Катедра "Регионално развитие"

Новини от -и месец 3, 2021 година

Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Награда за най-добра презентация на международна конференция за преподавател от катедрата

16.3.2021 г. 18:44:33 ч.

Четвърта международна конференция за устойчиво развитие на водите и околната среда, Банкок, Тайланд

16.3.2021 г. 18:43:26 ч.

Девета международна научна конференция "Съвременни предизивкателства за опазването и управлението на природното културно наследство", Охрид

16.3.2021 г. 18:06:43 ч.

Публикувана е съвместна монография на катедрата с Икономическия университет в Краков. Тема на книгата са интелигентните градове

16.3.2021 г. 13:29:08 ч.

Четвърта международна научна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество"

16.3.2021 г. 13:07:14 ч.

Шеста международна научно-приложна конференция: Лидерство, иновации, мениджмънт и икономика (LIMEN 2020)

16.3.2021 г. 12:38:00 ч.

14-та конференция за опазване на културното наследство, гр. Коня и Конгрес за история и фолклор в гр. Айдън, Турция

16.3.2021 г. 11:40:37 ч.

25-та конференция "Регионално развитие и демографски потоци" и 50-та конференция "Дигитална икономика: предизвикателства, рискове, устойчиво развитие" - Ниш, Сърбия

16.3.2021 г. 11:11:48 ч.

Уъркшоп "Интелигентната специализация в Адриатическо-йонийската макрорегионална стратегия"

16.3.2021 г. 10:31:37 ч.