Катедра "Финанси"

Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС за летен семестър на учебната 2023-2024 година

10.2.2024 г. 05:45:46 ч.

Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.03.2024г. от 10 часа

17.1.2024 г. 04:22:53 ч.

Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 25.03.2024г. (понеделник) от 9 часа

17.1.2024 г. 03:52:39 ч.

Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение

17.1.2024 г. 03:39:54 ч.

Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение

17.1.2024 г. 03:25:57 ч.

Бакалаврите от специалност „Финанси“ получиха дипломите си на официална церемония

14.12.2023 г. 06:30:37 ч.