Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лилия Величкова

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050
Административен секретар (координатор секции)

E-mail:
Телефон:
Кабинет: