transp2016

• Политики за развитие на транспорта
• Екологичен транспорт и развитие на “зелени“ технологии
• Устойчиво развитие на транспорта
• Интелигентни транспортни системи
• Транспортна и енергийна инфраструктура
• Сигурен и безопасен транспорт
• Възобновяеми източници на енергия и транспорт
• Градска мобилност и обществен транспорт