Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Мария Дайжикова

Мария Дайжикова

Телефон: (02) 8195 285
Кабинет: 2089