Катедра "Регионално развитие"

RSS Feed - Новини
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие

Катедра "Регионално развитие" и ИСК с обучение по интелигентна трансформация на градовете

16.2.2022 г. 15:46:45 ч.

Участние на катедрата в трансграничен проект

16.2.2022 г. 14:54:22 ч.

Десета международна конференция в Охрид с участие на катедрата

16.2.2022 г. 14:13:25 ч.

Фирмено обучение за интелигентнa трансформация, проведено от катедра "Регионално развитие"

16.2.2022 г. 13:42:09 ч.

Пета международна конференция "Регионално развитие и трансгранично сътрудничество"

16.2.2022 г. 13:15:01 ч.

Втора конференция „Интелигентни градове и общини – визия за бъдещето“

16.2.2022 г. 12:47:51 ч.

Проведе се студентска научна конференция на тема “Пост-ковид трансформация на икономиките и обществата”

16.2.2022 г. 12:06:05 ч.

Научно-практическа конференция "Интелигентни градове и общини - визия за бъдещето"

16.2.2022 г. 11:17:09 ч.

Партньорство със Загребския университет

14.6.2021 г. 10:54:36 ч.

Защо да кандидастваш "Регионално развитие" и да учиш за интелигенти градове

21.4.2021 г. 15:57:59 ч.