Катедра "Регионално развитие"

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Нова магистърска програма - "Smart Cities Development"

Нова магистърска програма - "Smart Cities Development"

18.7.2019 г. 11:25:07 ч.

Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities)

Студентска научна конференция „Съвременни концепции за развитие на интелигентни градовe (Smart cities)

1.4.2019 г. 15:40:23 ч.

Катедрен семинар за студенти по регионално развитие

Катедрен семинар за студенти по регионално развитие

1.4.2019 г. 08:26:18 ч.

Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш

Договор за обмен по програма Еразъм+ с Университета в Ниш

5.2.2019 г. 14:47:00 ч.

Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата

Конференция в Македония с участие на преподаватели от катедрата

28.1.2019 г. 11:48:14 ч.

Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот

Катедра „Регионално развитие“ на втора международна конференция в Пирот

23.1.2019 г. 13:20:30 ч.

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение

Дипломираха се бакалаврите от специалност „Регионално развитие“ и магистрите от специалност „Регионален бизнес и мениджмънт", редовно и дистанционно обучение

27.11.2018 г. 15:38:32 ч.

Партньорство на катедрата с Център за европейски изследвания за регионално развитие от Албания

Партньорство на катедрата с Център за европейски изследвания за регионално развитие от Албания

27.11.2018 г. 15:34:21 ч.

Участие на катедрата в трети балкански форум за регионално развитие

Участие на катедрата в трети балкански форум за регионално развитие

27.11.2018 г. 15:33:35 ч.

Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите

Катедрата Регионално развитие започва партньорство с Европейската академия на регионите

27.11.2018 г. 15:31:23 ч.