Катедра "Икономическа социология"

100 ГОДИНИ УНСС
ПРИЕМ БАКАЛАВРИ 2020
Обновено: четвъртък, 09 януари 2020 17:23

Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2019/2020 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления:

  • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология";
  • "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология".

    soc_11f12_zashto1.jpg

Конкурсът се провежда в два кръга.

Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2020 са:

  • "Младите хора в България: настояще и бъдеще”
  • Социалното неравенство: необходимост или болест на съвременното общество”

Кандидат-студентите, кандидатстващи в Националния конкурс за есе избират една от двете предложени теми.

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@u

nwe.bg за първият кръг до 31.03.2020, за вторият кръг до 31.05.2020 г.

Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.