Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лилия Величкова

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050
Административен секретар (координатор секции)

Лиляна Велева

E-mail: lia_vel@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 692
Кабинет: 4058