 2023 г.: Гласът на младите за силна икономика"

21.3.2023 г. 12:05:52 ч.

Открита лекция „Дигиталният финансов пакет на Европейската комисия – предизвикателства и нови възможности"

23.2.2023 г. 01:59:10 ч.

Тъжна вест

20.2.2023 г. 00:10:10 ч.

Информация за специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на он-лайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 31.03.2023г. от 13 часа

17.2.2023 г. 02:34:49 ч.

Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 27.03.2023г. от 09,00 часа

17.2.2023 г. 02:23:27 ч.

Удължен срок за подаване на заявление за защита на дипломни работи за всички магистърски специалности на катедра "Финанси", редовно и дистанционно обучение, за защита през м.Юни-м.Юли 2023 г.

27.1.2023 г. 17:14:53 ч.