Катедра "Политическа икономия"

Връчването на дипломите на успешно завършилите студенти на специалности „Политическа икономия“ и „Дигитална икономика“ ще се състои в зала Тържествена на УНСС на 13.11.2020 г. от 15:00 часа без присъствие на външни лица.

Всеки, които поради епидемичната обстановка не желае да присъства на връчването, може да си получи дипломата от инспектора в отдел „Студенти - Бакалавър“ или отдел „Студенти - Магистър“.