Катедра "Политическа икономия"

Държавният изпит на студентите от специалност „Политическа икономия“ ОКС бакалавър ще се проведе на 24.02.2021 г. от 09:00 часа.

                       

Защитата на магистърска теза на студентите от специалност „Дигитална икономика“ ше се проведе на 24.02.2021 г. от 09:00 часа.

Краен срок за предаване на магистърската теза е 15.02.2021 г. на пощата на административния секретар на катедрата.

Рецензиите ще бъдат получени до 19.02.2021 г.

 

Всички студенти е необходимо да подадат заявка за явяване на изпит при инспекторите на специалността им, за да бъдат включени в протокола и да занесат 2 бр. снимки паспортен формат.