Катедра "Финанси"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане онлайн Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 26.06.2024г. от 10 часа

5.4.2024 г. 15:14:24 ч.

Информация за дипломантите от Редовно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане на присъствен Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 24.06.2024г. (понеделник) от 9 часа

5.4.2024 г. 14:25:18 ч.

Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – дистанционно обучение

5.4.2024 г. 14:06:47 ч.

Информация за студентите, явяващи се на Държавен изпит от специалност „Финанси“ - 4 курс, ОКС „Бакалавър“ – редовно обучение

4.4.2024 г. 16:25:07 ч.

ГРАФИК – РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на явяващите се дипломанти онлайн с приложението на Microsoft Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение

26.3.2024 г. 13:52:53 ч.

Студентите от IV курс на специалност „Финанси“, редовно обучение, се срещнаха с ръководството на катедра „Финанси“

18.3.2024 г. 16:00:00 ч.

Гост-лектор от небанковия финансов сектор изнесе лекции пред студенти

15.3.2024 г. 11:00:00 ч.

Студентите от III курс и IV курс на специалност „Финанси“, дистанционно обучение, се срещнаха с ръководството на катедра „Финанси“

9.3.2024 г. 12:00:00 ч.

Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС за летен семестър на учебната 2023-2024 година

10.2.2024 г. 05:45:46 ч.

Информация за дипломантите от специалност „Финансов мениджмънт“ – дистанционно обучение по сроковете за предаване, записване и провеждане он-лайн през MS Teams на Държавен изпит „Защита на дипломна работа“ на 29.03.2024г. от 10 часа

17.1.2024 г. 04:22:53 ч.