Катедра "Икономическа социология"

ПРИЕМ БАКАЛАВРИ 2018
Обновено: петък, 09 февруари 2018 12:49

Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема

На първенците в Националния конкурс за написване на есе на социално-икономическа тема, завършващи средно образование през учебната 2017/2018 година, се признава оценка отличен 6.00 за резултат от конкурсен изпит в УНСС за професионални направления:

  • "Социология, антропология и науки за културата", специалност "Социология";
  • "Икономика", поднаправление "Икономика, общество и човешки ресурси", специалност "Икономическа социология и психология".

Конкурсът се провежда в два кръга.

Темите за разработвене на есе за участие в Национален конкурс за есе на социално-икономическа тема '2018 са:

  • Международните миграции: криза или възможност
  • Младите хора в България: предизвикателства и перспективи.

Кандидат-студентите, кандидатстващи в Националния конкурс за есе избират една от двете предложени теми.

Есетата се изпращат чрез попълнен формуляр на електронен адрес: esociology40@unwe.bg за първият кръг до 31.03.2018, за вторият кръг до 31.05.2018 г.

Участието в първи кръг не изключва възможност за участие във втория.


soc_11f12_zashto1.jpg