Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

За катедрата
Обновено: вторник, 17 май 2022 16:16

Контакти

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката”

Университет за национално и световно стопанство

Студентски град "Христо Ботев"

бул. „Осми декември“ 19

1700 София

кабинет 3054

Величка Спасова – административен секретар

Телефон: 02 81 95  292

Email: transport_unwe@unwe.bg, transport_unwe@abv.bg