Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Мария Дайжикова

Мария Дайжикова

E-mail: mariadj@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 285
Кабинет: 2089
Административен секретар (координатор секции)

Лиляна Велева

E-mail: lia_vel@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058