Катедра "Регионално развитие"

Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA

петък, 22 ноември 2019 8:48

ERSA.jpg

 Катовице, Полша

32-второ лятно училище на Европейската асоциация за регионални изследвания (ERSA се проведе от 16 до 22 юни в Университета в Катовице, Полша. Тази година участие взе ас. д-р Веселина Любомирова от катедрата.

Домакин беше катедрата по Стратегически регионални политики в същия университет. Интересното е, че това е един от малкото университети в Европа с две регионални катедри, тъй като имат и катедра за Регионално планиране, чиито представители също участваха.

Тематa тази година беше „Градове и региони в процес на трансформация“. Ас. Любомирова представи методологичния си подход към изследването „Социалните иновации – надежди и реалности. Систематичен поглед към концепцията“. Участваха представители на университети в Турция, Гърция, Румъния, Италия, Франция, Германия, Швейцария, Полша, Чехия, Индонезия, Словакия. Лекторите бяха от университета Утрехт в Холандия, Политехниката в Милано, Университета в Лузана, Швейцария, Икономическия университет в Братислава и др.
Три лекции изнесе и президентът на Европейската асоциация за регионални изследвания проф. Андре Торе, който участва в цялото лятно училище като изслуша презентациите и се включваше активно в дискусиите по методите и изследователските подходи на участниците. 

ERSA_2.jpg ERSA_1.jpg

Проф. Рон Бошма, чиято статия                                     Участнците, докторанти, постдокторанти и асистенти 
"Proximity and innovation:                                                      ляното училище от над 12 държави, сред които Германия
A critical Assessment" има близо 6000                                  Чехия, Турция, Румъния, Италия, Франция, Гърция, Полша, 
високо индексирани цитирания                                        Индонезия, Словакия. 
в една от пленарните ли лекции  

Лятното училище е чудесна възможност за създаване на професионални и междукатедрени контакти с колеги от цяла Европа. Помага да се сравнят подходите към различни теми от регионалните изследвания, да се почерпят идеи за бъдещи изследвания и партньорства. Препоръчвам такова участие на всеки докторант или асистент, който проявява интерес, коментира нашата участничка.

Това е традиционна инициатива на организацията, която след кандидатстване избира за участие до 30 докторанти и млади изследователи от Европа и света, занимаващи се с изследвания в регионалната наука. Не е необходимо кандидатите да са членове на организацията. Важно е да имат интерес към темата и да бъдат одобрени. Кандидатства се ежегодно с изследователски проект, мотивационно писмо и автобиография. Може да се участва на повече от един път.

Целта е в рамките на 5 дни, в целодневни сесии, всеки участник да представи методологичен фокус на собствено изследване, като разполага с 20 минути за представянето си и 15 минути за дискусия по неговия подход и проблем.
Участниците имат възможност да чуят и 10 пленарни лекции от водещи изследователи от различни европейски университети. Лекторите участват и в дискусиите по представяните от младите участници теми.

Прикачени файлове:

image/jpeg ERSA_2.jpg - 364 KB

image/jpeg ERSA_1.jpg - 177 KB

image/jpeg ERSA.jpg - 175 KB

Галерия снимки от Асистент от катедрата на 32 лятно училище на ERSA ...