Катедра "Политическа икономия"

Държавният изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС Бакалавър, втора сесия  ще се проведе вероятно в края на месец септември 2020 г. До 20.09.2020 г. ще бъде фиксирана точна дата и час, моля следете на тази страница. Всички дипломанти е необходимо до 20.09.2020 г. да подадат заявлене за явяване на изпит при инспекторите в отдел "Студенти"

                  

Защитата на дипломни работи на студентите от специалност „Дигитална икономика“  ОКС Магистър, втора сесия ще се проведе вероятно в края на месец септември 2020 г. До 20.09.2020 г. ще бъде фиксирана точна дата и час, моля следете на тази страница.

Моля, всички магистри до 20 септември 2020 г. да представят по 1 екземпляр от магистърските си тези в канцеларията на катедрата – кабинет 2089 (2 етаж до библиотеката, катедра „Математика“) и да го изпратят на адрес mariadj@unwe.bg , до 20.09.2020 г. в отдел „Магистри“ всички трябва да донесат 2 снимки паспортен формат и да си проверят данните.