Катедра "Политическа икономия"

Държавният изпит за поправителната сесия м. март за студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 17.03.2020 от 11:00 часа в зала 1084.

                  

Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Дигитална икономика“ за поправителна сесия м. март ще се проведе на 17.03.2020 от 13:00 часа в зала 1084.