Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Адрес за кореспонденция:

Катедра „Икономика на транспорта и енергетиката”

Университет за национално и световно стопанство

бул. „8-ми декември“ 1700 София

тел.: 02 8195 292; 02 8195 611

e-mail: [email protected]